tez merkezi

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Tez yazımı önemli bir konudur. Bu nedenle tez yazımı konusunda tecrübeli uzmanlardan destek almak günümüzün en önemli ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Tez yazımı konusunda tez merkezimizde uygulanan adımlar şu şekilde sıralana bilir;

I. Bu işlemi , ödev belgesini inceleyerek başlayın .

A. Ödevin gereklilik ve sınırlarını anladığınızdan emin olun.

B. Kelimelere, izleyicilere, beklenen araştırmanın kapsamına ve arzulanan uzunluğa dikkat edin.

II. Bir zamanlama ayarlama

A. Kütüphane ve İnternet arama zamanını ekleyin

B. Bir konuyla ve / veya hipotez üzerinde ne zaman karar vereceğinizin tarihini belirleyin

C. Kaynakları toplamaya zaman ayırın

D. Kaba taslak ve tez için son tarihleri ​​düşünün.

E. Zaman ayırmayı, kaba taslak son teslim tarihlerini, gözden geçirme süresini ve nihai taslak zamanını dikkate alın.

F. Yazı Merkezi’ni ziyaret etmek için zaman ayırmayı unutmayın!

III. Amacı tanımla

· Anlatmak, anlamak, analiz etmek, açıklamak, sınıflandırmak, karşılaştırmak ve komut isteminde kontrast gibi ipucu kelimeler arayın .

IV. tanımlayın seyirci

· Ne bildiklerini, neleri öğrenmek istediklerini, hangi varsayımları alacaklarını / aldıklarını ve onlardan ne tür bir yanıt elde etmeyi istediğinizi düşünün.

V. Araştırmanızın kapsamını tanımlayın.

· Kaynaklar:

1) Ne tür ihtiyacım var?

2) Kaç kişiye ihtiyacım var?

VI. Bir konu seçin

A. olduğunuz veya tanıdık olmak istediğiniz konuları düşünün.

B. İnternette gezin ve ders kitaplarını veya diğer okuma materyallerini atlayın

C. Konunun şu şekilde olup olmadığını kendinize sorun:

1) ilginç

2) yönetilebilir

3) birden fazla açı varsa

4) mevcut kaynaklara sahiptir

D. Konunuzu, ödevinizin uzunluğu ile uyumlu olacak şekilde odaklayın

VII. Bir hipotez veya tez dili geliştirin

· Bu cümle, araştırmanız hakkında kanıtlarınızla kanıtlanabilecek veya reddedilen ilginç bir ifade olmalıdır. Lunsford / Connors’dan örnek :

Konu : ABD filmlerindeki kahramanlar

Sayı : ABD filmlerinde kahramanlardaki değişiklikler

Araştırma Sorusu : Hollywood’da bir ev bulduklarından beri kahramanlar nasıl değişti?

Hipotez / Tez beyanı : Gerçek yüzyıl kahramanları geçen yüzyılda popüler ABD kültürünün çoğaltılmasıyla birlikte film kahramanlarına da sahipler ve şu anki filmler kahramanın geleceği hiç olmayabileceğini gösteriyor.

VIII. Konunuzu keşfedin ( kompozisyon kağıdına Başlarken başlıklı çalışma sayfasına bakın )

IX. Hipotezinizi kağıtlarınız için çalışan bir tez haline getirin.

 

İLGİLİ YAZILAR

Adli Tıp   Forensic Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Ağaç İşleri   Wood Products Bölümü Tez yazan yerler,

Aile Hekimliği   Family Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Aile Planlaması   Family Planning Bölümü Tez yazan yerler,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences    Bölümü Tez yazan yerler,

Allerji Ve İmmünoloji   Allergy And Immunology Bölümü Tez yazan yerler,

Alman Dili Ve Edebiyatı   German Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Amerikan Dili Ve Edebiyatı   American Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Anatomi   Anatomy Bölümü Tez yazan yerler,

Antropoloji   Anthropology Bölümü Tez yazan yerler,

Arkeoloji   Archeology   Bölümü Tez yazan yerler,

Arkeometri   Archaeometry Bölümü Tez yazan yerler,

Arşiv   Archive   Bölümü Tez yazan yerler,

Astronomi Ve Uzay Bilimleri   Astronomy And Space Sciences Bölümü Tez yazan yerler,

Bale Ve Dans   Ballet And Dance Bölümü Tez yazan yerler,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology Bölümü Tez yazan yerler,

Bankacılık   Banking Bölümü Tez yazan yerler,

Batı Dilleri Ve Edebiyatı   Western Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Besin Hijyeni Ve Teknolojisi   Food Hygiene And Technology Bölümü Tez yazan yerler,

Beslenme Ve Diyetetik   Nutrition And Dietetics Bölümü Tez yazan yerler,

Bibliyografya   Bibliography Bölümü Tez yazan yerler,

Bilgi Ve Belge Yönetimi   Information And Records Management Bölümü Tez yazan yerler,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar Ve Kontrol   Computer Engineering And Computer Science And Control Bölümü Tez yazan yerler,

