Psikoloji ödevleri yapılır

Kurumumuzda psikoloji alanında ödev yapma hizmeti verilmektedir. Psikoloji ödevleriniz için 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Aşağıda size yardımcı olması açısından psikolojik bozukluklardan şizofreni hastalığı deneme olarak incelenmiştir.

Psikolojik bozukluklar, insanların yaşam tarzındaki çeşitli alanları etkileyen ve etkilenenler üzerinde sıkıntı yaratan davranışsal belirtilerin örüntüleri olarak tanımlanabilir (Laurie 142). Psikolojik bozuklukların örnekleri şizofreni, fobiler, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsiyon, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur. Bu yazı şizofreni üzerine odaklanmaktadır.

Ayrık kişilik bozukluğu olarak da bilinen şizofreni, işitsel halüsinasyonları, çok rahatsız edici ruh hallerini veya sosyal sorunları, düşünceleri ve davranışları içeren kronik ve ciddi bir akıl hastalığıdır (Laurie 143). Şizofreni ile ilişkili düşünce sorunu psikoz olarak tanımlanmaktadır. Şizofreni hastalığından muzdarip bir kişi, gerçekle tamamen dokunulmamış bir düşünceye sahiptir. Bir kişi örneğin varolmayan sesleri duyabilir veya orada olmayan görüntüleri görebilir. Örneğin filmde, “Güzel Bir Zihin”, yıldız karakteri John Nash, hem görsel hem de işitsel halüsinasyonlar yaşar. Hayatında tamamen yok olan üç karakter görür. Bunlar: Charles (oda arkadaşı), Marcee (oda arkadaşı yeğeni) ve Parcher (ABD Savunma Bakanlığı patronu). Bir sahnede, oğlunu küvette bırakıyor ama Charles’ın çocuğu izlediğini iddia ediyor. Bu görsel bir halüsinasyon. Yine başka bir sahnede, Parcher’ın karısı Alicia’yı öldürmesi için ona talimat verdiğini iddia ediyor. Bu işitsel bir halüsinasyon.

Şizofreni tipleri

Bir hastanın değerlendirme sırasında sergilediği semptomların türüne bağlı olarak beş tip şizofreni vardır. Paranoyak, katatonik, düzensiz, farklılaşmamış ve artık şizofreni içerir.

Paranoyak şizofreni altında, bir kişi bir veya daha fazla sanrı veya halüsinasyonla meşgul olur, ancak düzensizleşmez. Bu tür Şizofreni, “Güzel Bir Zihin” filminde gerçekten iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Nash çok paranoyaktır; O, Sovyet ajanlarının onu öldürmek istediğini düşünüyor çünkü gazete ve dergilerden bilgi kalıplarını seçerek, bir parçasını sabote etmeye yardım ediyordu.

Dağınık şizofrenide, bir kişi hem konuşmada hem de davranışta dağınıktır, ancak katatonik olma derecesine göre daha da kötüleşmez. Konuşma bozukluklarından biri şizofreni ilişkisinin gevşemesidir.

Katatonik şizofreni, bir kişinin aşağıdaki belirtilerden iki veya daha fazlasını gösterdiği bir durumdur: Hareket etmede zorluk, harekete karşı direnç veya aşırı hareket, tuhaf hareketler ve diğer insanların eylemlerini taklit etme (ekopraksi). “Amerikan Psikiyatri Dergisi” dergisindeki bir makalede, koordinasyondaki motorun şizofrenide nasıl olabildiğini iyi bir şekilde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Yapılan bir araştırmanın ardından, şizofreninin nörogelişimini (Schiffman 1041) anlatmak için aslında koordinasyondaki motorun kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca “Klinik Durum Çalışmaları” (Sass ve Nelson 489) tarafından yazılan bir makalede 22 yaşındaki erkekte olduğu gibi bilişsel belirtiler de olabilir.

Farklılaşmamış şizofrenide, kişi paranoid, düzensiz ve katatonik şizofreni tipleri altında yapılan şeylerden iki veya daha fazlasını yapar. Bununla birlikte, farklılaşmamış şizofreni altında sınıflandırılan böyle bir kişi, üç eski tipin teşhisine hak kazanamaz.

Son olarak şizofreninin artık tipi. Bu tipte, halüsinasyonlar, duyarlılık ve paranoya gibi normal dışı davranışları içeren pozitif belirtiler yoktur. Bunun yerine, hastanın temel olarak işlevsellik, sessizlik, geri çekilme ve olay ya da olaylarla ilgilenmeme gibi olumsuz belirtiler vardır.

