Yüksek lisans projesi

Yüksek Lisans Tezi / Projesi

Öğrencilerin bir tezi tamamlamaları gerekmese de, bunu fakülte danışmanlarının yönlendirmesiyle yapabilirler. Danışmanlar ve öğrenciler birlikte çalışır. Örneğin, öğrenciler deneysel bir tasarım kullanarak veri toplayabilir ve analiz edebilir, bir program oluşturabilir ve uygulayabilir, önemli bir literatür taraması yapabilir veya bir anket uygulayabilir. Öğrenciler, bu genişletilmiş çalışmayı Master programına başlar başlamaz ilerlemeyi düşünmeye ve ilerlemeleri hakkında periyodik olarak danışmanlarıyla konuşmaya teşvik edilir.  Ancak sözlü savunma İdeal olarak, proje / tez, asgari olarak aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeyi göstermelidir:
Araştırmayı özetleme, bütünleme ve yorumlama becerisi
Önceki bilgileri uzatan yeni araştırmalar tasarlama becerisi
Verileri değerlendirme veya araştırma sonuçlarını yorumlama becerisi
Açık, tutarlı ve potansiyel olarak yayınlanabilir bir yazı yazma becerisi
APA stili ve format şartnameleri

Kurumumuzda yüksek lisans projeleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun için 7/24 bizi arayabilirsiniz….

Parayla tez yazdırmak

Parayla tez yazdırmak Tez yazdırmaya karar verirken dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu yazın türü ciddiyet ve güven felsefesini içinde barındırmaktadır. Güven insanlara doğuştan kişilik özellikleri ve biyolojik kodları ile yerleşmiş bir kavramdır. İnsanlar kişilik tiplerine göre güven mekanizmalarını işlevsel hale getirirler. Kimisi karşısındakinin kıyafetinden yanılgıya düşer kimisi ise sadece konuşmadan etkilenir. Seçimlerini tek bir yöne doğru devamlı olarak geliştiren insanlarda da bu seçim hataları sıkça rastlanan bir durumdur. Güvenin kaybolması ise karşılıklı davranışlar sonucunda oluşur.

 

Gördüğünüz gibi tek taraflı olarak oluşan güven , yıpranma ve kaybolma sürecine girerken ikili ilişkilerden etkilenmektedir. Kaybolan güvenin telafisi ise çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Araştırmacılar bu nedenle kime , ne kadar güvene bileceği ölçümünü dikkatli bir şekilde yapmalıdırlar. Bu güven duygusu aynı zamanda duygu yönetim süreçlerinde de etkili olmaktadır. Bildiğimiz gibi duygular içsel bir olgu olmasına rağmen dışa vurumu sonucunda eylem halini almaktadırlar. Bu eylemler hırçınlık, üzüntü ,sevinç olarak karşılık bulmaktadır. Peki güven bu denli önemliyse bizim için en değerli olan hizmetleri alırken ne derece düşünürüz ?

 

En basitinden bir ayakkabı alırken size büyük gelen yada sıkan bedenleri sırf ucuz diye alır mısınız ? almazsınız tabi çünkü önemli olan o ürünün fiyatından ziyade rahatınızdır. Peki ben bir ayakkabı satıcısıyım ve sizinle belirli bir hukukumuz var size önerdiğim ayakkabı rahatsız edici özelliklere sahip alır mısınız ? şimdiki soruda düşünmeye başladınız işte belki bir çoğunuz hatırı kalmasın diye alırım ama giymem bile dedi. Gelelim asıl konuya sırf ucuz diye tez yazdırır mısınız ? evet se o tezi kendiniz yazsanız daha iyi olur. Çünkü o tez ya sizi sıkar yada bol gelir yani rahat edemezsiniz. Yada bir süre rahat edersiniz ama sonradan rahatsız edici özellikleri karşınıza çıkar. Çünkü teziniz size özel bir sır değil yayına açıktır. Ve bu yayınlanma başınızı ağrıtabilir özellikleri sonradan karşınıza çıkacaktır. Güvende de aynı durum söz konusudur. Unutmayın sırf ucuz diye gemiye binip denize açınılmaz. Bizim için güven bazı anahtar kelimelerden oluşur bunlar ;

– Bilgi güvenliği

– Sır tutma

– Yapılan işte sürekli garanti sunma

– Her zaman muhatap bulma ve çıktıyı kalite perspektifinde ileriye dönük olarak sunmadır.

