Beykent üniversitesi tez Merkezi

Adli Tıp   Forensic Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ağaç İşleri   Wood Products bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Aile Hekimliği   Family Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Aile Planlaması   Family Planning bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Allerji Ve İmmünoloji   Allergy And Immunology             bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Alman Dili Ve Edebiyatı   German Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Amerikan Dili Ve Edebiyatı   American Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Anatomi   Anatomy bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Antropoloji   Anthropology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Arkeoloji   Archeology  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Arkeometri   Archaeometry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Arşiv   Archive  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Astronomi Ve Uzay Bilimleri   Astronomy And Space Sciences bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bale Ve Dans   Ballet And Dance bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bankacılık   Banking bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Batı Dilleri Ve Edebiyatı   Western Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Besin Hijyeni Ve Teknolojisi   Food Hygiene And Technology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Beslenme Ve Diyetetik   Nutrition And Dietetics             bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bibliyografya   Bibliography bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bilgi Ve Belge Yönetimi   Information And Records Management bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar Ve Kontrol   Computer Engineering And Computer Science And Control bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Bilim Ve Teknoloji   Science And Technology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyofizik   Biophysics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyografi   Biography bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyoistatistik   Biostatistics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyokimya   Biochemistry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyoloji   Biology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyomühendislik   Bioengineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Biyoteknoloji   Biotechnology   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Botanik   Botany bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Coğrafya   Geography   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics And Industrial Relations bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları   Child Health And Diseases bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Demografi   Demography bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deniz Bilimleri   Marine Science bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deniz Ve Sualtı Hekimliği   Marine And Underwater Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Denizcilik   Marine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deontoloji Ve Tıp Tarihi   Medical History And Ethics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Deri Ve Kürk Teknolojisi   Leather And Fur Technology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Dermatoloji   Dermatology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Dilbilim   Linguistics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Din   Religion bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Diş Hekimliği   Dentistry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Doğu Dilleri Ve Edebiyatı   Eastern Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Dokümantasyon Ve Enformasyon   Documentation And Information bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Eczacılık Ve Farmakoloji   Pharmacy And Pharmacology               bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Eğitim Ve Öğretim   Education And Training bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ekonometri   Econometrics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ekonomi   Economics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

El Sanatları   Crafts bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği   Electrical And Electronics Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology And Metabolic Diseases bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Endüstri Ve Endüstri Mühendisliği   Industrial And Industrial Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Enerji   Energy  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri   Ancient Linguistics And Cultures bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ev Ekonomisi   Home Economics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Felsefe   Philosophy bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fizik Ve Fizik Mühendisliği   Physics And Physics Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon   Physical Medicine And Rehabilitation bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fizyoloji   Physiology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fizyopatoloji   Physiopathology               bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon   Physiotherapy And Rehabilitation bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Fransız Dili Ve Edebiyatı   French Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Gastroenteroloji   Gastroenterology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Gazetecilik   Journalism bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Genel Cerrahi   General Surgery bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Genetik   Genetics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Geriatri   Geriatrics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi   Thoracic And Cardiovascular Surgery bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Güzel Sanatlar   Fine Arts bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Halk Sağlığı   Public Health bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Halkla İlişkiler   Public Relations bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Hastaneler   Hospitals   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Hava Ve Uzay Hekimliği   Air And Space Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Hematoloji   Hematology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Hemşirelik   Nursing bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Histoloji Ve Embriyoloji   Histology And Embryology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Hukuk   Law bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İç Mimari Ve Dekorasyon   Interior Design And Decoration bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İlk Ve Acil Yardım   Emergency And First Aid bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İngiliz Dili Ve Edebiyatı   English Linguistics And Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İstatistik   Statistics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

İşletme   Business Administration bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Jeodezi Ve Fotogrametri   Geodesy And Photogrammetry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kadın Hastalıkları Ve Doğum   Obstetrics And Gynecology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kamu Yönetimi   Public Administration bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kardiyoloji   Cardiology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kazalar   Accidents bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kimya   Chemistry bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology And Infectious Diseases bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Maliye   Finance bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Matbaacılık   Typography bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Matematik   Mathematics bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Meteoroloji   Meteorology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Mikrobiyoloji   Microbiology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Mimarlık   Architecture bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Morfoloji   Morphology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Mütercim-Tercümanlık   Translation And Interpretation bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Müzecilik   Museology  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Müzik   Music   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Nefroloji   Nephrology  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Nöroloji   Neurology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Nöroşirürji   Neurosurgery bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Onkoloji   Oncology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ormancılık Ve Orman Mühendisliği   Forestry And Forest Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ortopedi Ve Travmatoloji   Orthopedics And Traumatology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Parazitoloji   Parasitology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Patoloji   Pathology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum And Natural Gas Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic And Reconstructive Surgery bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Polimer Bilim Ve Teknolojisi   Polymer Science And Technology              bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Psikiyatri   Psychiatry    bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Psikoloji   Psychology    bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Radyoloji Ve Nükleer Tıp   Radiology And Nuclear Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Radyo-Televizyon   Radio And Television bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Reklamcılık   Advertising bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sağlık Eğitimi   Health Education bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sahne Ve Görüntü Sanatları   Performing And Visual Arts bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sanat Tarihi   Art History bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Savunma Ve Savunma Teknolojileri   Defense And Defense Technologies bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sigortacılık   Insurance  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sivil Havacılık   Civil Aviation bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Siyasal Bilimler   Political Science bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sosyal Hizmetler   Social Services bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Sosyoloji   Sociology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Spor   Sports      bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Su Ürünleri   Aquatic Products  bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Şehircilik Ve Bölge Planlama   Urban And Regional Planning bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Tarih   History   bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Teknik Eğitim   Technical Education bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Tekstil Ve Tekstil Mühendisliği   Textile And Textile Engineering             bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Tıbbi Ekoloji Ve Klimatoloji   Medical Ecology And Climatology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Trafik   Traffic bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Turizm   Tourism bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Türk İnkılap Tarihi   History Of Turkish Revolution bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ulaşım   Transportation bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Uluslararası İlişkiler   International Relations bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Uyuşturucu Alışkanlığı Ve Alkolizm   Drug Addiction And Alcoholism bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Üroloji   Urology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Ziraat   Agriculture bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

