tez nasıl yazılır

Tezinizi Nasıl Yazacaksınız

I. Tez yapısı

Giriş sayfası

Başlık (altyazı dahil), yazar, kurum, bölüm, teslim tarihi, araştırma danışmanı (ları) ve danışmanı, kurumları ve e-posta adresleri

ÖZET

İyi bir özet, kağıdın neden önemli olduğunu bir satırda açıklıyor. Ardından, önemli sonuçlarınıza bir özet vermek için devam eder, tercihen hata sınırlarıyla birlikte sayılarla doludur. Nihai cümleler, eserinizin başlıca etkilerini açıklar. İyi bir özet kısa, okunabilir ve nicelikseltir.

Uzunluk ~ 1-2 paragraf, yaklaşık olmalıdır. 400 kelime.
Absrtract’lerin genellikle atıfları yoktur.
Başlıktaki bilgiler tekrar edilmemelidir.
Açık konuşalım.
Gerekirse sayıları kullanın.
Soyutta bu soruların cevapları bulunmalıdır:
Ne yaptın?
Neden bunu yaptın? Ne soruya cevap vermeye çalışıyordun?
Bunu nasıl yaptın? Devlet yöntemleri.
Ne öğrendin? Büyük sonuçları açıklayın.
Neden fark eder? En az bir önemli sonuç belirtin.
İçindekiler

Sayfa numaralı tüm başlıkları ve alt başlıklar listeler
Alt başlıklar girintili
Şöyle görünecektir:

Sayfa #
Rakamların Listesi xxx
Tablo listesi
Giriş
alt başlıkları …?
Yöntemler
alt başlıklar …?
Sonuçlar
alt başlıklar …?
Tartışma
alt başlıkları …?
Sonuç
öneriler
Teşekkür
Referanslar
Ekler
Rakamların Listesi

Tüm rakamların sayfa numaralarını listeleyin.
Liste, her bir şekil için kısa bir başlık içermelidir, ancak başlığın tamamını içermemelidir.
Tablo listesi

Tüm tabloların sayfa numaralarını listeleyin.
Listede her tablo için kısa bir başlık bulunmalı, ancak tüm başlık bulunmamalıdır.
Giriş

Yazının gövdesinin ne dediğini bilene kadar iyi bir tanıtım yazamazsınız. Giriş bölümünü daha önce değil de, geri kalan bölümünü tamamladıktan sonra yazmayı düşünün.
Girişin başlangıcına bir kanca eklediğinizden emin olun. Bu, okuyucunuzu makalenin geri kalan kısmını okumaya motive etmek için yeterince ilginç bir ifadedir; bu, kağıdınızın çözümlediği ya da hitap ettiği önemli / ilginç bir bilimsel sorundur. Okuyucuya çekilmeli ve kağıtların geri kalanını okumak için onlara yardım etmeliyiz.

Giriş bölümündeki bir sonraki paragraflarda bu alandaki daha önceki araştırmalar belirtilmelidir. Önce fikri veya fikirleri olanları belirtmelidir, ayrıca en güncel ve ilgili çalışmaları yapanları da belirtmelidir. Daha sonra neden daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu açıklamaya devam etmelisiniz (tabii ki işiniz).

Yazınızın tanıtım bölümünde / bölümlerinde başka neler var?
Makalenin amacına ilişkin bir açıklama: çalışmanın neden yapıldığı veya kağıdın niçin yazıldığı. Özeti tekrar etmeyin.
Okuyucunun ele almaya çalıştığınız sorunun bağlamını ve önemini anlamasına izin vermek için yeterli arka plan bilgisi.
Yaptığınız önceki çalışmanın doğru onaylanması. Bir okuyucunun kütüphaneye giderek, sorunun bağlamını ve önemini karmaşık bir anlayışla değerlendirebileceği şekilde yeterli referanslar.
Giriş tez konusu (ları) üzerinde yoğunlaşmalıdır. Tüm atıf yapılan çalışmalar doğrudan tezin amaçlarıyla ilgisi olmalıdır. Bu, bir konuda okuduğunuz her şeyi özetlemek için bir yer değildir.
Çalışmanızın kapsamını, dahil edilip edilmeyeceklerini açıklayın.
Okuyucuya ileride olanlara yönlendiren sözlü bir “yol haritası” veya sözlü “içindekiler tablosu”.
Giriş materyalinin (“eski şeyler”) bittiği ve katkınız (“yeni şeyler”) başladığı açık mı?
Bunun bir inceleme kağıdı olmadığını unutmayın. Sizin tarafınızdan orijinal çalışma ve yorumlama / analiz arıyoruz. Giriş bölümünü, alt başlıklar kullanarak mantıksal bölümlere ayırın.
Yöntemler

