SPSS Analiz ve Anket Hazırlama

Bu merkez, SPSS’nin temellerini, çoğu anketten kaynaklanan veri türlerini analiz etmek için öğrenmenize yardımcı olacaktır. SPSS kullanarak daha önce doğrudan deneyime sahip olmayan öğrenciler SPSS ve anket verilerini gün sonunda analiz edebileceklerdir.

SPSS Analiz ekibimiz 7/24 çalışarak siparişlerinizi değerlendirecek ve en iyi şekilde teslim edeceklerdir. İstatistikçilerimiz alanında uzman kişilerden oluşmaktadır.

SPSS tarafından analiz için bir dizi veri nasıl hazırlanır?
Farklı veri türleri için hangi istatistiklerin uygun olduğunu nasıl belirleyebilirim?
Temel frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistikler nasıl üretilir?
SPSS çıkışı nasıl okunur?
SPSS’de grafikler nasıl üretilir?
PowerPoint, Excel, Word ve diğer uygulamalarda SPSS çıktısı nasıl kullanılır;
Çapraz tabloların nasıl üretileceği, anlaşıldığı ve yorumlandığı;
İki oranın farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
İki grubun bağımsız gruplar için farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
İki yolun eşleştirilmiş sorular için farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
Üç veya daha fazla aracın farklı olup olmadığı nasıl test edilir (ANOVA);
Bir bağımlı değişken ve birkaç bağımsız değişken arasındaki ilişki nasıl anlaşılır (doğrusal regresyon);
Diğer birkaç temel test nasıl yapılır?
SPSS’de temel kalıp ve afiş tabloları nasıl oluşturulur? ve
SPSS ile başka neler yapılabilir?

bu konularla bırakın biz ilgilenelim….

İstatistiksel analiz yürütme yeteneği, birçok derece derslerin önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, istatistiksel analiz özellikle karmaşık, teknik ve zaman alıcı bir görev olabilir ve farklı yazılım paketleri hakkında derinlemesine bilgi ister. Bu uzmanlık becerileri olmadan, özellikle aşırı çalışma durumundaysanız veya son teslim tarihleriyle mücadele etmekte iseniz, istatistiksel analizi tamamlamak çok zor olabilir.

SPSS
Excel
Eviews
Polystat
Stata
Lateks
Matlab

Araştırmalarınızı ve veri toplama yöntemlerinizi kurmanın en iyi yolunu size tavsiye etmek için buradalar. Henüz verilerinizi toplayamadıysanız, sonuçlarınızı girmeniz için bir Excel dosyası oluşturabiliriz.

İstatistik Hizmetlerimiz

 • Olasılık (olasılık / şartlı olasılık hakkında temel teoremler)
  Ayrık olasılık dağılımları (binom, Poisson, geometrik, hipergeometrik)
  Sürekli olasılık dağılımları (Normal, T, Ki-kare, F)
  Z puanı
  Ortalama, standart sapma ve orantı için güven aralığı
  Ortalama ve orantı hakkında hipotez testi
  Standart sapma ve varyans hakkında hipotez testi
  ANOVA (Tek yönlü / İki yönlü)
  MANOVA
  Korelasyon (Pearson korelasyonu, rank korelasyonu)
  Biyoistatistik
  Doğrusal regresyon (basit doğrusal regresyon / çoklu doğrusal regresyon)
  Doğrusal olmayan regresyon
  Lojistik regresyon
  Parametrik olmayan test (Ki-kare, çalışma testi, işaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon’un eşleştirilmiş işaret sırası testi, Kruskal Wallis Testi)
  İstatistiksel kalite kontrol (grafik, R grafik, C şeması, P grafik, NP şeması)
  Karar teorisi
  Oyun Teorisi
  Doğrusal programlama problemi
  Zaman serileri analizi (hareketli ortalama, üstel düzeltme, uydurma eğilimi ve mevsimsel modeller)
  Dizin numaraları
  İş istatistikleri
  Ekonometri

Belirli bir araştırma alanı üzerinde çalışıyorsanız veya çok yönlü çok geniş bir veritabanını yorumlıyor olun, tüm istatistiksel analiz ihtiyaçlarınız için buradayız.

Bu nedenle, kursunuzun stresini biraz al ve ihtiyacınız olan dereceyi elde etmeyi garantileyen ısmarlama istatistiksel analizler al. Sunduğumuz işin en yüksek akademik standartta olacağına ve tam gereksinimlerinize uygun olacağını garanti et. Sakin ol – iyi ellerindesin.

 

05439437601