Zooloji   Zoology bölümü Beykent Üniversitesi (İstanbul) tez yazan yerler,

 

tez yazan yerler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Abdullah Gül Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Adıyaman Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Adnan Menderes Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ahi Evran Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Akdeniz Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Aksaray Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Altınbaş Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Amasya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Anadolu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Anka Teknoloji Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ankara Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Antalya Akev Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Antalya Bilim Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ardahan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Artvin Çoruh Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Atatürk Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Atılım Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Avrasya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Avrupa Meslek Yüksekokulu Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bahçeşehir Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Balıkesir Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bartın Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Başkent Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Batman Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bayburt Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Beykent Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Beykoz Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bingöl Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Biruni Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bitlis Eren Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Boğaziçi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bozok Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bursa Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Bülent Ecevit Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Cumhuriyet Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Çağ Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Çankaya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Çukurova Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Dicle Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Doğuş Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Dumlupınar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Düzce Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ege Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Erciyes Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Erzincan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Erzurum Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Fenerbahçe Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Fırat Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Galatasaray Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Gazi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Gaziantep Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Gebze Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Giresun Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Gümüşhane Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Hacettepe Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Hakkari Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Haliç Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Harran Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Hitit Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Iğdır Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Işık Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İbn Haldun Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İnönü Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İskenderun Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Arel Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Aydın Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Bilim Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Gedik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

İstanbul Kent Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Kültür Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Medipol Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Şehir Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Şişli Meslek Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İstinye Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İzmir Bakırçay Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kadir Has Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kafkas Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kapadokya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Karabük Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kastamonu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kırıkkale Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kırklareli Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kocaeli Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Koç Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Kto Karatay Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Lokman Hekim Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Maltepe Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mardin Artuklu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Marmara Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mef Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mersin Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Munzur Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Mustafa Kemal Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Muş Alparslan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Namık Kemal Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Nişantaşı Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Okan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ordu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ostim Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Özyeğin Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Pamukkale Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Piri Reis Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Sabancı Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Sakarya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Sanko Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Selçuk Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Siirt Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Sinop Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Süleyman Demirel Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Şırnak Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ted Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Toros Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Trakya Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Türk-Alman Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Ufuk Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Uludağ Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Uşak Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Üsküdar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yalova Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yaşar Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yeditepe Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yıldız Teknik Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yüksek İhtisas Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ödev proje ve tez yazan yerler,

 

tez nasıl yazılır

Tezinizi Nasıl Yazacaksınız

I. Tez yapısı

Giriş sayfası

Başlık (altyazı dahil), yazar, kurum, bölüm, teslim tarihi, araştırma danışmanı (ları) ve danışmanı, kurumları ve e-posta adresleri

ÖZET

İyi bir özet, kağıdın neden önemli olduğunu bir satırda açıklıyor. Ardından, önemli sonuçlarınıza bir özet vermek için devam eder, tercihen hata sınırlarıyla birlikte sayılarla doludur. Nihai cümleler, eserinizin başlıca etkilerini açıklar. İyi bir özet kısa, okunabilir ve nicelikseltir.

Uzunluk ~ 1-2 paragraf, yaklaşık olmalıdır. 400 kelime.
Absrtract’lerin genellikle atıfları yoktur.
Başlıktaki bilgiler tekrar edilmemelidir.
Açık konuşalım.
Gerekirse sayıları kullanın.
Soyutta bu soruların cevapları bulunmalıdır:
Ne yaptın?
Neden bunu yaptın? Ne soruya cevap vermeye çalışıyordun?
Bunu nasıl yaptın? Devlet yöntemleri.
Ne öğrendin? Büyük sonuçları açıklayın.
Neden fark eder? En az bir önemli sonuç belirtin.
İçindekiler

Sayfa numaralı tüm başlıkları ve alt başlıklar listeler
Alt başlıklar girintili
Şöyle görünecektir:

Sayfa #
Rakamların Listesi xxx
Tablo listesi
Giriş
alt başlıkları …?
Yöntemler
alt başlıklar …?
Sonuçlar
alt başlıklar …?
Tartışma
alt başlıkları …?
Sonuç
öneriler
Teşekkür
Referanslar
Ekler
Rakamların Listesi

Tüm rakamların sayfa numaralarını listeleyin.
Liste, her bir şekil için kısa bir başlık içermelidir, ancak başlığın tamamını içermemelidir.
Tablo listesi

Tüm tabloların sayfa numaralarını listeleyin.
Listede her tablo için kısa bir başlık bulunmalı, ancak tüm başlık bulunmamalıdır.
Giriş

Yazının gövdesinin ne dediğini bilene kadar iyi bir tanıtım yazamazsınız. Giriş bölümünü daha önce değil de, geri kalan bölümünü tamamladıktan sonra yazmayı düşünün.
Girişin başlangıcına bir kanca eklediğinizden emin olun. Bu, okuyucunuzu makalenin geri kalan kısmını okumaya motive etmek için yeterince ilginç bir ifadedir; bu, kağıdınızın çözümlediği ya da hitap ettiği önemli / ilginç bir bilimsel sorundur. Okuyucuya çekilmeli ve kağıtların geri kalanını okumak için onlara yardım etmeliyiz.

Giriş bölümündeki bir sonraki paragraflarda bu alandaki daha önceki araştırmalar belirtilmelidir. Önce fikri veya fikirleri olanları belirtmelidir, ayrıca en güncel ve ilgili çalışmaları yapanları da belirtmelidir. Daha sonra neden daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu açıklamaya devam etmelisiniz (tabii ki işiniz).

Yazınızın tanıtım bölümünde / bölümlerinde başka neler var?
Makalenin amacına ilişkin bir açıklama: çalışmanın neden yapıldığı veya kağıdın niçin yazıldığı. Özeti tekrar etmeyin.
Okuyucunun ele almaya çalıştığınız sorunun bağlamını ve önemini anlamasına izin vermek için yeterli arka plan bilgisi.
Yaptığınız önceki çalışmanın doğru onaylanması. Bir okuyucunun kütüphaneye giderek, sorunun bağlamını ve önemini karmaşık bir anlayışla değerlendirebileceği şekilde yeterli referanslar.
Giriş tez konusu (ları) üzerinde yoğunlaşmalıdır. Tüm atıf yapılan çalışmalar doğrudan tezin amaçlarıyla ilgisi olmalıdır. Bu, bir konuda okuduğunuz her şeyi özetlemek için bir yer değildir.
Çalışmanızın kapsamını, dahil edilip edilmeyeceklerini açıklayın.
Okuyucuya ileride olanlara yönlendiren sözlü bir “yol haritası” veya sözlü “içindekiler tablosu”.
Giriş materyalinin (“eski şeyler”) bittiği ve katkınız (“yeni şeyler”) başladığı açık mı?
Bunun bir inceleme kağıdı olmadığını unutmayın. Sizin tarafınızdan orijinal çalışma ve yorumlama / analiz arıyoruz. Giriş bölümünü, alt başlıklar kullanarak mantıksal bölümlere ayırın.
Yöntemler

