How to Write a Strong Thesis Statement

Bir tez, birçok yerde bulunabilir: bir tartışma konuşması, bir avukatın kapanış argümanı, hatta bir reklam. Ancak tez cümlesi için en yaygın yer (ve muhtemelen bu makaleyi okuduğunuz için) bir denemedir.

Bir tartışmacı makale, bilgilendirici bir makale veya bir karşılaştırma / tezat ifadesi yazıyor olsanız, bir teze ihtiyacınız var. Bir tez olmadan argümanınız düz düşer ve bilgileriniz odaklanmamıştır. Bir tez çok önemli olduğu için, güçlü bir araya nasıl getirileceğine dair bazı ipuçlarına bakmak muhtemelen iyi bir fikirdir.

bir “tez cümlesi” nedir?

“Tez” denilen bir şeyi duymuş olabilirsiniz. Yaşlılar, mezuniyet öncesi son makaleleri olarak adlandırdıkları şeydir. Burada konuştuğumuz şey bu değil. Bu tür tez, yıllarca parçalanmayı gerektiren uzun, iyi yazılmış bir kağıttır.

Bunun yerine, herhangi bir argümanın ana fikrini birbirine bağlayan tek bir cümle hakkında konuşuyoruz . Öğrenci makaleleri bağlamında, konunuzu özetleyen ve bu konudaki konumunuzu beyan eden bir ifadedir. Bu cümle, bir okuyucunun yazmanızın okumak istediği bir şey olup olmadığını anlatabilir.

güçlü tez cümlesi yaz

Tez Bildiri Kategorisi: Bilgilendirici ve İkna edici
Farklı türdeki denemeler olduğu gibi, farklı tez cümleleri de vardır. Tez, makaleyle eşleşmelidir.

Örneğin, bilgilendirici bir denemeyle, bilgilendirici bir tezi (tartışmacı değil) yazmalısınız. Bu makaledeki niyetlerinizi beyan etmek ve okuyucuya ulaştığınız sonuca rehberlik etmek istiyorsunuz.

Örnek:

Fıstık ezmesi ve reçelli sandviç yapmak için, malzemeleri temin etmeli, bıçak bulmalı ve çeşni yaymalısınız.

Bu tez, okuyucuyu konuyu (bir sandviç türü) ve makalenin alacağı yönü (sandviçin nasıl yapıldığını açıklayan) gösterdi.

Karşılaştırma / karşıtlık, tartışmacı ya da anlatı olsun, diğer pek çok makale türü, bir pozisyon alıp tartışan tez cümlelerine sahiptir. Başka bir deyişle, amacınız sadece bilgi vermek değilse, teziniz ikna edici kabul edilir. Bir ikna edici tez genellikle görüş ve düşünceleriniz doğrudur nedenini içerir.

Örnek:

Fıstık ezmesi ve jöleli sandviçler en iyi sandviç türüdür, çünkü çok yönlüdür, yapılması kolaydır ve tadı güzeldir.

Bu ikna tezinde, benim görüşümü belirttiğimi (en iyi sandviç türü) görüyorsunuz, bu da bir duruş seçtiğim anlamına geliyor. Ardından, görüşümün birkaç önemli nedenden dolayı doğru olduğunu açıklarım. Bu ikna edici tez tezi, yukarıda bahsettiğim gibi, karşılaştırmalı / tezat makaleleri, anlatı makaleleri ve benzerleri dahil olmak üzere yazarın görüşünü içeren herhangi bir makalede kullanılabilir.

Tez bildirimi stilleri 2

İki farklı tipte tez cümlesi olduğu gibi (bilgi verici ve ikna edici), kullanabileceğiniz iki temel stil vardır.

İlk stil iki veya daha fazla noktanın bir listesini kullanır . Bu tez tezi, sadece iki veya üç vücut paragrafı içeren kısa bir yazı için mükemmeldir. Bu temel beş paragraflık deneme, orta ve lise ödevlerinin tipik bir örneğidir.

___________, ___________, ___________ ve ___________ nedeniyle doğrudur.

Tersine, sadece bir noktaya sahip bir tez formülü bu şablonu takip edebilir:

___________________, _____________________ nedeniyle doğrudur.

Öğrenciler genellikle farklı terminolojiyi kullanarak “çünkü” kelimesinden çok daha fazlasını elde ederler, ancak bir şablona sahip olmak, yaratıcı meyve sularının akmasını sağlamak için her zaman yardımcı olur.

Uzunluk: Bir tez cümlesi, kaç noktadan bahsettiğine bağlı olarak kısa veya uzun olabilir. Ancak, tipik olarak, sadece bir kısa cümle. En az iki madde, genellikle bağımsız bir madde (fikir) ve bağımlı bir madde (sebepler) içerir. Muhtemelen en az iki satır olan veya yaklaşık 30 ila 40 kelime uzunluğunda olan tek bir cümleyi hedeflemelisiniz.

Konum: Bir tez cümlesi her zaman bir makalenin başlangıcına aittir. Bunun nedeni, okuyucuya yazarın ne tartışacağını söyleyen bir cümle olmasıdır. Öğretmenler tezin kesin konumu için farklı tercihlere sahip olacaklar, ancak son iki ya da üç cümlede giriş paragrafında iyi bir kural belirleyicidir.

Gücü: Son olarak, ikna edici bir tezin güçlü olması için tartışılabilir olması gerekir. Bu, ifadenin açık olmadığı ve herkesin kabul ettiği bir şeyin doğru olmadığı anlamına gelir.

Tez cümlesi yazmak, bir denemenin diğer bölümlerinden biraz daha fazla düşünür. Ancak, bir tez cümlesi sadece birkaç kelimeyle bütün bir argümanı içerebildiğinden, bu cümleyi oluşturmak için fazladan zaman ayırmaya değer. Araştırmanızı ve argümanınızı, makalenizin sıkı, odaklanmış ve okuyucuların düşünmesini sağlayacak şekilde yönlendirebilir.

 

0543 943 76 01