Bilimsel bir metnin “yöntemler” bölümüne ne ait?
Okuyucunun sonuçlarınızın inandırıcılığını değerlendirmesine olanak tanıyan bilgiler.
Denemenizi çoğaltmak için başka bir araştırmacı tarafından gerekli bilgi.
Malzemelerin, prosedürün ve teorinin açıklaması.
Hesaplamalar, teknik, prosedür, ekipman ve kalibrasyon grafikleri.
Sınırlamalar, varsayımlar ve geçerlilik aralığı.
Herhangi bir uzmanlaşmış istatistiksel yazılıma referans da dahil olmak üzere, analistik yöntemlerin tanımlanması.
Yöntemler bölümü, aşağıdaki soruları ve uyarıları yanıtlamalıdır:
Araştırmayı doğru bir şekilde tekrarlayabilir miydiniz (örneğin, verileri elde etmek için kullanılan herhangi bir algılayıcıda veya alette isteğe bağlı ve ayarlanabilen parametrelerin tümü)?
Başka bir araştırmacı örnekleme istasyonlarını veya hatlarını doğru bir şekilde bulabilir ve yeniden işgal edebilir mi?
Deneyi tekrarlamak için işlevsel açıdan eşdeğer bir enstrüman kullanılabilecek şekilde kullanılan herhangi bir enstrüman hakkında yeterli bilgi var mı?
Veriler kamusal alanda ise, başka bir araştırmacı aynı verileri kullanabilir mi?
Kullanılan herhangi bir laboratuar analizini tekrarlayabilir miydiniz?
Herhangi bir istatistiksel analiz tekrarlanabilir mi?
Başka bir araştırmacı yaklaşık olarak herhangi bir bilgisayar yazılımının temel algoritmalarını çoğaltabilir mi?
Bu bölümdeki alıntılar, veri kaynakları ve prosedürlerin daha kapsamlı açıklamalarını nerede bulabileceği ile ilgili referanslarla sınırlı olmalıdır.
Sonuçların açıklamalarını eklemeyin.
Sonuçlar

Sonuçlar istatistik, tablo ve grafikler de dahil olmak üzere gözlemlerin gerçek ifadeleridir.
Çeşitlilik aralığı hakkındaki bilgileri belirtin.
Pozitif yanı sıra olumsuz sonuçlar da vardır. Sonuçları yorumlamayın – bunu tartışmaya kaydedin.
Davayı bir jüriye göre hazırlayın. Diğerlerinin kendi çıkarımlarını çizmesi ve kendi açıklamalarını yapabilmesi için yeterli ayrıntıları sunun.
Tez boyunca SI birimlerini (m, s, kg, W, vb.) Kullanın.
Alt başlıkları kullanarak sonuçlarınızı mantıksal kesimlere bölün.
Anahtar sonuçlar, paragrafların başında açık cümlelerde belirtilmelidir. “X’in Y ile (pozitif regresyon p <0.01, r ^ 2 = 0.79) anlamlı pozitif ilişkisi olduğunu” söylemek daha iyi, “X ile Y arasında anlamlı bir ilişki var” gibi daha az bilgi verici bir şeyle başlamak demek daha iyidir. Bulguların doğasını açıklayın; Sadece okuyucunun önemli olup olmadıklarını söylemeyin.
Not: Sonuçlar vs. Tartışma Bölümleri

Gözlemlerini yorumlarınızdan karantinayın. Yazar, hangi tabloların gözlem ve hangi yorumlama olduğunu okuyucuya açıkça belirtmelidir. Çoğu durumda, bu yeni gözlemler hakkındaki ifadeleri fiziksel olarak bu gözlemlerin anlamı veya önemi hakkındaki ifadelerden ayırarak gerçekleştirilir. Alternatif olarak, bu amaç, “Ben çıkaracağım …” gibi cümlelerin dikkatli bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir; geniş yeryüzündeki jeoloji literatürü, plak tektoniğinin gelişiyle birlikte geçersizleşti; Sağ kalan kağıtlar, gözlemlerin, gözlemlenen fenomene neden olan süreçler hakkında yazarın sahip olabileceği düşüncelerden bağımsız olarak, tek başına moda halinde sunulanlardır.