Bilimsel bir metnin “yöntemler” bölümüne ne ait?
Okuyucunun sonuçlarınızın inandırıcılığını değerlendirmesine olanak tanıyan bilgiler.
Denemenizi çoğaltmak için başka bir araştırmacı tarafından gerekli bilgi.
Malzemelerin, prosedürün ve teorinin açıklaması.
Hesaplamalar, teknik, prosedür, ekipman ve kalibrasyon grafikleri.
Sınırlamalar, varsayımlar ve geçerlilik aralığı.
Herhangi bir uzmanlaşmış istatistiksel yazılıma referans da dahil olmak üzere, analistik yöntemlerin tanımlanması.
Yöntemler bölümü, aşağıdaki soruları ve uyarıları yanıtlamalıdır:
Araştırmayı doğru bir şekilde tekrarlayabilir miydiniz (örneğin, verileri elde etmek için kullanılan herhangi bir algılayıcıda veya alette isteğe bağlı ve ayarlanabilen parametrelerin tümü)?
Başka bir araştırmacı örnekleme istasyonlarını veya hatlarını doğru bir şekilde bulabilir ve yeniden işgal edebilir mi?
Deneyi tekrarlamak için işlevsel açıdan eşdeğer bir enstrüman kullanılabilecek şekilde kullanılan herhangi bir enstrüman hakkında yeterli bilgi var mı?
Veriler kamusal alanda ise, başka bir araştırmacı aynı verileri kullanabilir mi?
Kullanılan herhangi bir laboratuar analizini tekrarlayabilir miydiniz?
Herhangi bir istatistiksel analiz tekrarlanabilir mi?
Başka bir araştırmacı yaklaşık olarak herhangi bir bilgisayar yazılımının temel algoritmalarını çoğaltabilir mi?
Bu bölümdeki alıntılar, veri kaynakları ve prosedürlerin daha kapsamlı açıklamalarını nerede bulabileceği ile ilgili referanslarla sınırlı olmalıdır.
Sonuçların açıklamalarını eklemeyin.
Sonuçlar

Sonuçlar istatistik, tablo ve grafikler de dahil olmak üzere gözlemlerin gerçek ifadeleridir.
Çeşitlilik aralığı hakkındaki bilgileri belirtin.
Pozitif yanı sıra olumsuz sonuçlar da vardır. Sonuçları yorumlamayın – bunu tartışmaya kaydedin.
Davayı bir jüriye göre hazırlayın. Diğerlerinin kendi çıkarımlarını çizmesi ve kendi açıklamalarını yapabilmesi için yeterli ayrıntıları sunun.
Tez boyunca SI birimlerini (m, s, kg, W, vb.) Kullanın.
Alt başlıkları kullanarak sonuçlarınızı mantıksal kesimlere bölün.
Anahtar sonuçlar, paragrafların başında açık cümlelerde belirtilmelidir. “X’in Y ile (pozitif regresyon p <0.01, r ^ 2 = 0.79) anlamlı pozitif ilişkisi olduğunu” söylemek daha iyi, “X ile Y arasında anlamlı bir ilişki var” gibi daha az bilgi verici bir şeyle başlamak demek daha iyidir. Bulguların doğasını açıklayın; Sadece okuyucunun önemli olup olmadıklarını söylemeyin.
Not: Sonuçlar vs. Tartışma Bölümleri

Gözlemlerini yorumlarınızdan karantinayın. Yazar, hangi tabloların gözlem ve hangi yorumlama olduğunu okuyucuya açıkça belirtmelidir. Çoğu durumda, bu yeni gözlemler hakkındaki ifadeleri fiziksel olarak bu gözlemlerin anlamı veya önemi hakkındaki ifadelerden ayırarak gerçekleştirilir. Alternatif olarak, bu amaç, “Ben çıkaracağım …” gibi cümlelerin dikkatli bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir; geniş yeryüzündeki jeoloji literatürü, plak tektoniğinin gelişiyle birlikte geçersizleşti; Sağ kalan kağıtlar, gözlemlerin, gözlemlenen fenomene neden olan süreçler hakkında yazarın sahip olabileceği düşüncelerden bağımsız olarak, tek başına moda halinde sunulanlardır.

Bunu nasıl yapıyorsun?
Farklı bölümlere veya paragraflara fiziksel ayrışma.
Yorumların üstündeki verileri rakamların üzerine yerleştirmeyin.
“Bunu çıkaracağız” gibi cümlelerin dikkatli kullanılması.
“Sonuçlar” kısa görünüyorsa endişelenmeyin.
Niye ya?
Okuyucunuzun emilimini kolaylaştırır, zihinsel modun sık değişimi gerekmez.
Paradigmalar değiştirmeye rağmen işinizin devam etmesini sağlar.
Tartışma

En önemli sonuçları özetleyen birkaç cümleyle başlayın. Tartışma bölümü, aşağıdaki soruları ve uyarıları yanıtlayan kendi başına kısa bir makale olmalıdır:
Gözlemlerdeki başlıca kalıplar nelerdir? (Mekansal ve zamansal değişkenlere bakın.)
Sonuçlar arasındaki ilişkiler, trendler ve genellemeler nelerdir?
Bu kalıplar veya genellemeler için istisnalar nelerdir?
Bu kalıpların altında yatan muhtemel nedenler (mekanizmalar) nelerdir?
Önceki çalışma ile anlaşma mı yoksa anlaşmazlık var mı?
asıl soruya mevcut sonuçların ilişki nedir – girişte ortaya koydu arka açısından sonuçlarını yorumlayın?
vb yer bilimleri, ekoloji diğer cevapsız soru, çevre politikası, mevcut sonuçların ima …. nedir?
Çoklu hipotezler: Sonuçlar için genellikle birkaç olası açıklama vardır. Bunların hepsini göz önünde bulundurmaya özen gösterin, yalnızca en sevdiğiniz olanı itmektense. Birini tamamen ortadan kaldırabilirseniz, bu harika, ama sık sık eldeki verilerle mümkün değildir. Bu durumda, kalan olasılıklara daha fazla muamele ve gelecekteki çalışmaların ayrımcılığa neden olabilecek yollarını göstermeye çalışmalısınız.
Bandwagonlardan kaçının: Yukarıdaki özel bir durum. Sonuçlarınız gerçekten güçlü bir şekilde desteklemiyorsa, şu anda şık bir bakış açısı atlamaktan kaçının.
Şu andaki çalışmadan önce bilmediğimiz ya da anlamadığımızı bildiğimiz ya da anladığımız şeyler nelerdir?
Her yorumu destekleyen kanıtları veya mantık hattını ekleyin.
Mevcut sonuçların önemi nedir: neden önemseyelim?
Bu bölüm, sonuçları yorumlamak için gerekli olan benzer çalışmaya ve altyapıya göndermeler açısından zengin olmalıdır. Bununla birlikte, yorum / tartışma bölümleri genellikle çok uzun ve ayrıntılıdır. Yukarıda listelenen unsurlardan birine katkıda bulunmayan materyal var mı? Eğer öyleyse, bu silme veya taşıma düşünmek istediğiniz malzeme olabilir. Alt başlıkları kullanarak bölümü mantıksal kesimlere bölün.
Sonuçlar

