akademik danışmanlık

Akademi en genel manasıyla bilim adamlarının toplandığı veya tartıştığı alan olarak literatürde yer almaktadır. Akademi kelimesi MÖ ki dönemden MS 4.yy’la kadar Eflatun’un okuluna verilen addan ibaret olmasına rağmen günümüzde bu kelime birçok yozlaşmış ikilemelerle beraber kullanılmaktadır.Günümüzde akademi en bilindik anlamıyla yüksekokul terimine karşılık gelmektedir.

Akademik danışmanlık ise bu sebeple ciddiyet ve bilimselliğin karmasıyla oluşan olgular bütünüdür. Lakin  birçok kurum veya kuruluş akademik danışmanlık yaptığını öne sürmesine  rağmen bir çoğu bilimsellikten uzak mekanlardadır.

Akademik danışmanlık felsefesinin gereği olarak kurumumuzda bilimsel ve pozitif ölçülebilirlik güven arağında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda ençok karşılaşılan ve talep gören yazın türleri ise şunlardır;

-Lisans Tezi

-Yüksek Lisans Tezi

-Doktora ve Master Tez

-Uzmanlık Tezi

-Bilimsel Dergilerde Yayınlanmak Üzere Hazıranan Makale ve deneme yazıları

-Çeviri Hizmetleri

Kurumumuzda bu güne kadar yaklaşık 3000 adet yukarıda sayılan yazın türlerinin danışmanlığı yapılmıştır. Kurumumuz bünyesinde barındırdığı 100 adet akademisyen kadrosuyla etkin bir şekilde hizmet kalitesini arttırmaya devam etmektedir.

 

 

05439437601