Bunu nasıl yapıyorsun?
Farklı bölümlere veya paragraflara fiziksel ayrışma.
Yorumların üstündeki verileri rakamların üzerine yerleştirmeyin.
“Bunu çıkaracağız” gibi cümlelerin dikkatli kullanılması.
“Sonuçlar” kısa görünüyorsa endişelenmeyin.
Niye ya?
Okuyucunuzun emilimini kolaylaştırır, zihinsel modun sık değişimi gerekmez.
Paradigmalar değiştirmeye rağmen işinizin devam etmesini sağlar.
Tartışma

En önemli sonuçları özetleyen birkaç cümleyle başlayın. Tartışma bölümü, aşağıdaki soruları ve uyarıları yanıtlayan kendi başına kısa bir makale olmalıdır:
Gözlemlerdeki başlıca kalıplar nelerdir? (Mekansal ve zamansal değişkenlere bakın.)
Sonuçlar arasındaki ilişkiler, trendler ve genellemeler nelerdir?
Bu kalıplar veya genellemeler için istisnalar nelerdir?
Bu kalıpların altında yatan muhtemel nedenler (mekanizmalar) nelerdir?
Önceki çalışma ile anlaşma mı yoksa anlaşmazlık var mı?
asıl soruya mevcut sonuçların ilişki nedir – girişte ortaya koydu arka açısından sonuçlarını yorumlayın?
vb yer bilimleri, ekoloji diğer cevapsız soru, çevre politikası, mevcut sonuçların ima …. nedir?
Çoklu hipotezler: Sonuçlar için genellikle birkaç olası açıklama vardır. Bunların hepsini göz önünde bulundurmaya özen gösterin, yalnızca en sevdiğiniz olanı itmektense. Birini tamamen ortadan kaldırabilirseniz, bu harika, ama sık sık eldeki verilerle mümkün değildir. Bu durumda, kalan olasılıklara daha fazla muamele ve gelecekteki çalışmaların ayrımcılığa neden olabilecek yollarını göstermeye çalışmalısınız.
Bandwagonlardan kaçının: Yukarıdaki özel bir durum. Sonuçlarınız gerçekten güçlü bir şekilde desteklemiyorsa, şu anda şık bir bakış açısı atlamaktan kaçının.
Şu andaki çalışmadan önce bilmediğimiz ya da anlamadığımızı bildiğimiz ya da anladığımız şeyler nelerdir?
Her yorumu destekleyen kanıtları veya mantık hattını ekleyin.
Mevcut sonuçların önemi nedir: neden önemseyelim?
Bu bölüm, sonuçları yorumlamak için gerekli olan benzer çalışmaya ve altyapıya göndermeler açısından zengin olmalıdır. Bununla birlikte, yorum / tartışma bölümleri genellikle çok uzun ve ayrıntılıdır. Yukarıda listelenen unsurlardan birine katkıda bulunmayan materyal var mı? Eğer öyleyse, bu silme veya taşıma düşünmek istediğiniz malzeme olabilir. Alt başlıkları kullanarak bölümü mantıksal kesimlere bölün.
Sonuçlar

Gözlemlerinizden yapabileceğiniz en güçlü ve en önemli ifade nedir?
Bundan altı ay sonraki bir toplantıda okuyucu ile tanıştıysan, kağıtları hakkında ne hatırlamalarını istiyorsun?
Pozlanan soruna geri dönün ve bu soruşturmayı gerçekleştirirken ulaştığınız sonuçları açıklayın, yeni gözlemleri, yeni yorumları ve mevcut çalışmadan kaynaklanan yeni anlayışları özetler.
Sonuçlarınızın daha geniş anlamlarını ekleyin.
Soyut, tanıtım veya tartışma kelimesi için tekrar etmeyin.
öneriler

Uygun olduğunda ekle (çoğu zaman)
Sorunu çözmek için düzeltici eylem.
Anlayışımızdaki boşlukları doldurmak için daha fazla araştırma.
Bu veya ilgili konularda gelecek araştırmalar için yön.
Teşekkür

Danışman (lar) ve size yardımcı olan herkes:
Teknik olarak (malzemeler, malzemeler dahil)
Entelektüel (yardım, tavsiye)
Mali olarak (örneğin, bölüm desteği, seyahat yardımı)
Referanslar