Gözlemlerinizden yapabileceğiniz en güçlü ve en önemli ifade nedir?
Bundan altı ay sonraki bir toplantıda okuyucu ile tanıştıysan, kağıtları hakkında ne hatırlamalarını istiyorsun?
Pozlanan soruna geri dönün ve bu soruşturmayı gerçekleştirirken ulaştığınız sonuçları açıklayın, yeni gözlemleri, yeni yorumları ve mevcut çalışmadan kaynaklanan yeni anlayışları özetler.
Sonuçlarınızın daha geniş anlamlarını ekleyin.
Soyut, tanıtım veya tartışma kelimesi için tekrar etmeyin.
öneriler

Uygun olduğunda ekle (çoğu zaman)
Sorunu çözmek için düzeltici eylem.
Anlayışımızdaki boşlukları doldurmak için daha fazla araştırma.
Bu veya ilgili konularda gelecek araştırmalar için yön.
Teşekkür

Danışman (lar) ve size yardımcı olan herkes:
Teknik olarak (malzemeler, malzemeler dahil)
Entelektüel (yardım, tavsiye)
Mali olarak (örneğin, bölüm desteği, seyahat yardımı)
Referanslar

Kendi fikirleriniz olmayan tüm fikirleri, kavramları, metinleri ve verileri belirtin
Bir açıklama yaparsanız, kendi verilerinizle veya referansınızla yedekleyin.
Metinde belirtilen tüm referanslar listelenmelidir
Yazarın soyadına göre tek yazar referansları gösteriniz (bunu parantez içinde yayın tarihi izliyor)
… Hays’e göre (1994)
… Nüfus artışı, gelecek nesillerin karşılaştığı en büyük çevre sorunlarından biridir (Hays, 1994).
Her iki yazarın da soyadlarına göre çift yazar referansları gösteriniz (bunu parantez içinde yayın tarihi takip ediyor)
Örneğin Simpson ve Hays (1994)
İlk yazarın soyadına göre çift yazardan fazla başvuruda bulunma ve ardından et al. Ve sonra yayın tarihi
Örneğin Pfirman, Simpson ve Hays olacaktır:
Pfirman ve ark. (1994)
Dipnotlar kullanmayın
Metinde belirtilen tüm referansları, farklı materyal türleri için aşağıdaki biçimi kullanarak alfabetik sırayla listeleyin:
Hunt, S. (1966) Whelk yumurta kapsüllerinin karbonhidrat ve amino asit bileşimi. Nature , 210, 436-437.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (1997) Ozonla ilgili sık sorulan sorular. Http://www.noaa.gov/public-affairs/grounders/ozo1.html, 9/27/97.
Pfirman, SL, M. Stute, HJ Simpson ve J. Hays (1996) Barnard and Columbia’daki lisans araştırması, Journal of Research , 11, 213-214.
Pechenik, JA (1987) Biyoloji hakkında kısa bir rehber. Harper Collins Yayınevi, New York, 194.
Pitelka, DR ve FM Child (1964) Silyüler yapı ve fonksiyonun gözden geçirilmesi. In: Protozoa Biyokimyası ve Fizyolojisi , Cilt. 3 (SH Hutner, editör), Academic Press, New York, 131-198.
Sambrotto, R. (1997) ders notları, Çevre Veri Analizi, Barnard College, 2 Ekim 1997.
Stute, M., JF Clark, P. Schlosser, WS Broecker ve G. Bonani (1995) San Juan Havzasında, New Mexico’daki yeraltı sularında çözünmüş asal gazlardan türetilen yüksek rakımlı bir kıta paleontermal kayıt. Quat. Res. , 43, 209-220.
New York Times (1/15/00) Hudson’daki PCB’ler hala bir sorun, A2.
Pfirman, SL, Stute, M., Simpson, HJ ve Hays, J (1996) gibi üniversitelerin lisanslı araştırmalarında, bireysel yazarların baş harflerini soyadlarının arkasına koymak kabul edilebilir …
Ekler

Tüm verilerinizi ekte ekleyin.
Referans verileri / materyalleri kolay bulunmamaktadır (tezler bölüm ve diğer öğrenciler tarafından bir kaynak olarak kullanılır).
Tablolar (1-2 sayfadan fazla).
Hesaplamalar (1-2 sayfadan fazla olduğunda).
Ek bir anahtar madde ekleyebilirsiniz.
Çok sayıda referansa danıştınız, ancak hepsini belirtmediyseniz, ek kaynak materyalleri vb. Bir listesini dahil etmek isteyebilirsiniz.
Bir deney için kullanılan ekipmanların listesi veya karmaşık prosedürlerin ayrıntıları.
Not: Şekiller ve tablolar, başlıklar dahil, 1-2 sayfadan fazla olmadıkça ve argümanınız için kritik olmayan olmadıkları sürece, metinde gömülü olmalıdır ve bir ekte gömülmelidir.
II. Çapraz Kesme Konuları

Ne Arıyoruz?

Biz eleştirel bir analiz arıyoruz. Bilimsel bir soruya veya hipoteze cevap vermenizi rica ederiz. Çeşitli kaynaklardan – yorumlara ve yargılamalar yapmanıza izin vermek için – kanıt toplamak istiyoruz. Yaklaşımınız / yöntemleriniz kapanacak şekilde dikkatlice tasarlanmalıdır. Sonuçlarınız, konunun bağlamında açıkça tanımlanmalı ve tartışılmalıdır. İlgili literatür atıfta bulunulmalıdır. Analizinizi daha geniş bağlamda yerleştirmeli ve çalışmalarınızın etkilerini (bölgesel, global vb.) Vurgulamalısınız. İlk sorunuzdan, ilgili kanıtların derlenmesinden, genel / evrensel bağlamda verilerin ayarlanmasından ve nihai olarak analizinize dayalı bir karar verme aşamasından sonra, mantıklı bir argüman dizisi arıyoruz.
Tezinizde Önceden Planlama

Yazınız boyunca, mümkün olan en kısa sürede, staj vb. Ile kıdemli yılınız arasında, hatta daha erken bir tarihte tez araştırmalarınızı başlatın. Sonra, sonbahar esnasında arka plan materyali ve laboratuar çalışmalarını doldurmaya çalışın. İlkbahar boyunca araştırmalarınızı yazmaya ve sunmaya hazırlanıyor. En iyi strateji, ilgilendiğiniz bir projeyi seçmektir; aynı zamanda bir öğretim üyesi veya başka bir profesyonel üzerinde çalışmaktadır. Bu kişi araştırma danışmanınız olacak ve bu size konuşacak ve arkaplan bilgilerini alacak birisi verecektir. Bir proje seçimi konusunda emin değilseniz, bize bildirin, sizi bir başkasıyla iletişime geçmeye çalışacağız.

