performansdeğerlendirme

Çalışanlarınıza gelişmiş kârlılık sağlamak için ihtiyaç duydukları rehberliği vermenize yardımcı oluyoruz.

Performans değerlendirmeleri, yalnızca bir işletmenin veya kuruluşun başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için değil, aynı zamanda çalışan motivasyonunu ve kariyer planlamasını desteklemek için de önemlidir. Etkili bir çalışan incelemesi, bireysel hedefleri kuruluşun hedeflerine göre düzenlemeye yardımcı olur, iş sorumlulukları ve hedefleri etrafında net iletişim sağlar, eğitim ihtiyaçlarını belirler ve çalışanlar ile yönetim arasındaki olumlu ilişkileri teşvik eder. Performans değerlendirmeleri ayrıca, genellikle ücret değişiklikleriyle ve promosyonlarla çakıştığı için iş planlamasına bağlıdır.

Performans değerlendirme sisteminin temel amacı, çalışanın işgücüne katkısının adil bir şekilde ölçülmesini sağlamak, çalışanı ve işvereni korumak için doğru değerlendirme belgeleri üretmek ve üretilen işte yüksek kalite ve nicelik elde etmektir. Uygulamanızda bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak için aşağıdaki beş adımı izleyin:

Bir değerlendirme formu geliştirin.

Performans ölçülerini tanımlayın.

Geri bildirim için yönergeleri ayarlayın.

Disiplin ve fesih prosedürleri oluşturun.

Bir değerlendirme takvimi ayarlayın.

Ekibimiz İK profesyonelleri, işletme sahipleri, programcılar, kullanılabilirlik uzmanları ve endüstri analistlerinden oluşmaktadır. Ürün, yıllarca süren araştırmaların, birkaç ülkede saha testlerinin ve müşterilerin mükemmel tavsiyelerinin bir sonucudur.

Çalışan gözden geçirme süreci genellikle her şirket için benzersizdir, müşteri beklentileriyle birlikte sunulan ürün veya hizmetin doğası çalışanlar için değerlendirme yapılmasını sağlar. Dünya standartlarında bir çalışan değerlendirme sistemine ek olarak, üretkenliği izleyerek iş zekası sunduğumuz sistem , bir matris olarak proje karlılığını kullanarak yazılımın çalışan performansı hakkında rapor vermesini sağlayan ödüllü bir zaman çizelgesi yazılımıyla birlikte gelir

SPSS Veri Analiz Hizmeti

Bu önemli SPSS hizmetlerinin karşısında , istatistikçilerimiz aşağıdakilerle birlikte yüksek kaliteli SPSS desteği sunmaktadır:

 • Temel SPSS İstatistikleri

Tanımlayıcı istatistikler
Varyans Analizi (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA)
Ki-Kare Testleri
Korelasyon (Bivariate, Point-Biserial, Spearman, Phi)
Regresyon (İkili, Hiyerarşik, Doğrusal, Lojistik, Çok Değişkenli, Aşağı Adım ve Aşamalı)
Faktör Analizi (Exploratory, Confirmatory)
Küme analizi
Güvenilirlik analizi
Parametrik Olmayan Analiz

 • Özel SPSS Testleri

Karar teorisi
Sağkalım Analizi
Oyun Teorisi
Zaman Serileri Analizi (Üstel düzeltme; Hareketli ortalama, Uydurma eğilimi ve Mevsimsel modeller)
Dizin Numaraları
Ekonometri
İş istatistikleri
Biyoistatistik.

Günümüzde istatistiklerin istatistikî analiz yapmak için kullandığı birçok program var. Bunlar arasında çok daha fazlası arasında SPSS, R, STATA, SAS, Minitab, Matlab bulunur. Web sitemizi ziyaret eden öğrencilerin çoğunun yaygın olarak kullandıkları programın SPSS olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için uzman SPSS veri analizi yardımcılarını tuttuk.

