tez yazımı ve tez yazan yerler

Tez yazımı zorlu bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle uzman kişiler tarafından tez yazımının yapılması gerekmektedir. Tez merkezimiz bu amaçlara Türkiyenin her bölgesinde tez yazım hizmeti vermektedir. Kurumumuzda doktora, yüksek lisans ve lisans tezleri yazılmaktadır. Bizimle Çalışmak için tez merkezimizi 7/24 araya bilirsiniz. Tez yazım hizmeti dahilinde gerçekleştirilen işlemler ve sorumluluk alanları;
1. Tez konusunun belirlenmesi,
2. Tez öneri formunun yazılması,
3. Kaynak araştırmasının yapılması,
4. Kaynak özetlerinin sunulması,
5. Tez taslağının hazırlanması,
6. Anket formunun düzenlemesi ve ölçek belirme,
7. Analiz seçeneklerinin değerlendirilmesi (nitel, nicel),
8. Tez yazımı ve düzenlemesi,
9. Tez yazım kılavuzu düzenlemesi,

İLETİŞİM 0 (543) 943 76 01 +whatsapp
bilgi@yukseklisansodevtezproje.com
yukseklisansodevtezproje@gmail.com


Kurumumuzda birçok alanda tez yazım hizmeti verilmektedir. Bu zamana kadar kurumumuzda yazılan tezlerin alan sınıflandırması aşağıda verilmiştir,
• Adli Tıp Forensic Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ağaç İşleri Wood Products bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Aile Hekimliği Family Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Aile Planlaması Family Planning bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Aktüerya Bilimleri Actuarial Sciences bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Allerji ve İmmünoloji Allergy and Immunology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Alman Dili ve Edebiyatı German Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Amerikan Dili ve Edebiyatı American Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Anatomi Anatomy bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Anesödev tez projei ve Reanimasyon Anesthesiology and Reanimation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Antropoloji Anthropology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Arkeoloji Archeology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Arkeometri Archaeometry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Arşiv Archive bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Astronomi ve Uzay Bilimleri Astronomy and Space Sciences bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bale ve Dans Ballet and Dance bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Balıkçılık Teknolojisi Fisheries Technology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bankacılık Banking bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Batı Dilleri ve Edebiyatı Western Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Besin Hijyeni ve Teknolojisi Food Hygiene and Technology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Beslenme ve Diyetetik Nutrition and Dietetics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bibliyografya Bibliography bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bilgi ve Belge Yönetimi Information and Records Management bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol Computer Engineering and Computer Science and Control bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Bilim ve Teknoloji Science and Technology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyofizik Biophysics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyografi Biography bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyoistatistik Biostatistics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyokimya Biochemistry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyoloji Biology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyomühendislik Bioengineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Biyoteknoloji Biotechnology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Botanik Botany bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Coğrafya Geography bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Labour Economics and Industrial Relations bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Çevre Mühendisliği Environmental Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Çocuk Cerrahisi Pediatric Surgery bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Child Health and Diseases bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Demografi Demography bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Deniz Bilimleri Marine Science bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Deniz ve Sualtı Hekimliği Marine and Underwater Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Denizcilik Marine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Deontoloji ve Tıp Tarihi Medical History and Ethics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Deprem Mühendisliği Earthquake Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi,
• Deri Mühendisliği Leather Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Deri ve Kürk Teknolojisi Leather and Fur Technology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Dermatoloji Dermatology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Dilbilim Linguistics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Din Religion bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Diş Hekimliği Dentistry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Doğu Dilleri ve Edebiyatı Eastern Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Dokümantasyon ve Enformasyon Documentation and Information bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Eczacılık ve Farmakoloji Pharmacy and Pharmacology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Eğitim ve Öğretim Education and Training bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ekonometri Econometrics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ekonomi Economics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• El Sanatları Crafts bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Electrical and Electronics Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Endocrinology and Metabolic Diseases bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Endüstri Ürünleri Tasarımı Industrial Design bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Endüstri ve Endüstri Mühendisliği Industrial and Industrial Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Enerji Energy bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Ancient Linguistics and Cultures bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ev Ekonomisi Home Economics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Felsefe Philosophy bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fizik ve Fizik Mühendisliği Physics and Physics Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Physical Medicine and Rehabilitation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fizyoloji Physiology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fizyopatoloji Physiopathology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Physiotherapy and Rehabilitation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Fransız Dili ve Edebiyatı French Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Gastroenteroloji Gastroenterology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Gazetecilik Journalism bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Gemi Mühendisliği Marine Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Genel Cerrahi General Surgery bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Genetik Genetics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Geriatri Geriatrics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Gıda Mühendisliği Food Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Giyim Endüstrisi Clothing Industry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Göğüs Hastalıkları Chest Diseases bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Thoracic