Hedef Kitleye Yazmak

Kitleniz kim?
Benzer alanlarda dünyanın herhangi bir yerinde çalışan araştırmacılar (diğer grev kayma fayları, diğer derin deniz fanları).
Tarla alanınızda çalışan, ancak farklı tekniklerle araştırmacılar.
Dünyadaki jeolojik zamanın aynı aralığında çalışan araştırmacılar.
Diğer tüm araştırmacılar kullandığınız tekniği kullanıyorlar.
Çalışmanız aktif bir süreci kapsıyorsa, araştırmacıların antik rekorda aynı işlemi üzerinde çalışmaları gerekir.
Tersine, çalışmanız kaya kaydına dayanıyorsa, insanlar modem analoglarını okumaktadır.
Alanınızdaki önemli gelişmelere ilişkin sentez kağıdını yazanlar.
Kâğıtınızı anlamaya çalışacak olan toplumsal sorunlara toprak bilimi uygulayan insanlar (örn. Deprem tehlikesi azaltma, iklim ısınması).
Makalenizin veya tez komitesinin potansiyel eleştirmenleri.
Kayma vs Okuma

Literatür patlaması yüzünden, kağıtlar okunduğundan daha fazla yıpranmıştı. Kayma, soyut okumayı ve rakamlara ve şekil başlıklarına bakmayı içerir. Dolayısıyla, kağıdınızı kayganlaştırma yoluyla anlaşılabilmesi için hazırlamanız gerekir; yani, soyut bölümünde yazılmış olan sonuçlar figürlerin ve altyazıların incelenmesiyle anlaşılabilir. Metin, daha çok ilgilenen okuyucunun ayrıntılarını dolduruyor.

Yazı Siparişi

Tezinizde gösterilen sırada yazılmamıştır Aşağıdakiler size nasıl devam edileceği konusunda bir fikir vermektedir.
Yazmaya başlamadan önce önce kağıdınızı mantıklı bir argüman olarak organize edin.
Rakamlarınızı argümanınızı gösterecek şekilde yapın (zırh atmayı düşünün)
Ana bölümler şunlardır: argümanın arka planı (intro); Argümanda kullanılacak bilgileri açıklamak ve onlar hakkında puan vermek (gözlemler), bilgi ile ilgili noktaları birbirine bağlamak (analiz), özetlemek (sonuç).
Ana unsurları özetleyelim: bölümler ve alt bölümler
Yazmaya başlayın, aşağıdaki hiyerarşide seçenekleri seçin – paragraflar, cümleler ve kelimeler.
İşte başka bir yaklaşım.
Önce arka plan bölümünün bir ön sürümünü yazın. Bu, nihai yazınızdaki girişin temelini oluşturacaktır.
Veri toplarken, yöntemler bölümünü yazınız. Veriyi topladıktan hemen sonra bunu yapmak çok daha kolaydır. Araştırma ekipmanı ve ilgili kalibrasyon grafikleriyle ilgili bir açıklama eklediğinizden emin olun.
Bazı verileriniz olduğunda, arsa ve tablolar oluşturmaya başlayın. Bunlar, verileri görselleştirmenize ve veri topluluğunuzdaki boşlukları görmenize yardımcı olur. Zaman izin veriyorsa, geri dönüp boşlukları doldurmalısın. Kesin bir eğilim gösteren (veya eğilim eksikliği olan) bir grup grubunuz olduğu zaman bitmiş demektir. Sonuçlarınıza ilişkin yeterli istatistiksel test yaptırdığınızdan emin olun.
Arsa ve istatistiksel testlerin tamamına sahip olduktan sonra, parselleri ve tabloları mantıklı bir sırayla düzenleyin. Arsa ve tablolar için şekil alfabe yazıları yazın. Mümkün olduğu kadar alfabe ve çizelgeleri açıklarken altyazılar tek başına durmalıdır. Pek çok bilim adamı, yalnızca bir özet, şekil, resim metni, tablo, tablo başlığı ve bir makalenin sonuçlarını okurlar. Rakamlarınızın, tablolarınızın ve altyazılarınızın iyi etiketlendiğini ve belgelendiğinden emin olun.
Arsa ve tablolarınız tamamlandıktan sonra, sonuçlar bölümünü yazın. Bu bölümü yazmak aşırı disiplin gerektirir. Sonuçlarınızı tanımlamanız gerekir, ancak bunları yorumlamamalısınız. (Bu aşamada iyi fikirler ortaya çıkıyorsa, bunları tartışma bölümü için sayfanın altına kaydedin.) Bu bölümde olgusal ve düzenli davranın, ancak çok kuru olmamaya çalışın.
Sonuçlar bölümünü yazdıktan sonra, tartışma bölümüne geçebilirsiniz. Artık veriler hakkında fikirlerinizden bahsetmek Bunun nedeni, yazmak için genellikle eğlenceli. Fikirlerinizi gösteren iyi bir çizgi film / şematik bulabilirseniz yapın. Birçok kağıt literatürde yer alıyor, çünkü sonraki yazarların kullanmasını veya değiştirmesini isteyen iyi bir karikatür var.
Tartışma oturumunu yazarken, aynı veya ilgili bilimsel sorularla ilgili veri toplayan diğer yazarların çalışmalarını yeterince tartıştığınızdan emin olun. Çalışmalarının eserinizle alakalı olduğunu tartışmaya özen gösterin. Metodolojisinde kusurlar varsa, tartışmak için yer burasıdır.
Verileri tartıştıktan sonra, sonuçlar bölümünü yazabilirsiniz. Bu bölümde, tartışma bölümünde bahsedilen fikirleri alıp biraz kapanmaya çalışıyorsunuz. Çalışmanızın bir sonucu olarak bazı hipotezler ortadan kaldırılabilirse, öyle deyin. Kesin bir cevap için daha fazla çalışma gerekiyorsa, bunu söyleyin.
Makalenin son bölümü bir tavsiye bölümüdür. Bu gerçekten bilimsel bir makalede sonuç bölümünün sonudur. Bu bölümdeki daha fazla araştırma veya politika eylemleri için tavsiyelerde bulunun. X doğruysa neyin bulunacağıyla ilgili öngörüler yapabilirseniz bunu yapın. Bunu daha sonraki araştırmacılardan alacaksınız.
Tavsiye bölümünü bitirdikten sonra, orijinal tanıtımınıza geri dönün. Tanıtımınız, makalede test edeceğiniz fikirleri ortaya koyarak kâğıt sonuçlarına göre bir aşamaya gelmelidir. Artık kağıdın nereye gittiğini bildiğinize göre, tanıtımı yeniden yazmak zorunda kalacaksınız.
Soyutunuzu en son yazmalısınız.