 

İstatistikçilerimiz her türlü istatistiksel yöntemle konuşurlar. Aşağıdaki istatistiksel yöntemler hakkında tez için uzman veri analizi yardımını sunacağız:

 • Diskriminant analizi
 • Temel bileşenler Analizi
 • Yapısal eşitlik modellemesi
 • Doğrusal ve lojistik regresyon analizi
 • Karışık modeller
 • Kategorik veri analizi
 • Logit ve Probit modelleri
 • Demografi ve Bayes modelleme
 • ANOVA, ANCOVA ve MANOVA
 • Çok değişkenli istatistiksel analiz faktörü ve küme analizi
 • Hayatta kalma analizi ve modelleme

 

Uzman SPSS veri analizimiz, tez hizmetinin, istatistiksel yöntemlerin yeterince anlaşılmaması ve gerçek yaşam durumuna uygulanmasını sağlayan öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Çoğu veri analizi şirketi, uygun eğitimli personel ve kapasite eksikliği nedeniyle kaliteli hizmet sunmamaktadır. Uzman yazma yardımı, SPSS uzmanlarını işe alarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır . Veri analiz yardımcılarımız istatistik konusunda iyi eğitilmiş ve analiz ve rapor yazma alanında birkaç yıla sahiptir.

 

Tez Hizmeti için Uzman SPSS veri analizi yardımını sunuyoruz

SPSS veya R, S-plus veya STATA gibi diğer herhangi bir istatistiksel program kullanılarak yapılan istatistiksel analiz, parkta bir yürüyüş değildir. Veri kodlaması, veri girişi veya veri analizi sırasında ufak bir hata, araştırma hedeflerini değiştirerek bulguları büyük ölçüde etkileyebilir. Bu düşünceyle, uzman servisimiz SPSS veri analizinin, kusursuz ve doğru sonuçların elde edilmesine yönelik olarak tasarlanması için yardımcı olur. Bu yüzden verileri yönetme ve manipüle etme konusunda ellerinde sadece en iyi analistleri işe alıyoruz. Bizden tez için uzman SPSS veri analizi yardımına başvurduğunuzda aşağıdaki avantajları garanti edersiniz:

 • Ücretsiz SPSS analizi ekran çıktısı
 • İstatistik analiz sonuçlarının ücretsiz yorumları
 • Ücretsiz istatistik istişareleri
 • Sonuçların zamanında teslim edilmesi
 • Gizlilik

 

Ödev Sitesi, Ödev Hazırlama, SPSS Analiz

Tez merkezimizde;

 • Tez Yazımı,
 • Yüksek lisans ödev hazırlama,
 • Doktora ödevi hazırlama,
 • SPSS Analiz hizmetleri verilmektedir,

ÖDEV HİZMETLERİMİZ SİZİN İSTEKLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAKTADIR. Ödev sitemizde her branşa özel uzmanlarımız ödevleriniz için uğraşmaktadır. Bunun haricinde;

 • SPSS Analiz,
 • İstatistik Ödevi,
 • Anket Tasarımı,
 • Örnekleme Hesaplama,
 • Bulgular bölümünün yazılması gibi hizmetleri bizden alabilirsiniz.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analiz yürütme yeteneği, birçok derece derslerin önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, istatistiksel analiz özellikle karmaşık, teknik ve zaman alıcı bir görev olabilir ve farklı yazılım paketleri hakkında derinlemesine bilgi ister. Bu uzmanlık becerileri olmadan, özellikle aşırı çalışma durumundaysanız veya son teslim tarihleriyle mücadele etmekte iseniz, istatistiksel analizi tamamlamak çok zor olabilir.

İstatistiksel Analiz Desteği

Herkes matematiksel bir tabut değildir. İstatistiksel analizlerle uğraşıyorsanız endişelenmeyin, çünkü yardım etmek için buradayız.

 

Büyük bir profesyonel istatistik ekibimiz var. İstatistikçilerimiz, aşağıdakileri içeren geniş bir yazılım yelpazesiyle deneyim ve uzmanlığa sahiptir:

 • SPSS
 • Excel
 • Eviews
 • Polystat
 • Stata
 • Lateks
 • Matlab

 

Araştırmalarınızı ve veri toplama yöntemlerinizi kurmanın en iyi yolunu size tavsiye etmek için buradalar. Henüz verilerinizi toplayamadıysanız, sonuçlarınızı girmeniz için bir Excel dosyası oluşturabiliriz.