Tez proje makale hazırlama

Tez hazırlamak akademik yaşamın içinde kendisine ayrı bir konum üstlenmiş olan zaman sorunsalının karşılığıdır. İyi bir tez profesyonel ellerde akademik hayatın anahtarı olabildiği gibi acemi hareketlerin neticesinde akademik hayatın sonu olabilir. İster yüksek lisans olsun isterse lisans veya doktora bir tezin vazgeçilmez unsuru özgünlüktür. Çünkü özgün olmayan bir yazın türünün akademik değeri yoktur. Tez, proje , makale bu yazın türlerinin hazırlanması için gerek koşul zamandır. Çünkü bu tip yazınlar öğrencilere belirli zaman kıstasları çerçevesinde verilmektedir.

Bu kıstasların aşılması hem maddi hem de manevi külfete sebep olmaktadır. Bu zaman sorunsalından kurtulmak için düzenleme ve editörlük işlemlerinden faydalanmak gerekmektedir. Tabi burada da önemli bir sorun vardır “güven” sonuç olarak talep edilen hizmet gelecek ve kariyer hedeflemelerinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Bu işlemlerde Öğrencilerin en çok karar verirken hata yaptığı ve maddi koşullara göre kendisinde bir tip karar mekanizması oluşturduğu gözlemlenmektedir. Lakin bu mekanizma sadece maddi unsurları kapsadığı için asıl konu hep ikinci planda yer almaktadır. Yukarıda anlatılanlar kesinlikle sizin de yaşayacaklarınız arasından seçilmiştir. Siz bu kararı alırken önceliklerini belirleyiniz. Güveni seste yada görüntüde aramayınız yoksa bu hata kervanında kaçırılan keçilere bekçilik edersiniz. Ve yine siz unutmayınız ki çirkin olan şeyler süslenme ihtiyacı duyar. Sade her zaman kendisidir.

tez konusu belirme

Kurumumuzda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tez konuları belirlenmektedir. Konu danışmanlık hizmeti almak için 7/24 bizimle iletişim kura bilirsiniz. Konu danışmanlığı hizmeti dahilinde yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır;

  • Bölüm ve istekler doğrultusunda proje ve tez konularının belirlenmesi,
  • Belirlenen güncel tez ve proje konularının sunulması,
  • Hazırlanan proje ve tez konularının öneri formunun yazılması ve sunulması,
  • Belirlenen tez ve proje konularının taslak ve ölçek belirleme aşamalarının gerçekleştirilmesi,
  • Tez ve Proje yazım ve sunumunun yapılması (Yazım hizmeti dahilinde)

Kurumuzda bu zamana kadar tez proje konu belirme ve yazım hizmeti verilen bölümler şu şekilde sıralana bilir;

 

Adli Tıp   Forensic Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ağaç İşleri   Wood Products bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aile Hekimliği   Family Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aile Planlaması   Family Planning bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Allerji ve İmmünoloji   Allergy and Immunology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Alman Dili ve Edebiyatı   German Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Amerikan Dili ve Edebiyatı   American Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Anatomi   Anatomy bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Anesödev tez projei ve Reanimasyon   Anesthesiology and Reanimation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Antropoloji   Anthropology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arkeoloji   Archeology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arkeometri   Archaeometry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Arşiv   Archive   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Astronomi ve Uzay Bilimleri   Astronomy and Space Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bale ve Dans   Ballet and Dance bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bankacılık   Banking bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Batı Dilleri ve Edebiyatı   Western Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Food Hygiene and Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Beslenme ve Diyetetik   Nutrition and Dietetics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bibliyografya   Bibliography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilgi ve Belge Yönetimi   Information and Records Management bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol   Computer Engineering and Computer Science and Control bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Bilim ve Teknoloji   Science and Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyofizik   Biophysics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyografi   Biography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoistatistik   Biostatistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyokimya   Biochemistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoloji   Biology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyomühendislik   Bioengineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Biyoteknoloji   Biotechnology     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Botanik   Botany bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Coğrafya   Geography    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics and Industrial Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   Child Health and Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Demografi   Demography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deniz Bilimleri   Marine Science bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deniz ve Sualtı Hekimliği   Marine and Underwater Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Denizcilik   Marine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deontoloji ve Tıp Tarihi   Medical History and Ethics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Deri ve Kürk Teknolojisi   Leather and Fur Technology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dermatoloji   Dermatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dilbilim   Linguistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Din   Religion bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Diş Hekimliği   Dentistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Doğu Dilleri ve Edebiyatı   Eastern Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Dokümantasyon ve Enformasyon   Documentation and Information bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eczacılık ve Farmakoloji   Pharmacy and Pharmacology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eğitim ve Öğretim   Education and Training bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ekonometri   Econometrics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ekonomi   Economics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

