Tez & Tez Yazma Servisi

Veri Analiz Servisi – SPSS

SPSS- Tez ve tezlerin tamamlanması, büyük ölçüde veri analizine ve yorumlamaya dayanır. Çoğu durumda, özellikle doktora ve doktora tezindeki tezler ve tezler için veri analizi elle yapılamaz. Spies çoğunlukla veri analizinde sosyal bilimler için geçerlidir. Uzmanlarımız SPSS’in geniş bilgi uygulamalarına sahiptir. Doğru kodlama yoluyla doğru sonuçların nasıl üretileceğini biliyorlar. Veri analizinizde SPSS tercih edilen yazılım olarak seçilebilir. Endişelenmeyin, öğrenmek için mücadele etmek zorunda değilsiniz. Uzmanlarımız olacak.

 

Tez, tez ve diğer akademik makale ve projeler yazarken, SPSS sık başvurulan bir uygulamadır. Sosyal bilimler için istatistik paketi (SPSS) veri tablolarında, frekans yorumlamalarında, verilerin tanımlanmasında ve hatta nümerik sonuç tahminlerinde yardımcı olur. Bu nedenle SPSS uygulamasının, özellikle de veri analizi ve yorumlama ile ilgili olduğu durumlarda tez ve tez yazımında geniş olduğu açıktır.

SPSS yazılımı kullanan veri analizinin geçerli olduğu alanlardan herhangi birine aşina olduk. Yazarlarımız, sizlere araştırma verileri içeren birçok durumda, tez ya da tez makalelerini sunacaktır. SPSS’yi kullanarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

Analiz – SPSS yazılımını kullanarak toplanan tüm verileri, yeterliliğini ve doğruluğunu sağlamak için analiz ederiz.

Yorum – eğer herhangi bir araştırma çalışmasında veri toplanıyorsa, yazarlarımız SPSS yazılımının kullanımıyla bunu yorumlayabilir ve açıklayabilirler. Tablolama – herhangi bir araştırma verilerini derlerken.

Tahmin – yazarlarımız, SPSS ile veri analizi tarafından verilen eğilimleri analiz edebilir ve özellikle sonuçları yazarken doğru tahminler verebilir.

 

 

 

05439437601