Bilim Ve Teknoloji   Science And Technology Bölümü Tez yazan yerler,

Biyofizik   Biophysics Bölümü Tez yazan yerler,

Biyografi   Biography Bölümü Tez yazan yerler,

Biyoistatistik   Biostatistics Bölümü Tez yazan yerler,

Biyokimya   Biochemistry Bölümü Tez yazan yerler,

Biyoloji   Biology Bölümü Tez yazan yerler,

Biyomühendislik   Bioengineering Bölümü Tez yazan yerler,

Biyoteknoloji   Biotechnology     Bölümü Tez yazan yerler,

Botanik   Botany Bölümü Tez yazan yerler,

Coğrafya   Geography    Bölümü Tez yazan yerler,

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics And Industrial Relations Bölümü Tez yazan yerler,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery Bölümü Tez yazan yerler,

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları   Child Health And Diseases Bölümü Tez yazan yerler,

Demografi   Demography Bölümü Tez yazan yerler,

Deniz Bilimleri   Marine Science Bölümü Tez yazan yerler,

Deniz Ve Sualtı Hekimliği   Marine And Underwater Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Denizcilik   Marine Bölümü Tez yazan yerler,

Deontoloji Ve Tıp Tarihi   Medical History And Ethics Bölümü Tez yazan yerler,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  Bölümü Tez yazan yerler,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Deri Ve Kürk Teknolojisi   Leather And Fur Technology Bölümü Tez yazan yerler,

Dermatoloji   Dermatology Bölümü Tez yazan yerler,

Dilbilim   Linguistics Bölümü Tez yazan yerler,

Din   Religion Bölümü Tez yazan yerler,

Diş Hekimliği   Dentistry Bölümü Tez yazan yerler,

Doğu Dilleri Ve Edebiyatı   Eastern Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Dokümantasyon Ve Enformasyon   Documentation And Information Bölümü Tez yazan yerler,

Eczacılık Ve Farmakoloji   Pharmacy And Pharmacology Bölümü Tez yazan yerler,

Eğitim Ve Öğretim   Education And Training Bölümü Tez yazan yerler,

Ekonometri   Econometrics Bölümü Tez yazan yerler,

Ekonomi   Economics Bölümü Tez yazan yerler,

El Sanatları   Crafts Bölümü Tez yazan yerler,

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği   Electrical And Electronics Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology And Metabolic Diseases Bölümü Tez yazan yerler,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design Bölümü Tez yazan yerler,

Endüstri Ve Endüstri Mühendisliği   Industrial And Industrial Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Enerji   Energy   Bölümü Tez yazan yerler,

Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri   Ancient Linguistics And Cultures Bölümü Tez yazan yerler,

Ev Ekonomisi   Home Economics Bölümü Tez yazan yerler,

Felsefe   Philosophy Bölümü Tez yazan yerler,

Fizik Ve Fizik Mühendisliği   Physics And Physics Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon   Physical Medicine And Rehabilitation Bölümü Tez yazan yerler,

Fizyoloji   Physiology Bölümü Tez yazan yerler,

Fizyopatoloji   Physiopathology Bölümü Tez yazan yerler,

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon   Physiotherapy And Rehabilitation Bölümü Tez yazan yerler,

Fransız Dili Ve Edebiyatı   French Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Gastroenteroloji   Gastroenterology Bölümü Tez yazan yerler,

Gazetecilik   Journalism Bölümü Tez yazan yerler,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Genel Cerrahi   General Surgery Bölümü Tez yazan yerler,

Genetik   Genetics Bölümü Tez yazan yerler,

Geriatri   Geriatrics Bölümü Tez yazan yerler,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering    Bölümü Tez yazan yerler,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry Bölümü Tez yazan yerler,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases Bölümü Tez yazan yerler,

Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi   Thoracic And Cardiovascular Surgery    Bölümü Tez yazan yerler,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases   Bölümü Tez yazan yerler,

Güzel Sanatlar   Fine Arts Bölümü Tez yazan yerler,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore     Bölümü Tez yazan yerler,

Halk Sağlığı   Public Health Bölümü Tez yazan yerler,

Halkla İlişkiler   Public Relations Bölümü Tez yazan yerler,

Hastaneler   Hospitals    Bölümü Tez yazan yerler,

Hava Ve Uzay Hekimliği   Air And Space Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Hematoloji   Hematology Bölümü Tez yazan yerler,

Hemşirelik   Nursing Bölümü Tez yazan yerler,

Histoloji Ve Embriyoloji   Histology And Embryology Bölümü Tez yazan yerler,

Hukuk   Law Bölümü Tez yazan yerler,

İç Mimari Ve Dekorasyon   Interior Design And Decoration Bölümü Tez yazan yerler,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences Bölümü Tez yazan yerler,

İlk Ve Acil Yardım   Emergency And First Aid Bölümü Tez yazan yerler,

İngiliz Dili Ve Edebiyatı   English Linguistics And Literature Bölümü Tez yazan yerler,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering   Bölümü Tez yazan yerler,