İstatistik Hizmetlerimiz

 • Temel istatistikler
 • Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, medyan, mod, standart sapma, aralık, çizelgeler ve grafikler)
 • Olasılık (olasılık / şartlı olasılık hakkında temel teoremler)
 • Ayrık olasılık dağılımları (binom, Poisson, geometrik, hipergeometrik)
 • Sürekli olasılık dağılımları (Normal, T, Ki-kare, F)
 • Z puanı
 • Ortalama, standart sapma ve orantı için güven aralığı
 • Ortalama ve orantı hakkında hipotez testi
 • Standart sapma ve varyans hakkında hipotez testi
 • ANOVA (Tek yönlü / İki yönlü)
 • MANOVA
 • Korelasyon (Pearson korelasyonu, rank korelasyonu)
 • Biyoistatistik
 • Doğrusal regresyon (basit doğrusal regresyon / çoklu doğrusal regresyon)
 • Doğrusal olmayan regresyon
 • Lojistik regresyon
 • Parametrik olmayan test (Ki-kare, çalışma testi, işaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon’un eşleştirilmiş işaret sırası testi, Kruskal Wallis Testi)
 • İstatistiksel kalite kontrol (grafik, R grafik, C şeması, P grafik, NP şeması)
 • Karar teorisi
 • Oyun Teorisi
 • Doğrusal programlama problemi
 • Zaman serileri analizi (hareketli ortalama, üstel düzeltme, uydurma eğilimi ve mevsimsel modeller)
 • Dizin numaraları
 • İş istatistikleri
 • Ekonometri

 

Belirli bir araştırma alanı üzerinde çalışıyorsanız veya çok yönlü çok geniş bir veritabanını yorumluyor olun, tüm istatistiksel analiz ihtiyaçlarınız için buradayız.

 

En İyi Tez Merkezi

Tez merkezi nedir? Sorusunun cevabı farklı olsa da genel itibari ile tez yazımı konusunda uzmanlaşmış olan tez kurumlarının genel ifadesi olarak adlandırılabilmektedir. Yüksek lisans ödev tez proje merkezi olarak diğer tez merkezlerinden ayrışarak öğrenci odaklı hizmet prensibini benimsemekteyiz. 

Tezli yükseklisans ve doktora öğrencileri açısından vermiş olduğumuz tez hizmeti muadillerine nazaran daha aktif bir konuma sahiptir. Tez merkezimizde yapılan tezler süresiz düzenleme olanağı ile öğrenciye teslim edilmektedir. Diğer tez merkezlerinde olandan ziyade tez merkezimizde sürekli olarak düzenleme fırsatı bulunmaktadır. Bu nedenle tez yazdıran öğrenciler tezleriniz seneler sonra daha düzenletmek için bize göndere bilmektedir. 

Buna ek olarak tez merkezimizde tezsiz yükseklisans projeleri yada diğer adıyla bitirme tezleri yazım hizmeti verilmektedir. Bu hizmet dahilinde tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin proje talepleri karşılanabilmektedir.

TEZ MERKEZİMİZDE TESLİM EDİLEN TEZLER MAKSİMUM %10 İNTİHAL ORANI İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. BU DURUM TEZ MERKEZİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR STANDARDI İFADE ETMEKTEDİR.

TEZ MERKEZİMİZDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

 • TEZ YAZIMI,
 • TEZ DÜZENLEME,
 • SPSS ANALİZİ,
 • TEZ EDİTÖRLÜĞÜ
 • SUNUM HAZIRLAMA
 • ÖDEV YAZIMI GİBİ DİĞER HİZMETLERDE VERİLMEKTEDİR.

EN İYİ TEZ MERKEZİNE ULAŞMAK İÇİN BİZİ 7/24 ARAYABİLİRSİNİZ…

 

Essay Yazımı

“ESSAY WRITING”

Shakespearepeare’in dediği gibi “kalem kılıçtan daha güçlü” olmasına rağmen kalemin kendisi etkili bir yazar yapmak için yeterli değildir. Aslında, hepimiz bir sonraki Shakespeare olarak düşünmek istesek de, etkili yazmanın anahtarını bulamayız.  Görüyorsun, İngilizce makalelerin formatları diğer yazılardan farklı olabilmektedir. Bu nedenle kurumumuzda ESSAY yazımı uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Hani o bir türlü başlayamadığınız, başlasanız da aklınızdaki cümleleri bir türlü bir araya getiremediğiniz, bitmek bilmeyen ESSAY ödevleriniz var ya?

İşte onları bana bırakın!