Kendi fikirleriniz olmayan tüm fikirleri, kavramları, metinleri ve verileri belirtin
Bir açıklama yaparsanız, kendi verilerinizle veya referansınızla yedekleyin.
Metinde belirtilen tüm referanslar listelenmelidir
Yazarın soyadına göre tek yazar referansları gösteriniz (bunu parantez içinde yayın tarihi izliyor)
… Hays’e göre (1994)
… Nüfus artışı, gelecek nesillerin karşılaştığı en büyük çevre sorunlarından biridir (Hays, 1994).
Her iki yazarın da soyadlarına göre çift yazar referansları gösteriniz (bunu parantez içinde yayın tarihi takip ediyor)
Örneğin Simpson ve Hays (1994)
İlk yazarın soyadına göre çift yazardan fazla başvuruda bulunma ve ardından et al. Ve sonra yayın tarihi
Örneğin Pfirman, Simpson ve Hays olacaktır:
Pfirman ve ark. (1994)
Dipnotlar kullanmayın
Metinde belirtilen tüm referansları, farklı materyal türleri için aşağıdaki biçimi kullanarak alfabetik sırayla listeleyin:
Hunt, S. (1966) Whelk yumurta kapsüllerinin karbonhidrat ve amino asit bileşimi. Nature , 210, 436-437.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (1997) Ozonla ilgili sık sorulan sorular. Http://www.noaa.gov/public-affairs/grounders/ozo1.html, 9/27/97.
Pfirman, SL, M. Stute, HJ Simpson ve J. Hays (1996) Barnard and Columbia’daki lisans araştırması, Journal of Research , 11, 213-214.
Pechenik, JA (1987) Biyoloji hakkında kısa bir rehber. Harper Collins Yayınevi, New York, 194.
Pitelka, DR ve FM Child (1964) Silyüler yapı ve fonksiyonun gözden geçirilmesi. In: Protozoa Biyokimyası ve Fizyolojisi , Cilt. 3 (SH Hutner, editör), Academic Press, New York, 131-198.
Sambrotto, R. (1997) ders notları, Çevre Veri Analizi, Barnard College, 2 Ekim 1997.
Stute, M., JF Clark, P. Schlosser, WS Broecker ve G. Bonani (1995) San Juan Havzasında, New Mexico’daki yeraltı sularında çözünmüş asal gazlardan türetilen yüksek rakımlı bir kıta paleontermal kayıt. Quat. Res. , 43, 209-220.
New York Times (1/15/00) Hudson’daki PCB’ler hala bir sorun, A2.
Pfirman, SL, Stute, M., Simpson, HJ ve Hays, J (1996) gibi üniversitelerin lisanslı araştırmalarında, bireysel yazarların baş harflerini soyadlarının arkasına koymak kabul edilebilir …
Ekler

Tüm verilerinizi ekte ekleyin.
Referans verileri / materyalleri kolay bulunmamaktadır (tezler bölüm ve diğer öğrenciler tarafından bir kaynak olarak kullanılır).
Tablolar (1-2 sayfadan fazla).
Hesaplamalar (1-2 sayfadan fazla olduğunda).
Ek bir anahtar madde ekleyebilirsiniz.
Çok sayıda referansa danıştınız, ancak hepsini belirtmediyseniz, ek kaynak materyalleri vb. Bir listesini dahil etmek isteyebilirsiniz.
Bir deney için kullanılan ekipmanların listesi veya karmaşık prosedürlerin ayrıntıları.
Not: Şekiller ve tablolar, başlıklar dahil, 1-2 sayfadan fazla olmadıkça ve argümanınız için kritik olmayan olmadıkları sürece, metinde gömülü olmalıdır ve bir ekte gömülmelidir.
II. Çapraz Kesme Konuları

Ne Arıyoruz?

Biz eleştirel bir analiz arıyoruz. Bilimsel bir soruya veya hipoteze cevap vermenizi rica ederiz. Çeşitli kaynaklardan – yorumlara ve yargılamalar yapmanıza izin vermek için – kanıt toplamak istiyoruz. Yaklaşımınız / yöntemleriniz kapanacak şekilde dikkatlice tasarlanmalıdır. Sonuçlarınız, konunun bağlamında açıkça tanımlanmalı ve tartışılmalıdır. İlgili literatür atıfta bulunulmalıdır. Analizinizi daha geniş bağlamda yerleştirmeli ve çalışmalarınızın etkilerini (bölgesel, global vb.) Vurgulamalısınız. İlk sorunuzdan, ilgili kanıtların derlenmesinden, genel / evrensel bağlamda verilerin ayarlanmasından ve nihai olarak analizinize dayalı bir karar verme aşamasından sonra, mantıklı bir argüman dizisi arıyoruz.
Tezinizde Önceden Planlama

Yazınız boyunca, mümkün olan en kısa sürede, staj vb. Ile kıdemli yılınız arasında, hatta daha erken bir tarihte tez araştırmalarınızı başlatın. Sonra, sonbahar esnasında arka plan materyali ve laboratuar çalışmalarını doldurmaya çalışın. İlkbahar boyunca araştırmalarınızı yazmaya ve sunmaya hazırlanıyor. En iyi strateji, ilgilendiğiniz bir projeyi seçmektir; aynı zamanda bir öğretim üyesi veya başka bir profesyonel üzerinde çalışmaktadır. Bu kişi araştırma danışmanınız olacak ve bu size konuşacak ve arkaplan bilgilerini alacak birisi verecektir. Bir proje seçimi konusunda emin değilseniz, bize bildirin, sizi bir başkasıyla iletişime geçmeye çalışacağız.