İstatistik   Statistics Bölümü Tez yazan yerler,

İşletme   Business Administration Bölümü Tez yazan yerler,

Jeodezi Ve Fotogrametri   Geodesy And Photogrammetry Bölümü Tez yazan yerler,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering  Bölümü Tez yazan yerler,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Kadın Hastalıkları Ve Doğum   Obstetrics And Gynecology Bölümü Tez yazan yerler,

Kamu Yönetimi   Public Administration  Bölümü Tez yazan yerler,

Kardiyoloji   Cardiology  Bölümü Tez yazan yerler,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature Bölümü Tez yazan yerler,

Kazalar   Accidents Bölümü Tez yazan yerler,

Kimya   Chemistry Bölümü Tez yazan yerler,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  Bölümü Tez yazan yerler,

Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology And Infectious Diseases Bölümü Tez yazan yerler,

Maliye   Finance Bölümü Tez yazan yerler,

Matbaacılık   Typography Bölümü Tez yazan yerler,

Matematik   Mathematics Bölümü Tez yazan yerler,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering    Bölümü Tez yazan yerler,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Meteoroloji   Meteorology Bölümü Tez yazan yerler,

Mikrobiyoloji   Microbiology Bölümü Tez yazan yerler,

Mimarlık   Architecture Bölümü Tez yazan yerler,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Morfoloji   Morphology Bölümü Tez yazan yerler,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences Bölümü Tez yazan yerler,

Mütercim-Tercümanlık   Translation And Interpretation Bölümü Tez yazan yerler,

Müzecilik   Museology   Bölümü Tez yazan yerler,

Müzik   Music    Bölümü Tez yazan yerler,

Nefroloji   Nephrology   Bölümü Tez yazan yerler,

Nöroloji   Neurology Bölümü Tez yazan yerler,

Nöroşirürji   Neurosurgery Bölümü Tez yazan yerler,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Onkoloji   Oncology Bölümü Tez yazan yerler,

Ormancılık Ve Orman Mühendisliği   Forestry And Forest Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Ortopedi Ve Travmatoloji   Orthopedics And Traumatology Bölümü Tez yazan yerler,

Parazitoloji   Parasitology Bölümü Tez yazan yerler,

Patoloji   Pathology Bölümü Tez yazan yerler,

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum And Natural Gas Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture Bölümü Tez yazan yerler,

Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic And Reconstructive Surgery Bölümü Tez yazan yerler,

Polimer Bilim Ve Teknolojisi   Polymer Science And Technology Bölümü Tez yazan yerler,

Psikiyatri   Psychiatry     Bölümü Tez yazan yerler,

Psikoloji   Psychology     Bölümü Tez yazan yerler,

Radyoloji Ve Nükleer Tıp   Radiology And Nuclear Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Radyo-Televizyon   Radio And Television Bölümü Tez yazan yerler,

Reklamcılık   Advertising Bölümü Tez yazan yerler,

Sağlık Eğitimi   Health Education Bölümü Tez yazan yerler,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management   Bölümü Tez yazan yerler,

Sahne Ve Görüntü Sanatları   Performing And Visual Arts Bölümü Tez yazan yerler,

Sanat Tarihi   Art History Bölümü Tez yazan yerler,

Savunma Ve Savunma Teknolojileri   Defense And Defense Technologies Bölümü Tez yazan yerler,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Sigortacılık   Insurance  Bölümü Tez yazan yerler,

Sivil Havacılık   Civil Aviation Bölümü Tez yazan yerler,

Siyasal Bilimler   Political Science Bölümü Tez yazan yerler,

Sosyal Hizmetler   Social Services Bölümü Tez yazan yerler,

Sosyoloji   Sociology Bölümü Tez yazan yerler,

Spor   Sports      Bölümü Tez yazan yerler,

Su Ürünleri   Aquatic Products   Bölümü Tez yazan yerler,

Şehircilik Ve Bölge Planlama   Urban And Regional Planning Bölümü Tez yazan yerler,

Tarih   History    Bölümü Tez yazan yerler,

Teknik Eğitim   Technical Education Bölümü Tez yazan yerler,

Tekstil Ve Tekstil Mühendisliği   Textile And Textile Engineering Bölümü Tez yazan yerler,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology  Bölümü Tez yazan yerler,

Tıbbi Ekoloji Ve Klimatoloji   Medical Ecology And Climatology Bölümü Tez yazan yerler,

Trafik   Traffic Bölümü Tez yazan yerler,

Turizm   Tourism Bölümü Tez yazan yerler,

Türk İnkılap Tarihi   History Of Turkish Revolution Bölümü Tez yazan yerler,

Ulaşım   Transportation Bölümü Tez yazan yerler,

Uluslararası İlişkiler   International Relations Bölümü Tez yazan yerler,

Uyuşturucu Alışkanlığı Ve Alkolizm   Drug Addiction And Alcoholism Bölümü Tez yazan yerler,

Üroloji   Urology Bölümü Tez yazan yerler,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine Bölümü Tez yazan yerler,

Ziraat   Agriculture Bölümü Tez yazan yerler,

Zooloji   Zoology Bölümü Tez yazan yerler,

 

05439437601