İstatistiksel analiz türleri

İstatistiksel Test Türleri
Artık verilerinizin dağılımına baktığınız ve belki de ortalamayı, medyanı veya modu bulmak için bazı tanımlayıcı istatistikler yürüttüğünüze göre, veriler hakkında bazı çıkarımlar yapma zamanı. Modülde daha önce ele alındığı gibi, çıkarımsal istatistikler, verilerle ilgili çıkarımlarda bulunmak için kullandığımız istatistiksel testlerdir. Bu istatistiksel testler, bizim gözlemlediğimiz modelin gerçek mi yoksa şansa bağlı mı olduğunu söyleyebildikleri için çıkarımlar yapmamızı sağlar.

Ne tür bir test kullanacağını nereden biliyorsun?

İstatistiksel test türleri : Çok çeşitli istatistiksel testler vardır. Hangi istatistiksel testin kullanılacağına karar verme, araştırma tasarımına, verilerin dağılımına ve değişken türüne bağlıdır. Genel olarak, eğer veriler normal olarak dağıtılırsa, parametrik testlerden birini seçersiniz. Veriler normal değilse, parametrik olmayan testlerden birini seçersiniz. Aşağıda sadece birkaç ortak istatistik testi ve kullanımı listelenmektedir.

korelasyon

Bu testler değişkenler arasındaki ilişkiyi arar

Pearson korelasyon

İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler

Spearman korelasyonu

İki sıra değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler (normal olarak dağıtılmış verilerin varsayımına dayanmaz)

Ki-kare

İki kategorik değişken arasındaki ilişkinin gücü için testler

Anlamların Karşılaştırılması: Değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkı araştırmak
Eşleştirilmiş T testi

İki ilgili değişken arasındaki fark için testler
Bağımsız T testi

İki bağımsız değişken arasındaki fark için testler

ANOVA

Sonuç değişkenindeki herhangi bir diğer varyanstan sonra grup ortalamaları arasındaki farkı test eder .

Regresyon: Bir değişkendeki değişimin başka bir değişkendeki değişimi tahmin edip etmediğini değerlendirmek

Basit regresyon

Yordayıcı değişkendeki değişimin sonuç değişkenindeki değişim düzeyini nasıl tahmin ettiğini test eder.
Çoklu regresyon

İki veya daha fazla yordayıcı değişkenlerin kombinasyonundaki değişimin sonuç değişkenindeki değişim düzeyini nasıl tahmin ettiğini test eder.

Parametrik olmayan: veriler parametrik testler için gerekli varsayımları karşılamadığında kullanılır

Wilcoxon rank-sum testi

İki bağımsız değişken arasındaki farkın testleri – farkın büyüklüğünü ve yönünü dikkate alır.
Wilcoxon işaret sırası testi

İki ilgili değişken arasındaki farkın testleri – farkın büyüklüğünü ve yönünü dikkate alır.

 

05439437601