El Sanatları   Crafts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği   Electrical and Electronics Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology and Metabolic Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği   Industrial and Industrial Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Enerji   Energy   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri   Ancient Linguistics and Cultures bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ev Ekonomisi   Home Economics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Felsefe   Philosophy bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizik ve Fizik Mühendisliği   Physics and Physics Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   Physical Medicine and Rehabilitation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyoloji   Physiology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyopatoloji   Physiopathology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   Physiotherapy and Rehabilitation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Fransız Dili ve Edebiyatı   French Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gastroenteroloji   Gastroenterology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gazetecilik   Journalism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Genel Cerrahi   General Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Genetik   Genetics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Geriatri   Geriatrics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi   Thoracic and Cardiovascular Surgery     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Güzel Sanatlar   Fine Arts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halk Sağlığı   Public Health bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Halkla İlişkiler   Public Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hastaneler   Hospitals    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hava ve Uzay Hekimliği   Air and Space Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hematoloji   Hematology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hemşirelik   Nursing bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Histoloji ve Embriyoloji   Histology and Embryology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Hukuk   Law bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İç Mimari ve Dekorasyon   Interior Design and Decoration bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İlk ve Acil Yardım   Emergency and First Aid bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İngiliz Dili ve Edebiyatı   English Linguistics and Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İstatistik   Statistics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

İşletme   Business Administration bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeodezi ve Fotogrametri   Geodesy and Photogrammetry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kadın Hastalıkları ve Doğum   Obstetrics and Gynecology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kamu Yönetimi   Public Administration  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kardiyoloji   Cardiology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kazalar   Accidents bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kimya   Chemistry bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology and Infectious Diseases bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Maliye   Finance bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Matbaacılık   Typography bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Matematik   Mathematics bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Meteoroloji   Meteorology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mikrobiyoloji   Microbiology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mimarlık   Architecture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Morfoloji   Morphology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Mütercim-Tercümanlık   Translation and Interpretation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Müzecilik   Museology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Müzik   Music    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nefroloji   Nephrology   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nöroloji   Neurology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nöroşirürji   Neurosurgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Onkoloji   Oncology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ormancılık ve Orman Mühendisliği   Forestry and Forest Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ortopedi ve Travmatoloji   Orthopedics and Traumatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Parazitoloji   Parasitology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Patoloji   Pathology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum and Natural Gas Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic and Reconstructive Surgery bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Polimer Bilim ve Teknolojisi   Polymer Science and Technology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Psikiyatri   Psychiatry     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Psikoloji   Psychology     bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Radyoloji ve Nükleer Tıp   Radiology and Nuclear Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Radyo-Televizyon   Radio and Television bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Reklamcılık   Advertising bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sağlık Eğitimi   Health Education bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sahne ve Görüntü Sanatları   Performing and Visual Arts bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sanat Tarihi   Art History bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Savunma ve Savunma Teknolojileri   Defense and Defense Technologies bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sigortacılık   Insurance  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sivil Havacılık   Civil Aviation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Siyasal Bilimler   Political Science bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sosyal Hizmetler   Social Services bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Sosyoloji   Sociology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Spor   Sports      bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Su Ürünleri   Aquatic Products   bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Şehircilik ve Bölge Planlama   Urban and Regional Planning bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tarih   History    bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Teknik Eğitim   Technical Education bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tekstil ve Tekstil Mühendisliği   Textile and Textile Engineering  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology  bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji   Medical Ecology and Climatology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Trafik   Traffic bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Turizm   Tourism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Türk İnkılap Tarihi   History of Turkish Revolution bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ulaşım   Transportation bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Uluslararası İlişkiler   International Relations bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm   Drug Addiction and Alcoholism bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Üroloji   Urology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Ziraat   Agriculture bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

Zooloji   Zoology bölümü Lisan yüksek lisans doktora tez proje konusu belirme ve yazım hizmeti,

