finansal muhasebe ödev örneği

Finansal muhasebe ödevleri yapılmaktadır. Finansal muhasebe ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE ÖDEV ÖRNEĞİ

 

Finansal muhasebe, şirketlerin finansal performanslarını ve pozisyonlarını şirket dışındaki kişilere, yatırımcıları, alacaklıları, tedarikçileri ve müşterileri de dahil ederek göstermek için kullandıkları finansal tabloları hazırlama sürecidir.

Bu, yönetim muhasebesinden en önemli farklılıklardan biridir, buna karşılık şirket içinde yöneticiler için detaylı raporlar ve tahminler hazırlamayı içerir.

Finansal Tablolar
Çoğu şirket hissedarlara ve yatırım yapan halka açık hale getirdikleri üç aylık ve yıllık mali tabloları bir araya getirmiştir. Bir şirketin finansal performansını göstermek için kurumsal dünyada kullanılan dört temel finansal tablo vardır:

Gelir tablosu (aynı zamanda kar ve zarar tablosu denir) zamanın (bir çeyrek veya bir yıl gibi) belirli bir süreyi kapsar.

Gelir tablosunda, Gelirler – Giderler = Net Gelir.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (GAAP) uyarınca, mal ve hizmetlerin satışında, nakit alındığı zamana denk gelmeyen gelirler her zaman kaydedilir.

Bilanço muhasebe dönemi sonunda varlık ve borçlarının bir ifadedir. Diğer bir deyişle, bilanço zaman içinde belirli bir noktada finansal bir anlık görüntüdür.

Bir bilançoda, Aktifler = Pasifler + Hissedar Özkaynakları.

Özkaynaklar, faaliyetler tarafından sağlanan finansman tutarıdır (hissedarlara dağıtılmamış dağıtılmamış karlar) ve katkı sermayesi ile yeniden yatırım yapan hissedarlar tarafından.

Nakit akışı tablosu olmayan bir nakit sayıdır gelir tablosunda net gelir, aksine belirli bir zaman dönemi boyunca içine ve bir şirket dışına nakit gerçek akışını gösterir.

Nakit akış tablosu, faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarını, yatırım faaliyetlerini ve finansman faaliyetlerini gösterir.

Dağıtılmamış kârlar tablosu belirli bir zaman dönemini kapsar ve hissedarlara kazanç ve şirket tarafından tutulan kazançlardan ödenen temettü gösterir.
Mali tablolara notlar, bir şirketin finansal durumu hakkında ek bilgi sağlar. Üç tip not, ifadeleri üretmek için kullanılan muhasebe kurallarını açıklar, mali tablolarda bir kalem hakkında daha fazla ayrıntı verir ve ifadeler üzerinde olmayan bir öğe hakkında daha fazla bilgi sağlar.

 

05439437601