Yıllardır Dünya’nın en canlı ve işlek yeri olan New York, Amerika’da okumuş, çalışan ve yaşayan biri olarak essay ödevinizi konusu ne olursa olsun en hızlı ve kaliteli şekilde yazıyorum!

Memnuniyet ve kalite garantidir!

ESSAY yazdırmak için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz…

 

 

Akademik Hizmetlerimiz

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Akademik hizmetler çeşitli alanlarda değerlendirilebilmektedir. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda lisans,yüksek lisans ve doktora tez yazımı yapmaktayız. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için proje yazımı uzman kadrolarımız tarafından yapılmaktadır. Bunun haricinde anket tasarımı ve SPSS analiz işlemleri analiz büromuz tarafından yapılmaktadır. Tez makale ve projeleriniz de yazım hizmeti almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm alan konularında uzman kişilerle çalışmaktayız:

Bilgisayar mühendisliği, Tüm programlama dilleri, Eğitim Bilimleri, İşletme, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Ekonomi-İktisat, Tıp, Tıp-Hemşirelik Uzmanlık, İnşaat Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği, Finans- Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Medya-İletişim, Ziraat-Tarım, Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sanat Tarihi, Müzik ve Müzikoloji, Mimarlık Tezleri, Matlab Projeleri, Türk Dili Edebiyatı , Uluslararası İlişkiler Siyaset ve Politika , Ekonometrik Analiz ve Modelleme , SPSS İstatistik Analiz , Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi,

Yüksek Lisans, Doktora Tezleri, Tıp Uzmanlık Tezleri, İstatistiki tez analizleri, tez yazdırma, tez hazırlatma, diğer tez ve analiz Danışmanlık hizmetimiz için 7/24 bize ulaşabilirsiniz…

Algoritma Tasarımı, Bilgisayar mühendisliği, Tüm programlama dilleri, Eğitim Bilimleri, İşletme, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Ekonomi-İktisat, Tıp, Tıpta Uzmanlık Tezi, İnşaat Mühendisligi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği, Finans- Bankacılık, Güzel Sanatlar, Çalışma Ekonomisi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Medya-İletişim-Halkla İlişkiler, Ziraat-Tarım, Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sanat Tarihi, Müzik ve Müzikoloji, Mimarlık Tezleri, Matlab Projeleri, Türk Dili Edebiyatı , Uluslararası İlişkiler Siyaset ve Politika , Ekonometrik Analiz ve Modelleme , SPSS İstatistik Analiz , Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Osmanlı Tarihi ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Linguistik, Psikoloji Rehberlik ve Danışmanlık, Turizm ve Otelcilik, Tüm Mühendislik Bilimleri, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri, Yönetim Ve Organizasyon, Ulaştırma Lojistik, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Maliye, Muhasebe,
Diğer Bölümler : Antropoloji, Anorganik kimya, Arap dili ve edebiyatı, Arkeoloji ve sanat tarihi, Astronomi, Avrupa birliği, basın yayın gazetecilik, Beslenme ve Diyet, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, bankacılık, bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programlama, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, bilişim teknoloji, biyomedikal mühendislik, biyoloji, coğrafya, coğrafi bilgi sistemleri, (cbs, uzaktan algılama, arcgis, GIS), autocad, çevre bilimleri, çalışma ekonomisi, çeviri bilimleri, Çevre Mühendisliği, çocuk eğitim, denizcilik, deney raporu hazırlama, dış ticaret, İlahiyat, dizayn, doğu avrupa tarihi, dünya dilleri, eczacılık ve ilaç bilimleri, edebiyat türkçe, eğitim konuları, eğitim bilimleri, ekonomik bilimler, ekonometri, ekonomi işletme, elektrik elektronik, elektroteknik, endüstri gelişim politika ve programlar, endüstri mühendisliği, sanayi, enerji, endüstri teknoloji çevre uyumu, erp yazılım, etik, felsefe, fen ve fizik bilimleri, finans ve strateji, firma şirketler, finansal raporlar, fizik optoelektronik, fransız dili edebiyatı ve fransızca mütercimlik, gazetecilik internet yayıncılığı, gazetecilik teknikerliği, gemi inşaat ve deniz bilimleri, genel tarih, genel kültür, geometri, gıda sektörü ve mühendisliği, global ve çevresel sorunlar, Güzel Sanatlar, halkla ilişkiler, havacılık uzay, süt ve besi hayvancılığı, hukuk, (anayasa hukuku, kamu hukuku, adli hukuk, ceza hukuku, ticari hukuk), hemşirelik, hemşire uzmanlık, iktisat ve ticaret, ilahiyat, iletişim ve gazetecilik, insan kaynakları, radyo ve televizyon, ingilizce öğretmenliği ve ingiliz dili filoloji, ingiliz edebiyatı ve tiyatro, insan hakları ve demokratikleşme,

