TEZ VE TEZ HAZIRLAMA

Tezinizi hazırlarken, son onay için danışmanınızdan, hatasız, iyi yazılmış bir yazının sunulması önemlidir. Metin ve tablo, şekil ve grafikler, baskı ve elektronik formatlarda kolayca okunabilecek kadar geniş, keskin ve büyük olmalı ve mikrofilm, foto-çoğaltma veya diğer çoğaltma yöntemleri için uygun olmalıdır.

Araştırma protokolünün anonimlik gerektirdiği durumlarda, fakülte danışmanları ve yüksek lisans öğrencileri, Bilgilerin Tanımlanmasını * kaldırmaktan sorumludur. * Tanımlama Bilgileri, tek bir “kişiyi” benzersiz şekilde tanımlamak, iletişim kurmak veya bulmak için kullanılabilir veya tek bir “bireysel” i tanımlamak için başka kaynaklarla birlikte kullanılabilir.

Yazı
Tercih edilen yazı tipi boyutu 10 ila 12’dir (yatay inç başına karakter).
Tercih edilen yazı tipi stili Time New Roman (geleneksel) veya Arial (modern).
Gerekirse, başlıklarda, tablolarda, şekillerde ve eklerde farklı yazı tipleri (yazı tipi boyutları veya stilleri) kullanılabilir. Yaygın olarak kabul edilen semboller haricinde, betik gibi standart olmayan yazı biçimleri genellikle kabul edilemez.
üreme
Sunulan elektronik kopyalar, kaliteli ekran ve baskı çözünürlüğü için yüksek kontrastlı, temiz, net ve düzgün olmalıdır.
Uygun olduğunda tez üretmek için bir bilgisayar ve uygulanabilir bir yazılım kullanmalısınız.
Kopyalama ve mikrofilmleme ihtiyaçları nedeniyle, yazının, tutarlı ve net olan koyu karakterlerle harf kalitesi olması gerektiğini unutmayın.

Aralık ve Kenar Boşlukları

Tüm düz metinler tek, bir buçuk veya çift aralıklı olmalıdır. Elektronik belgeler için tek bir aralığın tercih edildiğini unutmayın. İyi bir uzlaşma 1-1 / 2 aralık olacaktır.
Tercih edilen hat sayısı, dikey inç başına 6 (tek aralıklı) veya 3 (çift aralıklı) metin çizgisidir.
Yatay paragraf çizgisi ile ayrı paragraflar. Sol ve sağdaki girinti blok tırnak işaretleri.
Tek alanlı uzun tablolar, uzun alıntılar, dipnotlar, çok satırlı altyazılar, bilgisayar programlama ve bibliyografik girişler.
Tüm sayfaların, sayfanın her tarafında en az 1 inçlik bir kenar boşluğu olmalıdır. Bu, profesyonel ve tutarlı bir formatın saklanması gereken ortalama metin, illüstrasyon veya masa düzeni için geçerlidir. İstisnalar, örneğin, tam marj kanaması gerektiren sanatsal renderlar olabilir.
Siz ve komiteniz arzu ederseniz, 1.5 inçlik bir sol kenar boşluğu (ciltleme ofseti) de kabul edilebilir.
Elektronik formatlar normalde 8 1/2 “x 11” gibi standart kağıt boyutlarında çoğaltılabilir.
Dipnotların sayfanın alt kısmına veya yazının sonunda yerleştirilmesi isteğe bağlıdır, ancak tümüyle tutarlı olmalıdır. Disiplinde yayınlar için kabul edilebilir bir form tavsiye edilir.
Tüm dipnotlar marj gereksinimlerine uygun olmalıdır.
Tüm tablolar ve şekiller marj gereksinimlerine uygun olmalıdır. Fotografik azaltma gerekli olabilir. Belirsiz baskı kalitesini önlemek için% 3’ten% 5’e kadar azalma önerilmemektedir.
Sayfanın altındaki bir alt başlık, altında en az iki tam satır türüne sahip olmalıdır. Aksi takdirde alt başlık bir sonraki sayfada başlamalıdır.
Herhangi bir sayfadaki son kelime tirelenmemelidir. Satır, kenar boşluğu ve sonraki sayfada yazılan tüm sözcüklerden kısa olmalıdır.

Sayfa Numarası

Tezde, her boş sayfa dahil olmak üzere her sayfa, normalde numaralandırma sistemlerinde çoğaltma yapılmayan bir sayıya atanmalıdır.
Öncüllerin küçük harfli Romen rakamları (iii, iv, v, vb.) Ile numaralandırılması gerekir. Rakamlar sağ üst köşede veya stil kılavuzunuzda gösterildiği gibi, sayfanın kenarından 1,9 cm’den daha yakın olmamalıdır.
Başlık sayfası sayfa i olarak sayılır, ancak ekranı bastırır (sayı sayfada görünmemelidir).
Soyut sayfa, sayfa ii olarak sayılır, ancak ekranı bastırır (sayı, sayfada görünmemelidir).
Metnin (gövde) geri kalanı, Bölüm 1 veya Giriş’den başlayarak, Arap rakamlarında ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Numaralandırma, sayfanın en üstünde veya altında bulunan veya sayfanızın kenarından 1,9 cm’den daha yakın olmayan stil kılavuzunuz tarafından gösterildiği gibi “1” sayfasından başlamalıdır.
10a, 10b vb. Gibi harf soneklerinin kullanılmasından kaçının.
Elektronik multimedya sunumları her zaman geleneksel sayfalama ile tekrarlanamaz ve bir miktar dikkatle kullanılmalıdır. Bununla birlikte, pdf dışındaki formatlar, vücut, ekler veya diğer tamamlayıcı materyaller için kabul edilebilir.