Rakamlar ve Tablolar

Gerçek rakamlar ve tablolar metne yerleştirilmelidir / eklenmelidir, genelde şekil / tablo metinde ilk atıf yapılan sayfayı takip eden sayfada.
Tüm rakamlar ve tablolar numaralandırılmalı ve metinde şekil 1, şekil 2, tablo 1, tablo 2 gibi sıralı olarak gösterilmelidir.
Nasıl inşa edildiğini (referans atıflar, veri kaynakları, vb.) Ve önemli bulguları vurgulayan (zımparalama düşünün) her şekli ve tablo için bir başlık ekleyin. Kağıtta tartışılan tüm konumları gösteren ve adlandıran bir indeks figürü (harita) ekleyin.
Görüştüğünüz süreçleri gösteren karikatürler, şema veya eskizler dahil olmak üzere kendi figürlerinizi oluşturmanız önerilir. Rakamlarınızı şu soruları göz önünde bulundurarak inceleyin:
Figür kendini açıklayıcı mı?
Ekseniniz etiketli mi ve belirtilen birimler mi?
Verilerinizdeki belirsizliği hata çubuklarıyla gösterin.
Veriler eğriye uyuyorsa, uyumun iyiliğini belirtin.
Çöp kutusunu yok edebilir miydiniz?
Veri olmayan mürekkep ortadan kaldırılabilir mi?
Gereksiz veri mürekkebi ortadan kaldırılabilir mi?
Veri olmayan yoğunluğu ortadan kaldırarak veri yoğunluğu arttırılabilir mi?
Bu, daha iyi bir tablo olarak ifade edilebilen seyrek bir veri kümesidir mi?
Rakam verileri herhangi bir şekilde bozuyor mu?
Veriler bağlamda sunuluyor mu?
Şekil başlığı, okuyanın gözünde figürün “eve gidiş dersi” ni yönlendiriyor mu?
Rakamlar dikey olarak, dikey modda, mümkün olan yere yönlendirilmelidir. Yatay olarak, manzara modunda yönlendirmeniz gerekiyorsa onları yöneltin, böylece bağları nereden alacağınız soldan değil sağdan okuyabilirsiniz.
Metni Veri Üzerine Yazma

“Onlara gösterin, sadece onlara söylemeyin …” İdeal olarak, metinde iddia edilen her sonuç, çoğunlukla tablo veya şekillerde sunulan verilerle belgelendirilmelidir. Belli bir sonuç ya da gözlem bildirimini destekleyecek bir veri yoksa, daha fazla veri eklemeyi düşünün ya da desteklenmeyen “gözlem” i silin.
Sonuç (lar) ile ilgili şekil (ler) veya tabloları inceleyin.
Değerlendirin:
Veriler metin deyimini destekliyor
Veriler metin ifadesine aykırıdır
Veriler, metinsel ifadeyi ispatlamak veya çürütmek için yetersizdir
Veriler metinsel ifadeyi destekleyebilir, ancak yazarın gördüğü iddia edilen verilere aynı fenomeni gördüğünüzden emin olmanızı sağlayacak şekilde sunulmamıştır.
Kredi Verme

Makale içinde sunulan sonuçlara ve yorumlara yönelik katkıda bulunanlar kime katkıda bulunmuştur: referans, yazarlık ve bildiri ile nasıl biri adil ve doğru bir şekilde belirtmektedir?
Farklı hatalar türleri:
Tırnak işaretleri olmadan doğrudan tırnak ya da illüstrasyon, atıf olmadan
Tırnak işaretleri olmadan doğrudan tırnak işaretleri, atıf ile
Ilişkilendirmeden kavram / fikirler
Özensiz atfetme ile kavram / fikirler
Veri veya sonuçların atlanması veya imalatı
Referansları dikkatlice kontrol edin ve referans çalışmalarını yayınlamadan önce yeniden okuyun. İlk okuduğunuzda bir şeyler bilinçli olarak hatırlarsınız, ancak bilinçaltında başka yönleri de çekebilirsiniz. Alınan belgelerinize karşı bilinçli belleğinizi kontrol etmek önemlidir.
Ayrıca bkz .:
D. Kennedy, 1985, On Akademik Yazarlık
Sigma Xi, 1984, Bilim Onur
Kitabı Yale Üniversitesi İntihal üzerine broşür

Tez Çalışması

3 final kopyasını yapın: 1’i akıl hocası, 2’sini bölüm olarak, böylece 2 okuyucuya sahip olabilirsiniz.
Nihai tez bağlanmalıdır.
Beyaz kağıda temiz bir şekilde basılmıştır.
12 punto yazı tipi kullanarak iki aralıklı.
1 inç kenar boşlukları.
Çift taraflı kağıt tasarrufu sağlar.
Sayfa numaralarını ekleyin.
kaynaklar

Barnard Yazı Odası, kıdemli tez yazmaya yardımcı olur.
Çevre Bilimleri bölümünde bulunan diğer tezlere bakınız, size aradığımıza dair bir fikir vereceklerdir.
Tabii ki bize ya da araştırma danışmanınızdan yardım istemekten çekinmeyin.
Barnard Environmental Science Department’ın bilimsel yazı üzerine birçok kitapları var, bunları bulmak için bölüm müdürüne danışınız.
Ayrıca , Kaynaklar olarak listelenen ek kitaplara bakın .
III. Tezinizi Düzenleme

Hatta kaba bir taslak da düzenlenmelidir.

Düzenlemeyi Kopyala

Tezinizi bir kaç kere okuyun.
Yazım denetimi yapın. İmla denetleyicileri ilk denetim için kullanışlıdır, ancak homonym’leri (örn. Işitme, burada bulabilirsiniz) tutmazlar, bu yüzden son denetimi gözle yapmanız gerekir.
Tam cümleleri kullandığınızdan emin olun
Dilbilgisini kontrol edin: noktalama işareti, cümle yapısı, konu-fiil anlaşması (çoğul veya tekil), gergin tutarlılık vs.
Okumak ve yorumlamak için başkalarına verin.
İçerik Düzenleme