inşaat mühendisliği, (inşaat mühendisliği yapı analiz, yapı mühendisliği, inşaat mühendisliği yapı yönetimi, CAD, 3DMAX, SAP2000), deprem mühendisliği, istatistik, istatistik analiz spss, işletme hukuku, işletme mühendisliği, işletme pazarlama üretim, IT yönetim, japon edebiyatı, Japon öğretmenliği, Jeofizik Mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kadın kadın hakları, kamu yönetimi, kimya mühendisliği, kitap özetleri, klasik arkeoloji, klinik psikoloji, krimonoloji, kültürlerarası iletişim, latex ile makale yazımı , linguistik, lojistik, maden mühendisliği, makine mühendislik proje, makine teknoloji, matematik,

Matlab ile Programlamaya Giriş Matlab ile Algoritma Tasarımı, Matlab ile Görüntü İşleme (Image Processing), Matlab ile Simülasyon Monte Carlo Simülasyonu, Matlab ile Sinyal İşleme (Signal Processing) Matlab ile Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Matlab ile Dinamik Sistemlerin Modellenmesi, Matlab ile Diferansiyel Denklemlerin Çözümü, Matlab ile Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) , Matlab ile Optimizasyon, Matlab ile Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithm),Matlab ile Finansal Uygulamalar, Matlab ile Görsel Programlama, Matlab ile Otomatik Kontrol Sistemleri C C++ C# Java ile ilgili konular 1. Algoritma Tasarımı 2. Temel Programlama 3. Veri Yapıları ve Algoritmalar 4. Pointer İşlemleri 5. Görsel Programlama 6. Sinyal İşleme Uygulamaları 7. Görüntü İşleme Uygulamaları 8. Yapay Zeka Uygulamaları Scheme Lisp Prolog ile ilgili konular 1. Yapay Zeka Uygulamaları 2. Uzman Sistemler Uygulamaları,

Medya İletişim pazarlama, halkla ilişkiler, metalurji malzeme mühendislik, mekatronik mühendislik, şehir planlama, mimarlık, mitoloji, moleküler biyoloji genetik, muhasebe, maliye, mütercim tercümanlık, müzik bilimleri, müzik eğitimi, orman mühendisliği, oracle yazılım, turizm ve otelcilik, otomosyon elektronik aletler, pazarlama, pedagoji, performans sanatları, petrol mühendisliği, politika siyaset bilimleri, sap danışmanlık, powerpoint sunum hazırlama, pratisyen hekimlik, psikolojik danışmanlık, reklamcılık ve pazarlama, resim ve heykelcilik, robot tasarım, rus dili ve edebiyatı, sağlık bilimleri, sahne ve görüntü sanatları, sanat, senaryo stüdyo alt yazı, Seramik Bölümü, sigortacılık, sinema, sinoloji, sistem mühendisliği, sosyal bilimler, humanity, sosyoloji, spor, su ürünleri, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, şehir planlama, tarih, tasarım analizi, tekstil, tekstil mühendisliği, telekomunikasyon, teorik felsefe, termodinamik, tıp medikal, tiyatro, toplum ve yaşam, turizm işletmeciliği, turizm rehberlik, turki dilleri, türk lehçeleri ve edebiyatı, türkçe öğretmenliği, türkoloji, tütün üretim ve teknolojisi, uçak mühendisliği, ulaşım,ulaştırma, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, üretim planlama ve maliyet analizi, uygulamalı fizik, veterinerlik, yatırım analizi, webtasarım database php, yabancı dil lisan eğitimi, yıllık finansal planlar ve bilanço hazırlama analiz, Yazılım Mühendisliği, ziraat mühendisliği,

Gibi alanlarda;

tez, makale, bildiri, sunum, proje çalışmalarında: konu belirleme, taslak ve öneri hazırlanması, literatür tarama ve literatür yazımı, akademik makale çevirisi, metodoloji kısmının yazılması, anket sorularının hazırlanması, istatistik ekonometrik ve diğer mühendislik analizleri, analiz sonuçları ve bulgularının yazımı, tartışma sonuç ve öneriler kısmının yazılması için 7/24 bize ulaşın…

 

 

 

Tez Yazan Yerler

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Üniversite grubumuzda Türkiye’nin bütün illerinde bulunan üniversiteler için tez yazım hizmeti verilmektedir. Tez yazım, tez düzenleme, spss analiz ve proje yazım hizmetimiz için 7/24 bizi arayabilirsiniz….