Dipnotlar

Gelenek dipnotlar kullandığınızı (son notların aksine) önerir.
Tüm dipnotları, kendilerine atıfta bulunan maddelerle aynı sayfaya yerleştirin. Ana gövde metnindeki dipnotlar, 1’den başlayarak, Arap rakamlarında ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
ETD’ler: Elektronik belgeler ve köprüler olasılığı ile, belgenin etrafındaki gezinmenin kolaylaştırılmasından dolayı bu konu daha az ilgili hale gelir.
Ek Malzemeler
Ek dosyalar, ana belgeye ikincil olanlar, yüksek çözünürlüklü veya özelleştirilmiş görüntü dosyaları, veri dosyaları veya diğer sunum malzemeleri gibi çeşitli gereksinimler için kullanılabilir. Dosya formatları kamuya açık alanlarla veya yaygın olarak kullanılan platformlarla erişilebilir olmalıdır.
Masalar ve Rakamlar
“Tablo” sözcüğü, tezin gövdesinde ve eklerde kullanılan tablolanmış sayısal verileri gösterir. Tablolar, genellikle satırlar veya sütunlar halinde düzenli bir sıradaki gerçeklerin, şekillerin ve değerlerin bir düzenlemesinden oluşur. “Figür” sözcüğü, tezin gövdesinde ve grafiklerde, grafiklerde, haritalarda, fotoğraflarda, levhalarda, çizimlerde, şemalarda, vb.

Çizimler ve Grafikler

Tüm şekiller ve grafikler karanlık, opak bir tarzda çizilmeli ve okunabilir olması için yeterli büyüklükte olmalıdır. Mikrofilm ve kopyalamanın siyah beyaz fotoğraf süreçleri olduğunu ve grinin farklı tonlarında renklerin görüneceğini unutmayın. Böylece, çapraz tarama ve etiketler çoğu zaman zorunludur.
Bir resim veya grafiğin başlığı veya açıklaması aynı sayfaya yerleştirilemeyecek kadar uzunsa, önceki sayfaya yerleştirilmelidir.
Fotokopiler, bilgisayar taramaları ve indirgenmiş metin çoğaltıldığında okunabilir olmalıdır.
Geniş masalar veya şekiller, geniş bir alana yerleştirilebilir (manzara yönelimi). Tablo, tablanın üst kısmı ciltleme tarafına (sol kenar boşluğu) en yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tablo veya şeklin dikey veya yatay olarak yerleştirilmesi, bu kılavuzda belirtilen sayfa numaralandırma gereksinimlerinin yerini değiştirmez ve belgede bitişik sayfalama yapısına uygun olarak kalmalıdır.
Elektronik formatlar: tercih, tüm ekran resimlerini, tabloları veya şekilleri, ekran görüntüleme kolaylığı için yatay yönde görünecek şekilde döndürmektir.
Büyük sayfalar çoğaltma prosedürlerini karmaşıklaştırır ve bundan kaçınılmalıdır. Genellikle farklı bir düzen veya fotoğrafik azaltma kullanımı sorunu çözecektir.
Büyük boyutlu haritalar veya grafikler kullanılıyorsa, standart kağıt boyutunda çoğaltılabilir veya başka bir şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.
Multimedya tabloları ve şekilleri için Elektronik Formatlar sayfasına bakınız.
2011’de Adam Mark’ın izniyle tezlere tablo, illüstrasyon ve grafik eklenmesi örneğine bakınız .

Öneriler

Adobe Acrobat Exchange’deki tüm mevcut seçeneklerin kullanımını teşvik ediyoruz. Bunu yaparak, ETD’nizi görüntülemek ve göz atmak daha kolay olacak ve kullanıcıları tüm ETD’nizde gezinmeye teşvik edecektir. Bu seçenekler belgenin görünümüne ve hislerine katkıda bulunacaktır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Yer İşareti Ekleme
Küçük Resimler Ekleme
Sarı Stickies Ekleme
Şekiller Listesine Bağlantı Ekleme
Tablo Listesi’ne Bağlantı Ekleme
İçindekiler Tablosuna Bağlantı Ekleme
Dahili Multimedya Nesnelerine Bağlanma
Harici Multimedya Nesnelerine Bağlanma
Köprü ekleme

 

05439437601