mantık
Tekrarlama, alaka
stil
Belirsizlikten kaçınma

Devam eden cümlelerin yazdıklarınıza sızmasına izin vermeyin; Noktalı virgül denemek.
Yuvalanmış maddeleri / cümleleri kullanmaktan kaçının.
Onlardan ikiden fazla fikir içeren cümlecikler veya cümleler kullanmaktan kaçının.
Çift negatif kullanmayın.
“-ing” fiilini yapan ajan belirtilmemiş cümlelerde “sarkan parçacıklar” “-ing” fiili cümleler kullanmayın: “Kaynar suda iki saat bekledikten sonra şişeyi inceleyin.” ).
Her zamirin öncüsünün (bu, bunlar, bu olanların) kristal berraklığında olduğundan emin olun. Şüpheniz varsa, sonuç cümle biraz gereksiz görünse bile, zamir yerine ismini kullanın.
Konunun ve fiilin aynı görüşte olmasına dikkat edin (tekil ve çoğul).
Bileşik konularda özellikle dikkatli olun. Maddelerde konu / fiil anlaşması yaparken özellikle dikkatli olun.
Niceliksel olan kavramları tanımlarken nitel sıfatlardan kaçının (“Su derin” “Plaka yakınsama hızlıdır.” “Bizim algoritmamız daha iyi”) Bunun yerine, nicelendirin. (“Su derinliği 5km’yi aşıyor.”)
İsim dizelerinden kaçının (“akustik gürültü kaynak konumu tekniği”).
Açıklanamayan kısaltmalar kullanmayın. Tüm kısaltmaları, ilk kez kullandığınız kelimeleri kullanın.
Tez uzunluğu

Uzunluk yerine kısaca yazmak. Amaç, işi tanımlamak ve yorumlamayı desteklemek için gerekli tüm bilgileri içeren mümkün olan en kısa belgedir.
Gereksiz tekrardan ve ilgisiz teğetlerden kaçının.
Gerekli tekrarı: ana tema girişte motivasyon veya çalışma hipotezi olarak geliştirilmelidir. Daha sonra makalenin ana gövdesinde geliştirilmiş ve tartışma bölümünde (ve elbette soyut ve sonuçlarda) bahsedilmiştir.
Makalenizi nasıl kısaltacağınıza ilişkin bazı öneriler:
Tekrarlayan bilgiler için tablolar kullanın.
Okuyucunun hikayenizi anlamasına izin vermek için yeterli arka plan materyali ekleyin, konuyla ilgili yazılmış her kağıt değil.
Şekil alfabelerini etkin bir biçimde kullanın.
Şekil ve / veya tabloların içeriğini maddede metne anlatmayın. Bunun yerine, şekil ve tablolardaki en önemli desenleri, öğeleri veya eğilimleri işaretlemek için metni kullanın.
Verileri göstermediğiniz metinde belirtilen “gözlem” veya “sonuç” ları silin.
Gözlemleriniz veya sonuçlarınız tarafından doğrudan desteklenmeyen “sonuç” ları silin.
Kesin olmayan “yorum” ya da “tartışma” bölümlerini silin.
Sadece yeni sonuçlar veya gözlemlerinizle çevreyle ilişkili “yorum” veya “tartışma” bölümlerini silin.
Sıfatları inceleyin! Zarf ve önerme cümleleri.
Proje ile projeye göre değişmekle birlikte, ortalama tez uzunluğu yaklaşık 40 sayfalık metin artı rakamlardır. Bu toplam sayfa sayısı tüm metninizi ve referanslar listesini içerir, ancak herhangi bir ek içermez. Özellikle emek yoğun bir laboratuar projesinde çalışıyorsanız, bu genellemeler çok ciddiye alınmamalıdır. Projenizin yeterli kapsamda olup olmadığı konusunda herhangi bir sorunuz varsa, başlarımızdan birine danışın.

Uluslararası Bir Kitleye Yazmak

Şekil ve tablolara olabildiğince fazla bilgi verin. Özellikle, kararınızı bir şekle, belki de bir akış çizelgesine veya bir çizgi film haline getirmenin bir yolunu bulmaya çalışın.
Okuyucuların alan alanınızın coğrafyasına veya stratigrafisine aşina olduklarını düşünmeyin.
Metinde adı geçen her yer-yeri adı harita üzerinde gösterilmelidir.
Ayrı bir şekil veya başka bir şekil için yer işareti olarak bir yer haritası eklemeyi düşünün. Makaleniz stratigrafi içeriyorsa, özet stratigrafik bir sütun dahil etmeyi düşünün – aslında zaman içinde bir konum haritası.
Daha kısa cümleler kullanın. Yuvalanmış maddeleri veya cümleleri önlemek.
Deyimler kullanmaktan kaçının. Sıradan bir sözlüğe bakılacak kullanımları tercih edin. “Beher’i doğrudan fırından çıkarın” yerine “Beher’i fırından çıkarın” derdi

tez yazım merkezi

Kurumumuzda tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırmak için tez merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz,

İLGİLİ YAZILAR

İstanbul               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             İstanbul               tez merkezi,

Ankara tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Ankara tez merkezi,

İzmir      tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             İzmir      tez merkezi,

Bursa    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bursa    tez merkezi,

Adana   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Adana   tez merkezi,

Konya   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Konya   tez merkezi,

Antalya tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Antalya tez merkezi,

Mersin tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Mersin tez merkezi,

Gaziantep           tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Gaziantep           tez merkezi,

Şanlıurfa              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Şanlıurfa              tez merkezi,

Diyarbakır           tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Diyarbakır           tez merkezi,

Kocaeli tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kocaeli tez merkezi,

Hatay    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Hatay    tez merkezi,

Manisa tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Manisa tez merkezi,

Samsun tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Samsun tez merkezi,

Kayseri tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kayseri tez merkezi,

Balıkesir               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Balıkesir               tez merkezi,

Kahramanmaraş              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kahramanmaraş                tez merkezi,

Van        tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Van        tez merkezi,

Aydın    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Aydın    tez merkezi,

Denizli  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Denizli  tez merkezi,

Sakarya tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Sakarya tez merkezi,

Erzurum              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Erzurum               tez merkezi,

Muğla   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Muğla   tez merkezi,

Mardin tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Mardin tez merkezi,

Trabzon               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Trabzon               tez merkezi,

Tekirdağ              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Tekirdağ              tez merkezi,

Eskişehir              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Eskişehir              tez merkezi,

Malatya               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Malatya               tez merkezi,

Ordu     tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Ordu     tez merkezi,

Afyonkarahisar tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Afyonkarahisar tez merkezi,

Sivas      tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Sivas      tez merkezi,

Tokat    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Tokat    tez merkezi,

Zonguldak          tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Zonguldak           tez merkezi,

Kütahya               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kütahya               tez merkezi,

Adıyaman           tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Adıyaman           tez merkezi,

Çorum  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Çorum  tez merkezi,

Elazığ     tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Elazığ     tez merkezi,

Ağrı        tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Ağrı        tez merkezi,

Yozgat  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Yozgat  tez merkezi,

Çanakkale           tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Çanakkale           tez merkezi,