and Cardiovascular Surgery bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Göz Hastalıkları Eye Diseases bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Güzel Sanatlar Fine Arts bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Halk Bilimi (Folklor) Folklore bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Halk Sağlığı Public Health bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Halkla İlişkiler Public Relations bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Hastaneler Hospitals bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Hava ve Uzay Hekimliği Air and Space Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Havacılık Mühendisliği Aeronautical Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Hematoloji Hematology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Hemşirelik Nursing bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Histoloji ve Embriyoloji Histology and Embryology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Hukuk Law bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İç Mimari ve Dekorasyon Interior Design and Decoration bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İletişim Bilimleri Communication Sciences bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İlk ve Acil Yardım Emergency and First Aid bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İngiliz Dili ve Edebiyatı English Linguistics and Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İnşaat Mühendisliği Civil Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İstatistik Statistics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• İşletme Business Administration bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Jeodezi ve Fotogrametri Geodesy and Photogrammetry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Jeofizik Mühendisliği Geophysics Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Jeoloji Mühendisliği Geological Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Obstetrics and Gynecology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kamu Yönetimi Public Administration bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kardiyoloji Cardiology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Karşılaştırmalı Edebiyat Comparative Literature bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kazalar Accidents bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kimya Chemistry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Kimya Mühendisliği Chemical Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Clinical Microbiology and Infectious Diseases bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Maliye Finance bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Matbaacılık Typography bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Matematik Mathematics bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Mekatronik Mühendisliği Mechatronics Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Metalurji Mühendisliği Metallurgical Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Meteoroloji Meteorology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Mikrobiyoloji Microbiology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Mimarlık Architecture bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Moleküler Tıp Molecular Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Morfoloji Morphology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Mühendislik Bilimleri Engineering Sciences bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Mütercim-Tercümanlık Translation and Interpretation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Müzecilik Museology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Müzik Music bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Nefroloji Nephrology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Nöroloji Neurology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Nöroşirürji Neurosurgery bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Nükleer Mühendislik Nuclear Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Onkoloji Oncology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ormancılık ve Orman Mühendisliği Forestry and Forest Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ortopedi ve Travmatoloji Orthopedics and Traumatology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Parazitoloji Parasitology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Patoloji Pathology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Petroleum and Natural Gas Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Peyzaj Mimarlığı Landscape Architecture bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Plastic and Reconstructive Surgery bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Polimer Bilim ve Teknolojisi Polymer Science and Technology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Psikiyatri Psychiatry bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Psikoloji Psychology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Radyoloji ve Nükleer Tıp Radiology and Nuclear Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Radyo-Televizyon Radio and Television bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Reklamcılık Advertising bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sağlık Eğitimi Health Education bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sağlık Kurumları Yönetimi Health Care Management bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sahne ve Görüntü Sanatları Performing and Visual Arts bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sanat Tarihi Art History bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Savunma ve Savunma Teknolojileri Defense and Defense Technologies bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Seramik Mühendisliği Ceramic Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sigortacılık Insurance bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sivil Havacılık Civil Aviation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Siyasal Bilimler Political Science bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sosyal Hizmetler Social Services bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Sosyoloji Sociology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Spor Sports bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Su Ürünleri Aquatic Products bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Şehircilik ve Bölge Planlama Urban and Regional Planning bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Tarih History bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Teknik Eğitim Technical Education bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Tekstil ve Tekstil Mühendisliği Textile and Textile Engineering bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Tıbbi Biyoloji Medical Biology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji Medical Ecology and Climatology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Trafik Traffic bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Turizm Tourism bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Türk İnkılap Tarihi History of Turkish Revolution bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ulaşım Transportation bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Uluslararası İlişkiler International Relations bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm Drug Addiction and Alcoholism bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Üroloji Urology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Veteriner Hekimliği Veterinary Medicine bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Ziraat Agriculture bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,
• Zooloji Zoology bölümü Konu belirme, tez yazımı, tez düzenlemesi ,

05439437601