Hedef Kitleye Yazmak

Kitleniz kim?
Benzer alanlarda dünyanın herhangi bir yerinde çalışan araştırmacılar (diğer grev kayma fayları, diğer derin deniz fanları).
Tarla alanınızda çalışan, ancak farklı tekniklerle araştırmacılar.
Dünyadaki jeolojik zamanın aynı aralığında çalışan araştırmacılar.
Diğer tüm araştırmacılar kullandığınız tekniği kullanıyorlar.
Çalışmanız aktif bir süreci kapsıyorsa, araştırmacıların antik rekorda aynı işlemi üzerinde çalışmaları gerekir.
Tersine, çalışmanız kaya kaydına dayanıyorsa, insanlar modem analoglarını okumaktadır.
Alanınızdaki önemli gelişmelere ilişkin sentez kağıdını yazanlar.
Kâğıtınızı anlamaya çalışacak olan toplumsal sorunlara toprak bilimi uygulayan insanlar (örn. Deprem tehlikesi azaltma, iklim ısınması).
Makalenizin veya tez komitesinin potansiyel eleştirmenleri.
Kayma vs Okuma

Literatür patlaması yüzünden, kağıtlar okunduğundan daha fazla yıpranmıştı. Kayma, soyut okumayı ve rakamlara ve şekil başlıklarına bakmayı içerir. Dolayısıyla, kağıdınızı kayganlaştırma yoluyla anlaşılabilmesi için hazırlamanız gerekir; yani, soyut bölümünde yazılmış olan sonuçlar figürlerin ve altyazıların incelenmesiyle anlaşılabilir. Metin, daha çok ilgilenen okuyucunun ayrıntılarını dolduruyor.

