Öneri formu hazırlama ve İpuçları

Kurumumuzda Yüksek lisans ve Doktora tez önerisi yazım hizmeti verilmektedir. Tez önerisi yazdırmak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz….

Amaçları

 • Tez önerisinin amacı okulunuzu şu şekilde ikna etmektir:
 • Araştırmaya ihtiyaç var
 • Konu, finansman, ekipman, denetçiler ve verilerin kullanılabilirliği açısından mümkün.
 • Araştırma beklenen zaman diliminde tamamlanabilir.
 • Etik konular göz önünde bulundurulmuş ve Üniversite Etik Kurulu tarafından araştırmaya onay verilmiştir.
 • Konu ilgi ve yeteneklerinizle eşleşiyor.

Bir Yüksek Lisans ve Doktora tez önerisi arasındaki fark nedir?

Farklılıklar araştırmanın uzunluğu ve karmaşıklığında yer alsa da, temel fark, bir Ph.D’nin yeni bir şey içermesi gerektiğidir.

Benim seyircim kim?

Teklif yazılı bir rapor olarak sunulacak ve genellikle bir seminerde sunulacaktır. Bir Yüksek Lisans Komitesine veya danışmanınız, yardımcı denetçiniz ve okulunuzun lisansüstü koordinatörünüz gibi adaylığınıza daha doğrudan dahil olan personele sunulabilir.

Senin hedefin

Tez önerisi, araştırma amaçlarınıza odaklanmanıza, önemini ve ihtiyacını açıklığa kavuşturmanıza, yöntemleri tanımlamanıza, sorunları ve sonuçları öngörmenize ve alternatifleri ve müdahaleleri planlamanıza yardımcı olur.

Başlarken

Teklifinizi hazırlamak yinelenen bir süreç olacaktır. Denetçiler ile bir dizi taslak tartışacaksınız. Teklifinizin son tarihine kadar tamamlanmasını sağlamak için düzenli olarak yazmalısınız.

 

 

 

Özgünlük

Çalışmanız, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yerine getirirse, alana değerli bir katkı sağlayacaktır:

 • Bir kavramı, teoriyi veya modeli desteklemek veya çürütmek için kanıt sağlar;
 • Yeni veri / bilgi, yeni veya geliştirilmiş çözüm, analiz prosedürü veya yeni geliştirilmiş bir araştırma metodolojisi sunar;
 • Yeni ya da geliştirilmiş bir kavram, teori ya da model ile sonuçlanır.

 

Teklifi nasıl yapılandırmalıyım?

Tez önerisi raporunuz için aşağıdaki bölümler önerilmektedir.

Rutin bilgi

Bu, tam kapak sayfası veya çeyrek sayfa başlığı olabilir.

İsim

Adres, telefon ve e-posta bilgileri

Aday olduğunuz Derece

Süpervizör ve yardımcı denetçinin isimleri

Tez önerisi başlığı

Tarih

Konu Açıklaması

Okuyucuyu tanınmış genel konu alanına tanıtın ve konunuzun nasıl bir ilişki içinde olduğunu öğrenin. Bunun neden önemli bir konu olduğunu ve çalışmanızın ne gibi katkı sağlayacağını kısaca belirtin.

 

Tezin / tezin amaçları

Araştırmanın belirli hedeflerini belirtin.

 

Literatür yorumu

Bu, teorik yönelim ile ilgili aşağıdaki bölümle birlikte, teklifin ana maddesi olacak ve yöntemleriniz ve toplam araştırma programınız hakkındaki tartışmalarınız için temel oluşturacaktır.

Literatür taraması, konunuzun ve araştırma amaçlarınızın ilişkisini, alanınızdaki önemli literatür ve güncel (ve güncel) araştırmalara açıklamalıdır. Literatür taramasının şekli alanın doğasına göre değişebilir: deneysel, felsefi, teorik, karşılaştırmalı, vb. Fakat amacı her alanda aynı olacaktır. Literatür taraması, önerilen araştırma konusunu konuyla ilgili araştırma içeriğine açıkça yerleştirmeli ve önemli benzer veya ilgili araştırmalar hakkındaki farkındalığınızı göstermelidir.

Literatür ile ilgili niteliksel kararlar vermeniz gerekebilir. Önceki işlerin değerlendirilmesinin açık uçlu bir görev haline gelmesine izin vermemeye dikkat edin. Denetmenlerinize, sormanız gereken soru türleri ve literatür incelemenize ne gibi sınırlar koymanız gerektiği konusunda danışmalısınız.

Bir anlamda teklif için literatür incelemesi eksiktir. Araştırmanız ilerledikçe ve yeni yayınları buldukça, literatürü genişletmeye ve güncellemeye devam edeceksiniz. Son literatür taraması tezinize dahil edilecektir.

Kendine sor:

 • Hangi araştırma parçaları en başarılı, en umut verici ve hangisi daha azmış gibi görünüyor?
 • Önceki çalışmalarda düzeltilebilecek başlıca eleştiri çizgileri nelerdir?
 • Hangi büyük ihmaller, boşluklar veya ihmal edilen vurgular tanımlanabilir?

Önerilen yöntemlerinizi yeterli ayrıntıda açıklayın, böylece okuyucu aşağıdakiler hakkında nettir:

 • Ne tür bilgi kullanıyorsunuz?
 • Bilgi hangi kaynaktan alınacak?
 • Hangi kaynaklara ihtiyacınız olacak?
 • Hangi metodolojiyi kullanıyor olacaksınız?
 • Bu yaklaşımı neden seçtiniz?
 • Hangi etik ve güvenlik sorunlarını belirlediniz ve nasıl ilerlemeyi teklif ediyorsunuz?

Geçici doktora tez taslağı

Tez önerisinin gerekli bir bölümü varsa, amirinize danışmalısınız. Bölüm taslağını, taslak içerik sayfası olarak beklenen içerik veya aşamaların kısa ek açıklamaları ile sunun. Araştırma türünüzle ilgili standart bölümleri takip edin.

Referanslar

Teklifinizde belirtilen tüm yayınları listeleyin. Okul veya amiriniz tarafından önerilen stili kullanın. Bu, tüm okulun izlediği standart bir stil olabilir veya alanınızdaki önde gelen derginin stili olabilir.

 

 

05439437601