Abdullah Gül Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Adıyaman Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Adnan Menderes Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Akdeniz Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Aksaray Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Altınbaş Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Amasya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Anadolu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Anka Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Medipol Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Antalya Akev Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Antalya Bilim Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ardahan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Artvin Çoruh Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Atatürk Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Atılım Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Avrasya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Avrupa Meslek Yüksekokulu Tez Yazan Yerler,

Bahçeşehir Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Balıkesir Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bartın Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Başkent Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Batman Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bayburt Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Beykent Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Beykoz Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bingöl Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Biruni Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bitlis Eren Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Boğaziçi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bursa Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Bülent Ecevit Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Çağ Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Çankaya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Çukurova Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Dicle Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Doğuş Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Düzce Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ege Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Erciyes Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Erzincan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Erzurum Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Eskişehir Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Fenerbahçe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Fırat Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Galatasaray Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gazi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gaziantep Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gaziantep Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gebze Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Giresun Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Gümüşhane Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Hacettepe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Hakkari Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Haliç Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Harran Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Hitit Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Iğdır Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Işık Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İbn Haldun Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İnönü Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İskenderun Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Arel Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Atlas Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Aydın Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Bilim Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Gedik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Kent Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Kültür Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Medipol Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Şehir Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Şişli Meslek Tez Yazan Yerler,

İstanbul Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İstinye Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Kavram Meslek Tez Yazan Yerler,

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tez Yazan Yerler,

Kadir Has Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kafkas Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kapadokya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Karabük Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kastamonu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kayseri Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kırıkkale Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kırklareli Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kocaeli Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Koç Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Konya Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kto Karatay Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Lokman Hekim Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Maltepe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Mardin Artuklu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Marmara Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Mef Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Mersin Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Munzur Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Mustafa Kemal Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Muş Alparslan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Nişantaşı Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Okan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ordu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ostim Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Özyeğin Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Pamukkale Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Piri Reis Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sabancı Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sakarya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Samsun Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sanko Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Selçuk Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Siirt Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sinop Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Süleyman Demirel Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Şırnak Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Tarsus Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ted Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Toros Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Trabzon Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Trakya Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Türk-Alman Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Ufuk Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Uludağ Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Uşak Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Üsküdar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yalova Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yaşar Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yeditepe Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yıldız Teknik Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yozgat Bozok Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tez Yazan Yerler,

 

Tez Yazan Yerler %100 Orjinallik Garantisi

İstanbul'da Tez Yazan yerler, İstanbul Tez yazım merkezi, Tez yazan yerler İstanbul, İstanbul'da tez hazırlayan yerler,

Ekibimiz, tüm alanlarda tez yazımının tüm yönleriyle destek sağlama konusunda en iyisidir. Uluslararası dergilerde (IEEE, Springer) tez yazımı, problem formülasyonu, araştırma makalelerinin yayınlanması veya yayınlanması; Görevlerinizi başarıyla yerine getirebilmeniz için size en iyi çentik hizmetlerini sunmaya her zaman hazırız.

Tez yazımı, araştırmanızı müthiş ve sunulabilir bir biçimde sunma sanatıdır. Tez danışmanlığı, araştırma projeleri ve çok çeşitli araştırma konuları uzman teknisyenlerimiz ve araştırmacılarımız tarafından başarıyla yönetilmektedir. En yeni ortaya çıkan teknolojiler ve teknik uzmanlığımız hakkında güncel bilgiler, müşterilerimize% 100 memnuniyet vermemizi sağlamıştır. Yaptığımız tüm araştırmalar, yetenekli profesyoneller tarafından yapıldığı için, çalışmamızda hiç bir şüphe yoktur. Müşterilerimiz IEEE, Springer, Elsevier gibi uluslararası işlemlerde ve dergilerde kendilerini tanıdılar.