Yazı Siparişi

Tezinizde gösterilen sırada yazılmamıştır Aşağıdakiler size nasıl devam edileceği konusunda bir fikir vermektedir.
Yazmaya başlamadan önce önce kağıdınızı mantıklı bir argüman olarak organize edin.
Rakamlarınızı argümanınızı gösterecek şekilde yapın (zırh atmayı düşünün)
Ana bölümler şunlardır: argümanın arka planı (intro); Argümanda kullanılacak bilgileri açıklamak ve onlar hakkında puan vermek (gözlemler), bilgi ile ilgili noktaları birbirine bağlamak (analiz), özetlemek (sonuç).
Ana unsurları özetleyelim: bölümler ve alt bölümler
Yazmaya başlayın, aşağıdaki hiyerarşide seçenekleri seçin – paragraflar, cümleler ve kelimeler.
İşte başka bir yaklaşım.
Önce arka plan bölümünün bir ön sürümünü yazın. Bu, nihai yazınızdaki girişin temelini oluşturacaktır.
Veri toplarken, yöntemler bölümünü yazınız. Veriyi topladıktan hemen sonra bunu yapmak çok daha kolaydır. Araştırma ekipmanı ve ilgili kalibrasyon grafikleriyle ilgili bir açıklama eklediğinizden emin olun.
Bazı verileriniz olduğunda, arsa ve tablolar oluşturmaya başlayın. Bunlar, verileri görselleştirmenize ve veri topluluğunuzdaki boşlukları görmenize yardımcı olur. Zaman izin veriyorsa, geri dönüp boşlukları doldurmalısın. Kesin bir eğilim gösteren (veya eğilim eksikliği olan) bir grup grubunuz olduğu zaman bitmiş demektir. Sonuçlarınıza ilişkin yeterli istatistiksel test yaptırdığınızdan emin olun.
Arsa ve istatistiksel testlerin tamamına sahip olduktan sonra, parselleri ve tabloları mantıklı bir sırayla düzenleyin. Arsa ve tablolar için şekil alfabe yazıları yazın. Mümkün olduğu kadar alfabe ve çizelgeleri açıklarken altyazılar tek başına durmalıdır. Pek çok bilim adamı, yalnızca bir özet, şekil, resim metni, tablo, tablo başlığı ve bir makalenin sonuçlarını okurlar. Rakamlarınızın, tablolarınızın ve altyazılarınızın iyi etiketlendiğini ve belgelendiğinden emin olun.
Arsa ve tablolarınız tamamlandıktan sonra, sonuçlar bölümünü yazın. Bu bölümü yazmak aşırı disiplin gerektirir. Sonuçlarınızı tanımlamanız gerekir, ancak bunları yorumlamamalısınız. (Bu aşamada iyi fikirler ortaya çıkıyorsa, bunları tartışma bölümü için sayfanın altına kaydedin.) Bu bölümde olgusal ve düzenli davranın, ancak çok kuru olmamaya çalışın.
Sonuçlar bölümünü yazdıktan sonra, tartışma bölümüne geçebilirsiniz. Artık veriler hakkında fikirlerinizden bahsetmek Bunun nedeni, yazmak için genellikle eğlenceli. Fikirlerinizi gösteren iyi bir çizgi film / şematik bulabilirseniz yapın. Birçok kağıt literatürde yer alıyor, çünkü sonraki yazarların kullanmasını veya değiştirmesini isteyen iyi bir karikatür var.
Tartışma oturumunu yazarken, aynı veya ilgili bilimsel sorularla ilgili veri toplayan diğer yazarların çalışmalarını yeterince tartıştığınızdan emin olun. Çalışmalarının eserinizle alakalı olduğunu tartışmaya özen gösterin. Metodolojisinde kusurlar varsa, tartışmak için yer burasıdır.
Verileri tartıştıktan sonra, sonuçlar bölümünü yazabilirsiniz. Bu bölümde, tartışma bölümünde bahsedilen fikirleri alıp biraz kapanmaya çalışıyorsunuz. Çalışmanızın bir sonucu olarak bazı hipotezler ortadan kaldırılabilirse, öyle deyin. Kesin bir cevap için daha fazla çalışma gerekiyorsa, bunu söyleyin.
Makalenin son bölümü bir tavsiye bölümüdür. Bu gerçekten bilimsel bir makalede sonuç bölümünün sonudur. Bu bölümdeki daha fazla araştırma veya politika eylemleri için tavsiyelerde bulunun. X doğruysa neyin bulunacağıyla ilgili öngörüler yapabilirseniz bunu yapın. Bunu daha sonraki araştırmacılardan alacaksınız.
Tavsiye bölümünü bitirdikten sonra, orijinal tanıtımınıza geri dönün. Tanıtımınız, makalede test edeceğiniz fikirleri ortaya koyarak kâğıt sonuçlarına göre bir aşamaya gelmelidir. Artık kağıdın nereye gittiğini bildiğinize göre, tanıtımı yeniden yazmak zorunda kalacaksınız.
Soyutunuzu en son yazmalısınız.

Rakamlar ve Tablolar

Gerçek rakamlar ve tablolar metne yerleştirilmelidir / eklenmelidir, genelde şekil / tablo metinde ilk atıf yapılan sayfayı takip eden sayfada.
Tüm rakamlar ve tablolar numaralandırılmalı ve metinde şekil 1, şekil 2, tablo 1, tablo 2 gibi sıralı olarak gösterilmelidir.
Nasıl inşa edildiğini (referans atıflar, veri kaynakları, vb.) Ve önemli bulguları vurgulayan (zımparalama düşünün) her şekli ve tablo için bir başlık ekleyin. Kağıtta tartışılan tüm konumları gösteren ve adlandıran bir indeks figürü (harita) ekleyin.
Görüştüğünüz süreçleri gösteren karikatürler, şema veya eskizler dahil olmak üzere kendi figürlerinizi oluşturmanız önerilir. Rakamlarınızı şu soruları göz önünde bulundurarak inceleyin:
Figür kendini açıklayıcı mı?
Ekseniniz etiketli mi ve belirtilen birimler mi?
Verilerinizdeki belirsizliği hata çubuklarıyla gösterin.
Veriler eğriye uyuyorsa, uyumun iyiliğini belirtin.
Çöp kutusunu yok edebilir miydiniz?
Veri olmayan mürekkep ortadan kaldırılabilir mi?
Gereksiz veri mürekkebi ortadan kaldırılabilir mi?
Veri olmayan yoğunluğu ortadan kaldırarak veri yoğunluğu arttırılabilir mi?
Bu, daha iyi bir tablo olarak ifade edilebilen seyrek bir veri kümesidir mi?
Rakam verileri herhangi bir şekilde bozuyor mu?
Veriler bağlamda sunuluyor mu?
Şekil başlığı, okuyanın gözünde figürün “eve gidiş dersi” ni yönlendiriyor mu?
Rakamlar dikey olarak, dikey modda, mümkün olan yere yönlendirilmelidir. Yatay olarak, manzara modunda yönlendirmeniz gerekiyorsa onları yöneltin, böylece bağları nereden alacağınız soldan değil sağdan okuyabilirsiniz.
Metni Veri Üzerine Yazma

