sonuç ve tartışma

SONUÇ VE TARTIŞMA BÖLÜMLERİ NASIL YAZILIR ?

Makaleyi Bitirmek: Sonuçlar

Bir sonuç yazarken çok şey tehlikede. Sonuçta, okuyucularınızı kendi bakış açınızla ikna etme, yazar ve düşünür olarak kendinizi etkilemek için son şansınız. Sonuçta yarattığınız izlenim, denemeyi bitirdikten sonra okuyucularınızla birlikte kalan izlenimi şekillendirecektir.

Dolayısıyla, bir makalenin sonu, bir bütünlük ve kapanış duygusu ile konunun kalan olasılıkları, daha geniş anlamı ve sonuçlarını açıklar: son paragraf kapatıp kapatmadan tartışmayı kapatmalıdır.

Kapanma hissi oluşturmak için aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

Son paragrafı birinciye bağlayarak, belki de başlangıçta kullandığınız bir kelimeyi veya kelime öbeğini tekrarlayarak sonuçlandırın.
Bir heceli sözcükten oluşan bir cümle ile sonuçlandırın. Basit bir dil, sade drama etkisi yaratmanıza yardımcı olabilir.
Bileşik ya da paralellik gösteren bir cümle ile sonuçlandırın; Bu tür cümleler, karmaşık bir tartışmanın sonunda haklı olarak hissedebilecek bir denge ya da düzen duygusu oluşturabilir.
Tartışmayı kapatmadan kapatmak için aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

Birincil veya ikincil kaynaklara atıfta bulunarak veya ana kaynağınızı genişleten veya farklı bir perspektifte bulunan bir kaynaktan yapılan bir teklifle sonuçlandırın. Sözünü ettiğiniz roman veya şiirden yapılan bir tırnak, tartışmanıza doku ve özgünlük katabilir; Bir eleştirmen veya akademisyen, son noktanızı doğrulamaya veya karmaşaya yardımcı olabilir. Örneğin, James Joyce’un kısa öykü derlemesinde ( Dubliners) ev fikri üzerine bir makale yazabilir ve Joyce’un evi olan Dublin’e karşı duyduğu karmaşık duygular hakkında bilgi alabilir. Ya da Joyce’un Dublin’e karşı tutumuyla ilgili bir biyografik yazarın ifadesine son verebilirsin, ki bu da karakterlerinin kentle olan yanıtlarını aydınlatabilir. Sadece temkinli olun, özellikle ikincil materyalleri kullanma konusunda: son sözü aldığınızdan emin olun.
Tartışmanızı farklı, belki de daha büyük bir bağlam haline getirerek sonuçlandırın. Örneğin, on dokuzuncu yüzyılda gazetecilikle ilgili bir makaleyi, 60 Dakikalık bir güncel haber dergi programına bağlayarak sonlandırabilirsiniz .
Tartışmanızın anahtar şartlarından birini yeniden tanımlayarak sonuçlandırın. Örneğin, Marx’ın ücretli emek ve sermaye arasındaki çatışmanın ele alınmasına ilişkin bir makale, Marx’ın “kapitalist ekonominin devasa insanlıktan çıkarma girişimidir” iddiasıyla başlayabilir ; Makale, Marksist analizin kendisinin de insanlık dışı olduğunu ileri sürerek sona erebilir; çünkü ahlaki ya da ahlaki olmayan terimler yerine, her şeyi ekonomik anlam taşır.
Davranışınızın (veya analiz veya tartışma) sonuçlarını göz önünde bulundurarak sonuçlandırın. Sizin argümanınız ne ima etti, içeriyor, ya da önermiyor? Örneğin , Senegalli yazar Cheikh Hamidou Kane’in roman Ambiguous Adventure adlı romanı üzerine bir makale , kahramanın gelişiminin Kane’in Batı materyalizmini ve Sufi maneviyatını modern Senegal’e entegre etme ihtiyacı konusundaki inancına işaret edebileceği fikrine açık olabilir. Sonuç, romanın bütünüyle böyle bir entegrasyonun mümkün olduğuna (veya mümkün olmadığına) dair yeni ancak ilgili bir nokta oluşturabilir.
Son olarak, bir makalenin nasıl sonlandırılmayacağı konusunda bazı tavsiyeler:

Makalenizi özetlemeyin. Argümanınızın kısa bir özeti, özellikle denemeniz uzunsa – on sayfadan fazla ise – yararlı olabilir. Ancak kısa denemeler, ana düşüncelerinizi yeniden düzenlemeyi gerektirmez.
“Sonuçta”, “sonuçlandırmak için”, “özetle”, “özetlemek” gibi ifadeler kullanmaktan kaçının. Sözlü sunumlarda bu cümleler yararlı olabilir – hatta karşılama – gerekebilir. Ancak okuyucular, sayfaların anlatımla sıkıştırılması yoluyla bir makalenin sona ereceğini görebilirler. Açık sözlü iseniz, kitlenizi tahriş edeceksiniz.
Özür dileğine direnmek. Konunuza kendinizi kaptırdıysanız, muhtemelen beş veya on ya da 20 sayfalık bir denemede bulabileceğinizden daha fazla şey biliyorsunuz demektir. Sonuç olarak, yazmayı bitirdikten sonra, ürettiğiniz şeyle ilgili şüpheleriniz olabilir. (Ve konunuza kendinizi kaptırmadıysanız, sonuca yaklaşırken denemeniz hakkında daha fazla şüphe uyandırıyor olabilirsiniz.) Bu şüpheleri bastırın. “Bu konunun sadece bir yaklaşımıdır, başka daha iyi yaklaşımlar olabilir” gibi şeyleri söyleyerek otoritenizi alt etmeyin.

05439437601