Tez ekibi üyelerimiz kendi alanlarında zengin bir deneyime sahipler. Karşılaştığımız her bir problemin en üst düzey çözümüne ulaşmamızı sağlayan deneyim ve beceri setiyle zenginleştirilmiş güvenimizdir. Tez çalışması, tez yazımında yardım, proje geliştirme veya tez, ödev veya proje ile ilgili herhangi bir konu olsun, hepinizle işbirliği yapacağız. Tecrübemizi deneyimlerimize gömmek, size en iyi hizmetlerimizi sunacağımızdan eminiz.

Mehmet Hoca 0 (543) 943 76 01 +whatsapp
bilgi@yukseklisansodevtezproje.com
yukseklisansodevtezproje@gmail.com

İLETİŞİM FORMU

Garantili Tez Hazırlama Sitesi

Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimize tez hazırlama hizmet veriyoruz

Teminatlar

Kalite:

Tezlerimizin, Tezlerimizin ve İstatistiksel Veri Analizimizin kalite eşikleri, en önemli garantimizdir. Çeşitli sunumlarımızın en önemli özelliklerinden hiçbir şekilde taviz vermeyiz ve bunlara sunduğumuz sunumlar türünde öğrencilerin beklentilerini karşılayıp aşacaklarını düşünmekteyiz.

Fiyatlandırma:

Fiyatlandırma politikalarımız ve uygulamalarımızda En İyi Sektör Uygulamaları’nı takip ediyoruz ve müşterilerin kağıtlarını almak için ödemeleri gereken en iyi fiyatları sunmaya sürekli olarak gayret göstereceğiz. Kalitenin bir bedeli vardır ve fiyatlandırma ve uygulanması ile ilgili tüm konularda şirket kurallarına ve düzenleyici rejimlere uymamız gerekir.

Orijinal Yazma

Çalışmalar, Tezler ve İstatistiksel Veri Analizinin tüm yönleriyle iyi eğitimli ve tecrübeli, becerikli, başarılı ve adanmış yazarlarımızın havuzundan tecrübeli ve özel yazarlar tarafından sunulan gerçek bir yazıdır. Kağıdınızın tüm gerekli talepleri ve gereksinimleri karşıladığından emin olmak için ekstra ağrıları alırlar.

Sıfır-İntihal Toleransı:

Kalite yolculuğumuzun bir parçası olarak, intihal ya da tesadüfi olarak herhangi bir biçimde intihali kabul etmiyoruz. Başka yazarların sözlerini veya fikirlerini, gerekçe göstermeden, kopyalamak, bizim işimizde hiç yeri olmayan akademik sahtekârlık oluşturduğuna ve tüm makalelerinizin akademik zorlukları aştığı ve aştığı tüm adımları attığımıza inanıyoruz.

Para iade garantisi:

İhtiyaç ve durum ortaya çıkması durumunda, olası olmayan durumlarda ödenen paraları iade etmeyi teklif ediyoruz. Makalelerimiz standarttır ve anti-intihal yasalarına uymamaktadır. Kalite Kontrol Departmanımız (QCD) bu gibi durumları vaka bazında tam olarak izleyecektir ve kararları nihai ve bağlayıcı olacaktır.

 

 

7/24 Müşteri Hizmetleri:

Değerli ve saygın müşterilerimize, makul, mümkün ve güvenilir olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz. Bizimle iş yapmak isteyen mevcut müşteri portföyümüzün yanı sıra potansiyel müşterilerimiz, web sitelerimizi ziyaret etmekten ve etkin iletişim hizmetlerimizi kullanarak sorgularını veya mesajlarını göndermekten memnuniyet duyarlar.

Sınırsız sayıda Revizyon:

Müşteri Hizmet Programlarımızın bir parçası olarak, müşterilerimize% 100 Memnuniyet sunmak için sınırsız ama makul sayıda revizyon sunuyoruz. Bu, orjinal düzen ve kâğıt şartlarını ve üzerinde durulması gereken açık alanları, akılda tutarak, vesileyle talep ettiği makullük ve pragmatizmi ilgilendirir.

Akredite Yerli Yazarlar:

Yazarlar havuzumuzda, akredite yazarlar kullanıyoruz. Bu, değerli müşterilerimize paralarının satın alabileceği en iyi yazılı belgeleri sunmak için tutarlı amacımızla uyumludur.