“Onlara gösterin, sadece onlara söylemeyin …” İdeal olarak, metinde iddia edilen her sonuç, çoğunlukla tablo veya şekillerde sunulan verilerle belgelendirilmelidir. Belli bir sonuç ya da gözlem bildirimini destekleyecek bir veri yoksa, daha fazla veri eklemeyi düşünün ya da desteklenmeyen “gözlem” i silin.
Sonuç (lar) ile ilgili şekil (ler) veya tabloları inceleyin.
Değerlendirin:
Veriler metin deyimini destekliyor
Veriler metin ifadesine aykırıdır
Veriler, metinsel ifadeyi ispatlamak veya çürütmek için yetersizdir
Veriler metinsel ifadeyi destekleyebilir, ancak yazarın gördüğü iddia edilen verilere aynı fenomeni gördüğünüzden emin olmanızı sağlayacak şekilde sunulmamıştır.
Kredi Verme

Makale içinde sunulan sonuçlara ve yorumlara yönelik katkıda bulunanlar kime katkıda bulunmuştur: referans, yazarlık ve bildiri ile nasıl biri adil ve doğru bir şekilde belirtmektedir?
Farklı hatalar türleri:
Tırnak işaretleri olmadan doğrudan tırnak ya da illüstrasyon, atıf olmadan
Tırnak işaretleri olmadan doğrudan tırnak işaretleri, atıf ile
Ilişkilendirmeden kavram / fikirler
Özensiz atfetme ile kavram / fikirler
Veri veya sonuçların atlanması veya imalatı
Referansları dikkatlice kontrol edin ve referans çalışmalarını yayınlamadan önce yeniden okuyun. İlk okuduğunuzda bir şeyler bilinçli olarak hatırlarsınız, ancak bilinçaltında başka yönleri de çekebilirsiniz. Alınan belgelerinize karşı bilinçli belleğinizi kontrol etmek önemlidir.
Ayrıca bkz .:
D. Kennedy, 1985, On Akademik Yazarlık
Sigma Xi, 1984, Bilim Onur
Kitabı Yale Üniversitesi İntihal üzerine broşür

Tez Çalışması

3 final kopyasını yapın: 1’i akıl hocası, 2’sini bölüm olarak, böylece 2 okuyucuya sahip olabilirsiniz.
Nihai tez bağlanmalıdır.
Beyaz kağıda temiz bir şekilde basılmıştır.
12 punto yazı tipi kullanarak iki aralıklı.
1 inç kenar boşlukları.
Çift taraflı kağıt tasarrufu sağlar.
Sayfa numaralarını ekleyin.
kaynaklar

Barnard Yazı Odası, kıdemli tez yazmaya yardımcı olur.
Çevre Bilimleri bölümünde bulunan diğer tezlere bakınız, size aradığımıza dair bir fikir vereceklerdir.
Tabii ki bize ya da araştırma danışmanınızdan yardım istemekten çekinmeyin.
Barnard Environmental Science Department’ın bilimsel yazı üzerine birçok kitapları var, bunları bulmak için bölüm müdürüne danışınız.
Ayrıca , Kaynaklar olarak listelenen ek kitaplara bakın .
III. Tezinizi Düzenleme

Hatta kaba bir taslak da düzenlenmelidir.

Düzenlemeyi Kopyala

Tezinizi bir kaç kere okuyun.
Yazım denetimi yapın. İmla denetleyicileri ilk denetim için kullanışlıdır, ancak homonym’leri (örn. Işitme, burada bulabilirsiniz) tutmazlar, bu yüzden son denetimi gözle yapmanız gerekir.
Tam cümleleri kullandığınızdan emin olun
Dilbilgisini kontrol edin: noktalama işareti, cümle yapısı, konu-fiil anlaşması (çoğul veya tekil), gergin tutarlılık vs.
Okumak ve yorumlamak için başkalarına verin.
İçerik Düzenleme