 

tezmerkezi tez yazılır

kurumumuzda intihal garantili tez yazım hizmeti verilmektedir.  İntihal garantili tez yazım hizmetimiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz

Daha fazlasını oku

Ankara’da tez yazan yerler

Ankara’da Anka Teknoloji Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Ankara Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Atılım Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Başkent Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Bilkent Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Çankaya Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Gazi Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Gülhane Askerî Tıp Akademisi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Kara Harp Okulu lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da İpek Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da TED Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Turgut Özal Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Ufuk Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler
Ankara’da Yüksek İhtisas Üniversitesi lisans,yüksek lisans,doktora tez yazan yerler

yüksek lisans tezi hazırlama

HER KONUDA ALANINDA UZMAN EKİPLERİMİZLE YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİZDE SİZLERE YARDIMCI OLUYORUZ. BİZİMLE KONUŞMADAN HİÇ BİR ŞEYE KARAR VERMEYİN….

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Bolu),
Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Aydın),
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Afyon),
Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Antalya),
Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Eskişehir),
Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Erzurum),
Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Balıkesir),
Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Celâl Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Manisa),
Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Sivas),
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Tarsus-İçel),
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Çanakkale),
Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Adana),
Dicle Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Diyarbakır),
Doğuş Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İzmir),
Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kütahya),
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İzmir),
Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kayseri),
Fatih Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Elazığ),
Galatasaray Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Gaziantep),
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Tokat),
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz (İzmit-Kocaeli),
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Harran Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Şanlıurfa),
Işık Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Malatya),
İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İstanbul Kültür Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz (İzmir),
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İzmir),
Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kars),
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kahramanmaraş),
Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Trabzon),
Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kırıkkale),
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Kocaeli-İzmit),
Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Mersin-İçel),
Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Muğla Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Muğla),
Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Hatay),
Niğde Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Niğde),
Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Samsun),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Osmangazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Eskişehir),
Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Denizli),
Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Sakarya-Adapazarı),
Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Konya),
Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Isparta),
Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Edirne),
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Ufuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Ankara),
Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Bursa),
Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İzmir),
Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(İstanbul),
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Van),
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Hazırlama hizmetimizden faydalanmak için 7/24 bize ulaşa bilirsiniz(Zonguldak),

proje ödevi

Kurumumuz sahip olduğu tecrübeler dahilinde proje ödevlerinizde size yardımcı olmaktadır. Kurumumuzda 2010 yılından beri ödev tez ve projelerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Sizde bu hizmetlerimizden yararlanmak için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz. Kurumumuz Bünyesinde proje ödev ve tez yazım hizmeti Referanslarımız ;

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Bolu),

Adnan Menderes Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Aydın),

Afyon Kocatepe Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Afyon),

Akdeniz Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Antalya),

Anadolu Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Eskişehir),

Ankara Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Atatürk Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Erzurum),

Atılım Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Bahçeşehir Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Balıkesir Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Balıkesir),

Başkent Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Beykent Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Bilkent Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Boğaziçi Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Celâl Bayar Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Manisa),

Cumhuriyet Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Sivas),

Çağ Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Tarsus-İçel),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Çanakkale),

Çankaya Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Çukurova Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Adana),

Dicle Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Diyarbakır),

Doğuş Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İzmir),

Dumlupınar Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kütahya),

Ege Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İzmir),

Erciyes Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kayseri),

Fatih Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Fırat Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Elazığ),

Galatasaray Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Gazi Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Gaziantep Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Gaziantep),

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Tokat),

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Proje Ödevi Yazım Hizmeti (İzmit-Kocaeli),

Hacettepe Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Haliç Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Harran Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Şanlıurfa),

Işık Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İnönü Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Malatya),

İstanbul Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İstanbul Bilgi Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İstanbul Ticaret Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Proje Ödevi Yazım Hizmeti (İzmir),

İzmir Ekonomi Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İzmir),

Kadir Has Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Kafkas Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kars),

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kahramanmaraş),

Karadeniz Teknik Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Trabzon),

Kırıkkale Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kırıkkale),

Kocaeli Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Kocaeli-İzmit),

Koç Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Maltepe Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Marmara Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Mersin Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Mersin-İçel),

Mimar Sinan Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Muğla Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Muğla),

Mustafa Kemal Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Hatay),

Niğde Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Niğde),

Okan Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Samsun),

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Osmangazi Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Eskişehir),

Pamukkale Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Denizli),

Sabancı Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Sakarya Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Sakarya-Adapazarı),

Selçuk Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Konya),

Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Isparta),

Trakya Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Edirne),

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Ufuk Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Ankara),

