Yüksek Performanslı İş Danışmanlığı

İş Danışmanlığı

Büyüme Stratejileri ve Yüksek Performanslı İş Danışmanlığı

Teknoloji ve iş dünyasındaki yeniliklerin hızlandırılması, gelirler üzerinde hasara yol açmaya devam ediyor ve iletişim ve ağ değeri zincirinde geri dönüyor. Veri merkezi ağ modalitelerinin servis sağlayıcı ağlarına geçişi, örneğin, kısa dönemli teknoloji ve hizmet yeniliği döngüleri olan şirketler için eş zamanlı olarak yeni iş fırsatları yaratırken, önemli ölçüde yıkıcı olduğunu kanıtlamaktadır. Kurumumuzun danışmanlık uygulaması, müşterilerin büyümeyi hızlandırmak ve rekabet ve piyasa zorluklarını aşmak için iş ve ürün stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Gelişen Büyüme Stratejileri

Kurumumuzun Büyüme Stratejileri danışmanlık uygulaması, donanım sağlayıcılarının ve ağ hizmeti sağlayıcılarının büyümeyi hızlandırmak için iş ve ürün stratejileri geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Bir büyüme stratejisi geliştirmek için önemli adımlar şunlardır:

  • Anahtar büyüme sorunlarını, tehditleri ve zorlukları tanımlayın
  • Kuruluşunuzun hırsını, gelecek vizyonunu ve hedeflerini belirleyin
  • Kilit performans ölçütlerini ve boşlukları tanımlayın
  • Potansiyel büyüme girişimlerini tanımlayın, karakterize edin ve önceliklendirin: ürün geliştirme, yeni iş forumu, operasyonel performansı ve rekabet gücünü artırma
  • Uygulama planını geliştirin: hat uzantıları, yeni ürün ve hizmet oluşturma, ortaklıklar ve satın almalar

Yüksek Performanslı İş Oluşturma

Devam eden kısa teknoloji ve iş yenilikleri döngüsü, şirketlerin tedarik zincirlerinden, ana iş süreçlerinden ve dağıtım kanallarından daha çevik olmalarını gerektirir. Pek çok telekomünikasyon ve ağ şirketi için, riskten kaçınma yönündeki tarihsel paradigmalarla daha fazla zıtlık oluşturmak ve yeni teknolojilerin benimsenmesini ölçmek.

Bu zorlukları ele almak için kurumumuz, temel iş süreci iyileştirmelerini tanımlamak, değerlendirmek ve önceliklendirmek için müşterilerle birlikte çalışır. Aşağıdaki temel öğelerle iş sürecinin yeniden tasarlanmasını sağlam bir yaklaşımla birleştiriyoruz:

 

Temel İş Süreçleri Haritası: Başlangıç ​​olaylarını tanımlayın, süreçteki her adımı tanımlayın ve her bir sürecin “değer hedeflerini” (paydaşları) karakterize edin

Ekonomik Modelin Geliştirilmesi: Her bir süreç için, maliyet unsurlarını ve maliyet faktörlerini tanımlamak ve her bir iş sürecinin ekonomik modelini oluşturmak, faaliyete dayalı maliyetlendirme uygulamak

Temel İş Süreçlerini Yeniden Tasarlayın: Her iş süreci için, yeni iş modelleri, teknoloji tanıtımı ve süreç yeniden tasarımları ile ilgili potansiyel değişiklikleri belirleyin.

Ekonomik Analiz: Her bir süreç değişikliğini ekonomik ve paydaş perspektifinden analiz ederek, en yüksek etki değişikliklerini ve potansiyel girişimleri tanımlayın

 

 

0543 943 76 01