mantık
Tekrarlama, alaka
stil
Belirsizlikten kaçınma

Devam eden cümlelerin yazdıklarınıza sızmasına izin vermeyin; Noktalı virgül denemek.
Yuvalanmış maddeleri / cümleleri kullanmaktan kaçının.
Onlardan ikiden fazla fikir içeren cümlecikler veya cümleler kullanmaktan kaçının.
Çift negatif kullanmayın.
“-ing” fiilini yapan ajan belirtilmemiş cümlelerde “sarkan parçacıklar” “-ing” fiili cümleler kullanmayın: “Kaynar suda iki saat bekledikten sonra şişeyi inceleyin.” ).
Her zamirin öncüsünün (bu, bunlar, bu olanların) kristal berraklığında olduğundan emin olun. Şüpheniz varsa, sonuç cümle biraz gereksiz görünse bile, zamir yerine ismini kullanın.
Konunun ve fiilin aynı görüşte olmasına dikkat edin (tekil ve çoğul).
Bileşik konularda özellikle dikkatli olun. Maddelerde konu / fiil anlaşması yaparken özellikle dikkatli olun.
Niceliksel olan kavramları tanımlarken nitel sıfatlardan kaçının (“Su derin” “Plaka yakınsama hızlıdır.” “Bizim algoritmamız daha iyi”) Bunun yerine, nicelendirin. (“Su derinliği 5km’yi aşıyor.”)
İsim dizelerinden kaçının (“akustik gürültü kaynak konumu tekniği”).
Açıklanamayan kısaltmalar kullanmayın. Tüm kısaltmaları, ilk kez kullandığınız kelimeleri kullanın.
Tez uzunluğu

Uzunluk yerine kısaca yazmak. Amaç, işi tanımlamak ve yorumlamayı desteklemek için gerekli tüm bilgileri içeren mümkün olan en kısa belgedir.
Gereksiz tekrardan ve ilgisiz teğetlerden kaçının.
Gerekli tekrarı: ana tema girişte motivasyon veya çalışma hipotezi olarak geliştirilmelidir. Daha sonra makalenin ana gövdesinde geliştirilmiş ve tartışma bölümünde (ve elbette soyut ve sonuçlarda) bahsedilmiştir.
Makalenizi nasıl kısaltacağınıza ilişkin bazı öneriler:
Tekrarlayan bilgiler için tablolar kullanın.
Okuyucunun hikayenizi anlamasına izin vermek için yeterli arka plan materyali ekleyin, konuyla ilgili yazılmış her kağıt değil.
Şekil alfabelerini etkin bir biçimde kullanın.
Şekil ve / veya tabloların içeriğini maddede metne anlatmayın. Bunun yerine, şekil ve tablolardaki en önemli desenleri, öğeleri veya eğilimleri işaretlemek için metni kullanın.
Verileri göstermediğiniz metinde belirtilen “gözlem” veya “sonuç” ları silin.
Gözlemleriniz veya sonuçlarınız tarafından doğrudan desteklenmeyen “sonuç” ları silin.
Kesin olmayan “yorum” ya da “tartışma” bölümlerini silin.
Sadece yeni sonuçlar veya gözlemlerinizle çevreyle ilişkili “yorum” veya “tartışma” bölümlerini silin.
Sıfatları inceleyin! Zarf ve önerme cümleleri.
Proje ile projeye göre değişmekle birlikte, ortalama tez uzunluğu yaklaşık 40 sayfalık metin artı rakamlardır. Bu toplam sayfa sayısı tüm metninizi ve referanslar listesini içerir, ancak herhangi bir ek içermez. Özellikle emek yoğun bir laboratuar projesinde çalışıyorsanız, bu genellemeler çok ciddiye alınmamalıdır. Projenizin yeterli kapsamda olup olmadığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa, başlarımızdan birine danışın.

Uluslararası Bir Kitleye Yazmak

Şekil ve tablolara olabildiğince fazla bilgi verin. Özellikle, kararınızı bir şekle, belki de bir akış çizelgesine veya bir çizgi film haline getirmenin bir yolunu bulmaya çalışın.
Okuyucuların alan alanınızın coğrafyasına veya stratigrafisine aşina olduklarını düşünmeyin.
Metinde adı geçen her yer-yeri adı harita üzerinde gösterilmelidir.
Ayrı bir şekil veya başka bir şekil için yer işareti olarak bir yer haritası eklemeyi düşünün. Makaleniz stratigrafi içeriyorsa, özet stratigrafik bir sütun dahil etmeyi düşünün – aslında zaman içinde bir konum haritası.
Daha kısa cümleler kullanın. Yuvalanmış maddeleri veya cümleleri önlemek.
Deyimler kullanmaktan kaçının. Sıradan bir sözlüğe bakılacak kullanımları tercih edin. “Beher’i doğrudan fırından çıkarın” yerine “Beher’i fırından çıkarın” derdi

05439437601