Şizofreni nedenleri

Şizofreni, açıkça kalıtsal bir ruhsal bozukluk değil, genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir karışımıdır (Dryden-Edwards 232). Çevresel olarak, örneğin bir kişinin annesinin hamile olduğu sırada bir miktar enfeksiyon geçirmesi durumunda, bozukluğu geliştirme riski doğumdan önce başlayabilir. Şizofreni bozukluğunun gelişimine yol açabilecek diğer faktörler şunlardır: fiziksel ve / veya duygusal ihmal, cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, zorbalık ve zor çocukluk hayatı (Walsh ve Fahy 124). Üzerinde çalışılan bir diğer faktör ise, özellikle etnik olarak bir gruptaki azınlığın temsilidir (Dryden-Edwards 235). Bu durumda etnik azınlıkların bir mahallede iyi temsil edilmedikleri takdirde şizofreni geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Şizofreni belirtileri

Şizofreni belirtileri olumlu veya olumsuz olabilir. Pozitif belirtiler sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz konuşma, dağınık davranışlar ve katatonik özellikler gibi görünürde psikotik olan semptomlardır. Bu, paranoid şizofreniden muzdarip 53 yaşındaki bir erkeğin işitsel halüsinasyonlar ve zulüm sanrıları (Hatzipetrou ve Oei 339) ile birlikte sunulduğu “Klinik Vaka Çalışmaları” dergisinde yayınlanan bir makalede açıkça tasvir edilmiştir.

Öte yandan negatif belirtiler, konuşma eksikliği, daha az motivasyon ve yüz ifadelerini inhibe etme gibi daha az açık psikotiktir.

Şizofreni tanısı

Uygulayıcılar bu bozukluğu teşhis etmek için genellikle kapsamlı tıbbi, aile ve akıl sağlığı bilgilerini toplarlar. Toplanan bilgilerin bazıları şunlardır: cinsiyet, kültürel, dini ve etnik köken, cinsel yönelim ve ekonomik refah veya mali durum. Hastanın sağlık durumunu belirlemek için fizik muayene ve laboratuvar testleri dahil edilebilir.

Şizofreni tedavisi

Psikotik belirtilerin büyüklüğünü azaltmaya yardımcı antipsikotikler olarak bilinen ilaçlar vardır. Bu ilaçlar yaygın olarak sadece veya diğer psikiyatrik ilaçlarla birlikte reçete edilir. Antipsikotiklerin örnekleri Klorpromazin (Largactil veya Thorazine), Olanzapin (Zyperexa), Risperidon (Risperdal), Ziprasidone (Geodon) ve Aripiprazol (Abilify) ‘dir. Bu örnekler, genellikle diğer psikiyatrik ilaçlarla karşılaştırıldığında hızla çalışan ikinci kuşak antipsikotikler olarak adlandırılan antipsikotiklerin yeni versiyonlarıdır. Yetişkinleri tedavi eden tüm antipsikotiklerin çocuklarda uygulanması için tavsiye edilmediğini belirtmek önemlidir.

Antipsikotiklerin yan etkileri arasında uykululuk, baş dönmesi, iştah artışı, yüksek kan şekerine bağlı kilo artışı, artmış kan lipid düzeyleri ve artmış prolaktin düzeyi sayılabilir. Perfenazin (Trilafon) gibi eski nesil antipsikotikler kas sertliğine ve titreme neden olabilir. Bu yan etkiler hastanın günlük aktivitelerine müdahale edebilecek kadar ciddi olabilir.

İlacın bir başka sınıflandırması, örneğin Lityum, Karbamazepin (Tegretol) ve Lamotriqine için Mood-stabilizasyondur. Duygudurum değişikliklerini tedavi ediyorlar ama antipsikotiklerle karşılaştırıldığında çalışmak için daha uzun zaman alabilirler. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (2009) göre, kan seviyelerini yakından izlemeyi gerektirir ve hamile kadınlara uygulandığında doğum kusurlarına neden olabilir.

İlaç tedavisinin yanı sıra, şizofreni tedavisinde psikolojik müdahaleler önemlidir. Bu müdahaleler arasında aile psiko-eğitimi, iddialı toplum tedavisi, madde bağımlılığı tedavisi, sosyal beceri eğitimi, destekli istihdam, bilişsel davranışçı terapi ve kilo yönetimi bulunmaktadır. Bu müdahaleler, özellikle “A Beautiful Mind” deki Nash örneğinde olduğu gibi, yan etkilerden dolayı hastanın ilaç tedavisini önleme riskinden kaçınmak için önemlidir. Bu, filmde gösterildiği gibi bir nüksetme yol açar.

 

05439437601