Zamanında teslim ve teslimat:

Aynı şeyi talep eden 24 saat içinde taslaklar sağlıyoruz. Son işlerimiz, mümkün olduğu kadar zaman faktörlerine, farklı Zaman Bölgelerini ve müşterilerimize ve müşterilerimize değerli siparişlerin teslim edilmesi için gerekli zaman çerçevelerine uyma ihtiyacını göz önünde bulundurarak, bağlı kalacaktır.

Müşteri memnuniyeti:

Tüm müşterilerimize maksimum memnuniyeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz ve onlara başkaları tarafından çoğaltılamayan benzersiz ve müşteri odaklı akademik deneyimler sunuyoruz. Bu iş modelindeki gelecekteki büyüme ve iş gelişmemizin, müşteri kabul düzeylerine ve akademik başarıların en üst seviyelerine bağlı olduğunun bilincindeyiz…

 

 

Tez Hazırlama Firması-Tez yazımı yöntemleri

 

Bir tez bir araştırma raporu olarak görülmelidir. Rapor, belirli bir araştırma alanındaki bir problem veya bir dizi problemden endişe duymaktadır. Teziniz, problem hakkında daha önce ne bilindiğini, neyi çözdüğünüzü, sonuçlarınızın algınız için ne ifade ettiğini ve daha fazla ilerlemenin nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Bir tez, küçük bir akademik ödev değildir. Bir lisans öğrencisinin anlayabileceği şeyden çok daha fazlası. Bir tez, insan bilgisine özgün bir katkı olmalı ve tamamen yeni bir şey keşfetmelidir. Bu nedenle, bir tez yazmanın bir yolu vardır ve akademik çevrede kabul görmesi ve değerlenmesi için iyi yazılmış olmalıdır.

Bir araştırmacı, konusuyla ilgili dünya uzmanıdır. Muayene edenler genel alanda uzman olacaklar, fakat tam olarak konuşacakları fikri yetkiye sahip olmayabilirler. Bir tez, önümüzdeki yıllarda bilimsel bir rapor olarak kullanılacak ve aynı veya müttefik alanda araştırma yapmak isteyen kişiler için referans olarak kullanılabilir. Tezler, diğer kurumlardan kişiler tarafından incelenir ve ileride kullanılmak üzere elektronik formatta tezlerin elektronik formatta kaydedilmesi mümkündür. Bir araştırmacı bu noktayı göz önünde bulundurarak tez yazmalıdır. Bir kez yazılan tez, gelmek için birçok insan ve nesilde kullanılmalıdır.

Bir tez, bilimsel bir makaleden daha ayrıntılı olmalıdır. Bu tezde neler olup bittiğini ve başkalarından ödünç alındığını netleştirmelisiniz. Okuyucunun, araştırmacının neye katkıda bulunduğunu ve nelerin ödünç aldığını bilmesini sağlamak için iyi referanslar gereklidir. Ayrıca, önceki bilginin ne olduğunu ve araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu da gösterecektir. Bir araştırmacı, hiçbir şekilde, okuyucuların kendi katkısı olduğuna inandırma arzusunda bir referans bırakmalıdır. Bu düpedüz aldatmacadır. Bir tez yazmak için pasif ses kullanıldıysa daha dikkatli olmak gerekir. Tez metni açık olmalıdır. Tez yazımında iyi dilbilgisi ve düşünceli ve resmi yazı kullanılmalıdır. Cümleler ve ifadeler çok uzun olmamalıdır. Kısa ve hassas cümle yapıları daha iyi anlama gerektirir.

Karmaşık cümleler yalnızca karmaşık fikirleri iletmek için kullanılmalıdır. Çok fazla sayıda alt madde cümleleri anlamak zorlaştırır. Bu tür yapılar sadece gerektiğinde oluşturulmalıdır. Doğruluk, araştırmacının ana odak noktası olmalıdır. Bir tez yazımında teknik terminolojiden kaçınılamaz. Numaralandırılmış bir dizeyi anlamak kolaydır; ama bir tez, bağlantılı, ikna edici bir argüman olmalıdır. Bu nedenle, mermi noktaları veya numaralı puanlar tezler için iyi bir seçenek değildir. Birinci şahıs tekil, araştırmacının kendi yaptığı işi ifade etmek için kullanılabilir. Bir araştırmacının tezini bir başyapıt haline getirme çabasıyla kendini fazla yormaya ihtiyacı yoktur. Bir tezin usta bir parça olması gerekmez, ancak içeriği görünüşten daha önemlidir.

 

0543 943 76 01