Uludağ Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Bursa),

Yaşar Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İzmir),

Yeditepe Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Yıldız Teknik Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(İstanbul),

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Van),

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Proje Ödevi Yazım Hizmeti(Zonguldak),

 

Tez Merkezinde Yayınlanmamış Tez Araştırmaları

Tez yazarken size yol gösterecek en önemli kaynaklar Yayınlanmış tezlerdir. Bu amaçla birçok site yayın izni olan tezleri yayınlamaktadır. Sizlerde bu kaynaklardan yararlanarak tezlerinizde birincil kaynak araştırmasını yapa bilirsiniz. Bu kaynaklarda bulunan tez konularının benzerinin yada bir ileri versiyonun seçimi tez yazmanızı kolaylaştıracaktır.

Tez arama işlemini yapa bileceğiniz mevcut veri tabanları veya tez arama siteleri şunlardır ;

YÖK tez tarama sitesi,

ProQuest tez tarama sitesi,

Bu kaynakların yardımıyla yurt içinde yayınlanan tezlerden , yurt dışında yayınlanan tezlere kadar bir çok kaynağa ulaşa bilirsiniz. Lakin ProQuest üzerinden tez örneklerine ulaşabilmeniz için Milli Kütüphane Üyesi olmanız gerekmektedir.

Birçok kişi tez yazmaya başlamadan önce bir tez yazma programının olup olmadığı araştırır. Çeşitli şehir efsaneleri olsa da teziniz sadece size emanettir bunu bilmelisiniz. Bu amaçla şehir efsanelerine katkı sağlamak istiyorsanız google’de tez yazma programları diye arama yapıp bilgisayarınızı virüs ile tanıştırabilirsiniz.

Tez yazmak için öğrencinin vakıf olması gereken 5 özel konu vardır ;

-Tezlerde özgünlük en önemli faktördür,

-Tezlerde Bilimsel Olayların Kavramsallaştırılması gerekmektedir,

-Tezlerde Yayınlanmış tezler, yayınlaşmış tezler , makaleler, kitaplar belirli oranlar gözetilerek eşit şekilde kaynak olarak kullanılmalıdır.

-Tezler Üniversitenin Tez Yazım Kılavuzuna Uygun bir şekilde dizayn edilmelidir,

-Tezler sonuçlandırılırken başta kurulan hipotezlere uygun olmalı , tartışma , sonuç ve öneriler bölümü sizin düşüncelerini tam manasıyla desteklemelidir.

Eğer tez yazmak için ayıra bileceğiniz bu kadar zamanınız yoksa biz sizler için tez danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Tez danışmanlığı ve editörlük hizmetlerimizden faydalanmak için bizi arayabilirsiniz. Yüksek Lisans Ödev Tez Proje merkezi olarak “lisan , yüksek lisans, doktora” tez makale ödev ve projelerinizde sizlere destek veriyoruz.

 

 

Tez Nedir

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Tez Nedir?

Kısaca tez; tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmektir. Yüksek lisans eğitiminde “tez”in amacı; öğrencinin araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır.

Tez hazırlarken bilim dünyasına bir yenilik getirmek, yeni yorumlamalarda bulunmak ön planda tutulmalıdır. Aşağıda tez ile ilgili genel bilgilere ve tanımlara ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler için Tez altındaki diğer başlıkları ziyaret ediniz.

 

Öncelikle tez başlıklarından ve hipotez, teori gibi tezle ilgili genel terimlerden başlayalım.

Tezin konu başlığı uzun olmamalıdır. Tez başlıklarında sıkça rastlanan, “üzerine çalışmalar”, “üzerine araştırma” ve “üzerine gözlemler” gibi kelime israflarından kaçınılmalıdır.

Hipotez (Varsayım) Nedir?

Hipotez: Bir gözlemin,bir olayın,bir olgunun veya bilimsel bir problemin,üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren,öneri niteliğinde açıklama (önerme).

Teori (Kuram) Nedir?

Teori: Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir. Ünlü Amerika’lı Matematikçi John Forbes Nash‘in kullanılır hale getirdiği “Oyun Teorisi” teoriye bir örnek olarak verilebilir.

