Kurumumuzda 5846 sayılı fikir sanat eserleri kanunu çerçevesinde hizmet verilmektedir. Kuruduğu günden buyana sizlere hizmet vermeye devam eden kurumumuz Ödev Tez Proje Merkezi olarak hizmet vermektedir. Kurumuzda verilen öncül hizmetler şu şekilde sıralanabilir;

ÖDEV HİZMETLERİ                

Kurumumuz bünyesinde İngilizce yada Türkçe Bütün Ödevleriniz Hazırlanmaktadır. Hazırlanan Ödevler Özgünlük Garantisi İle sizlere sunulmaktadır. Yoğunluklu Ödev Hizmetlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

-Ödev Yapımı

-Ödev Düzenleme

-Ödev Sunumunun Hazırlanması

-İntihal Düzeltme

TEZ/PROJE HİZMETLERİ

Kurumumuz Türkiye’de Bulunan en kapsamlı kadroya ve hizmet ağına sahip Bir TEZ MERKEZİ’ dir. Kurumumuz bünyesinde Tez faaliyetleri (Lisans,Y.Lisans, Dr.,…) olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

*Tez Konusu Seçimi

*Tez Taslağının ve Öneri Formunun Hazırlanması

*Tez Yazımı

*Tez Düzenleme Hizmetleri (Tez Yazım Kılavuzuna Göre dizayn,Editörlük ve imla hatalarının Düzenlenmesi)

*İntihal Düzeltme

*Savunma Sunumunun Hazırlanması

*Yüksek Lisans Proje Yazımı

*Yüksek Lisans Proje Konu Seçimi

*Yüksek Lisans Proje Taslağının ve Öneri Formunun Hazırlanması

*Yüksek Lisans Proje Yazımı

*Yüksek Lisans Proje Düzenleme Hizmetleri (Tez Yazım Kılavuzuna Göre dizayn,Editörlük ve imla hatalarının Düzenlenmesi)

*İntihal Düzeltme

 

ANKET HİZMETLERİ

 

-Anket Tasarımı ve Alan Uygulaması

-Yorumlama

-Analiz

-SPSS-22 Programı Dahilinde Analiz,Bulgular ,Sonuç ve Tartışma Bölümlerinin yazılması.

 

DİĞER HİZMETLER

Kurumumuz Tez,Ödev,Proje,Makale ve Anket hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

*Makale Yazımı ve Yayın Hizmetleri,

*Poster- Afiş Hazırlama,

*Kongre Sunumları,

*Alan Araştırması,

*Akademik Danışmanlık,

*Analiz ve Yorumlama,

*İntihal Raporu Sunma,

*Çeviri Hizmetleri,

*TÜBİTAK Projeleri Danışmanlığı,

*Makale Eleştirisi,

*Senaryo Yazımı,

*Kitap Editörlüğü,

*Makale Taraması,

*Deşifre Hizmeti,

*Ses deşifre,
*Video deşifre,
*Online deşifre,
*Metin deşifre

*Altyazı Tercümesi (Subtitle),

*Akademik Bildiri Yazımı,

*Uluslararası Bildiri Yazımı,

Ödev,Tez,Makale,Proje,Spss,Amos Analiz Merkezi 0543 943 76 01

05439437601