Diğer Başlıca Bilimsel Teoriler:

Hücre Teorisi

Kinetik Teori

Olasılık Kuramı

Yasa (Kanun) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akıla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir.Yasaları yanlışlamaya çalıştığınızda yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. En gerçek değişmezlerdir. Bilimsel çalışmalarda bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Bilimsel Yöntem:

Bilimsel yöntem olayları, olguları açıklamaya veya bilimsel bir problemi çözmeye çalışırken kullandığımız yöntemdir. Bu yöntemi kullanırken, gözlem ve deneylerden faydalanırız. Ortaya attığımız iddianın başkaları tarafından test edilebilme imkanı olmalıdır.Yoksa ortaya attığınız iddia boş, anlamsız ve değersiz iddia olacaktır. Sistemli bir şekilde yapılan gözlem, deney, test, ölçme, araştırma, inceleme birer bilimsel yöntemdir.

Bilimsel Düşünce:

Akıla ve mantığa uygun olarak,mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız problem üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar; hayal gücü, yaratıcılık, görebilirliktir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip olan insanlar, başkalarının hiçbir zaman ortaya çıkaramayacağı veya çok sonraları bulunacak şeyleri ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcılık,mevcut madde, bilgi birikimi, akıl, mantık ve düşünce gücünü kullanarak tesadüfen veya sistematik olarak, daha önce benzeri olmayan, yeni bir bilgi, buluş, yapı ortaya çıkarmaktır.

Görebilirlik, mevcut sistemde, aslında göz önünde olup da daha önce kimsenin farkına varmadığı bir bilgiyi, bir olguyu, bir olayı veya bir neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilmektir.

Bilimsellik:

Bilimselliğin en önemli kriteri yapılan çalışmanın sistemli bir şekilde yapılmasıdır. Amaç mevcut değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka değişmez bilgiler ortaya çıkartmaktır. Bu sayede genellenebilecek, problem çözümlerinde kullanılabilecek gerçek veya gerçeğe yakın bilgi potansiyeli oluşturulur. Elde edilen bu değişmez bilgiler tekrar başka problemlerin çözümünde kullanılır.

Değişmez bilgiye ulaşmak için kullanılan her yöntem, her düşünce bilimseldir diyebiliriz. Bir olayın, bir olgunun, bir düşüncenin bilimselliğinden bahsedebilmemiz için ve onun yasa olabilmesi için gerekli değişmezlik kriterine ne kadar uyup uymadığına bakarız. Yasalaşmış bilgiler zaten doğal olarak bilimseldir. Teorilerin bilimsel olabilmesi için, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanabilmesi, kısmen de olsa içerisinde mevcut değişmezler barındırması gerekir. Teoriler kesin olarak kabul edilmiş gerçekler olmadığı için, her zaman tartışmaya açıktır ve zaman içerisinde tekrar, tekrar doğrulanmaya ihtiyaç duyarlar.

Tez Nasıl Hazırlanır?

Özetle tez yazımı aşağıdaki adımlardan oluşur. Konu Seçme, Konuyu Sınırlandırma, Hipotez Kurma, Araştırma Metodu Belirleme, Geçici Plan, Geçici Kaynak Oluşturma, Okuma ve Not Alma, Tez Yazma Aşaması ve Tez Yazımı Sonrası Düzenlemeler…

Bu adımlarla ilgili detaylı bilgi için: Adım Adım Tez Hazırlama

Tez Yazım Kuralları

Tez yazım kuralları konusunda ilgili üniversitenin tez yazım kılavuzu size yardımcı olacaktır. Tez yazım kılavuzunda tez yazımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle belirtilir. Kılavuzlara ek olarak Tez Taraması yaparak sizinle benzer konularda yazılmış tezleri de inceleyebilirsiniz. Tez Taraması İçin:

Tez Konuları

Tez konusu seçerken yine geçmiş yıllarda yazılmış tezler size yardımcı olabilir. Yerli ve yabancı kaynaklardan yaptığınız taramalar ve danışmanınızla vereceğiniz karar doğrultusunda Tez konunuza karar verebilirsiniz. Konularına Göre Tez İstatistikleri İçin Tıklayınız

Tez Örnekleri

Tez hazırlamaya başlayacağınız ilk günden itibaren size yardımcı olabilecek en önemli kaynaklar sizin konunuza benzer alanlarda geçmiş yıllarda yazılmış tezlerdir. YÖK’ün tez arşiv sistemini kullanıma açmış olması bu konuda çok önemli bir avantajdır.

05439437601