Batman tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Batman tez merkezi,

Osmaniye           tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Osmaniye           tez merkezi,

Isparta  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Isparta  tez merkezi,

Giresun tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Giresun tez merkezi,

Şırnak   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Şırnak   tez merkezi,

Muş       tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Muş       tez merkezi,

Edirne   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Edirne   tez merkezi,

Aksaray tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Aksaray tez merkezi,

Kastamonu        tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kastamonu         tez merkezi,

Uşak      tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Uşak      tez merkezi,

Kırklareli              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kırklareli              tez merkezi,

Niğde    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Niğde    tez merkezi,

Amasya tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Amasya tez merkezi,

Bitlis      tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bitlis      tez merkezi,

Düzce   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Düzce   tez merkezi,

Rize       tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Rize       tez merkezi,

Kars       tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kars       tez merkezi,

Siirt        tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Siirt        tez merkezi,

Kırıkkale              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kırıkkale               tez merkezi,

Nevşehir             tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Nevşehir             tez merkezi,

Bolu       tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bolu       tez merkezi,

Bingöl   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bingöl   tez merkezi,

Burdur  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Burdur  tez merkezi,

Hakkari tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Hakkari tez merkezi,

Karaman             tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Karaman              tez merkezi,

Kırşehir tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kırşehir tez merkezi,

Karabük               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Karabük               tez merkezi,

Erzincan               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Erzincan               tez merkezi,

Bilecik   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bilecik   tez merkezi,

Sinop    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Sinop    tez merkezi,

Bartın    tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bartın    tez merkezi,

Iğdır       tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Iğdır       tez merkezi,

Yalova   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Yalova   tez merkezi,

Çankırı  tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Çankırı  tez merkezi,

Artvin   tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Artvin   tez merkezi,

Gümüşhane      tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Gümüşhane       tez merkezi,

Kilis        tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Kilis        tez merkezi,

Ardahan              tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Ardahan              tez merkezi,

Tunceli tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Tunceli tez merkezi,

Bayburt               tez yazım merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz, güvenilir tez merkezi,             Bayburt                tez merkezi,

 

tez yazan yerler

Kurumumuzda tez yazım hizmeti verilmektedir. Bizimle iletişim kurarak 7/24 tez danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Tez yazan yerler kategorisinde önemli bir konuma sahip olan tez merkezimiz size en etkin hizmeti vermek için kadrosunu her geçen gün genişletmektedir. Tez yazan yerleri arıyor ve güvenilir tez yazan yerler ile çalışmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Tez merkezimiz sizin için;

 • Tez Yazım,
 • Tez Düzenleme,
 • Tez Yazım Kılavuzu Düzenleme vb. hizmetler vermektedir.

Türkiye’de çok fazla tez yazan yerler bulunmaktadır. Bunlar arasından güvenilir ve etkin hizmet veren tez yazan yerleri bulmak önemlidir. Kimi öğrenciler sadece fiyat endeksli olarak karar vermektedir. Bu nedenle istenilen ucuz tez yazan yerleri bulmaktır. Ancak bu yanlış bir kanıdır. Tez yazımı ucuz yada pahallı olarak değerlendirilemez. Tez yazımında önemli olan kaliteli hizmet sunan tez yazan yerleri bulmaktır.

Tez yazan yerler ile ilgili sorularınızı ve bilmek istediklerinizi bize ulaşarak öğrene bilirsiniz. Kurumumuz Türkiye’nin her yerinde tez yazım yazım hizmeti vermektedir. Bu nedenle organizasyon yapısı diğer tez yazan yerlere nazaran faklıdır. Bu farkı yaşamak için bizimle 7/24 iletişim kurabilirsiniz.

İLGİLİ YAZILAR

En İyi Tez Firması

Kurumumuz Türkiye’deki en iyi tez firması olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Tez firmamızda Lisan tezleri, Yüksek lisans tezleri,Doktora tezleri yazılmaktadır. Tez yazdırmak için 7/24 yüksek lisans ödev tez proje merkezimizi araya bilirsiniz. Unutulmamalıdır ki tez yazımı akademik bir yazın türüdür. Bu nedenle tez yazdırırken akademik kadroya sahip olan tez firmaları ile çalışmanız gerekmektedir. Kurumumuzda tezleriniz uzmanlar tarafından yazılmaktadır. Bu sayede tezleriniz güvenli ve özgün bir şekilde teslim edilmektedir.

Fark Yaratmak İçin Bize Ulaşabilirsiniz…

 

BENZER YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

ADANA İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ADIYAMAN        İlindeki en iyi Tez Firması  ,

AFYON İlindeki en iyi Tez Firması  ,

AĞRI     İlindeki en iyi Tez Firması  ,

AMASYA             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ANKARA              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ANTALYA            İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ARTVİN İlindeki en iyi Tez Firması  ,

AYDIN  İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BALIKESİR           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BİLECİK İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BİNGÖL İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BİTLİS    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BOLU    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BURDUR              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BURSA  İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ÇANAKKALE       İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ÇANKIRI              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ÇORUM               İlindeki en iyi Tez Firması  ,

DENİZLİ İlindeki en iyi Tez Firması  ,

DİYARBAKIR      İlindeki en iyi Tez Firması  ,

EDİRNE İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ELAZIĞ İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ERZİNCAN          İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ERZURUM          İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ESKİŞEHİR           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

GAZİANTEP        İlindeki en iyi Tez Firması  ,

GİRESUN             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

GÜMÜŞHANE   İlindeki en iyi Tez Firması  ,

HAKKARİ             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

HATAY İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ISPARTA              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

İÇEL       İlindeki en iyi Tez Firması  ,

İSTANBUL           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

İZMİR    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KARS     İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KASTAMONU    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KAYSERİ              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KIRKLARELİ         İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KIRŞEHİR             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KOCAELİ              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KONYA İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KÜTAHYA           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

MALATYA           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

MANİSA              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KAHRAMANMARAŞ       İlindeki en iyi Tez Firması  ,

MARDİN              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

MUĞLA İlindeki en iyi Tez Firması  ,

MUŞ      İlindeki en iyi Tez Firması  ,

NEVŞEHİR           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

NİĞDE  İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ORDU   İlindeki en iyi Tez Firması  ,

RİZE       İlindeki en iyi Tez Firması  ,

SAKARYA            İlindeki en iyi Tez Firması  ,

SAMSUN             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

SİİRT      İlindeki en iyi Tez Firması  ,

SİNOP   İlindeki en iyi Tez Firması  ,

SİVAS    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

TEKİRDAĞ           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

TOKAT  İlindeki en iyi Tez Firması  ,

TRABZON            İlindeki en iyi Tez Firması  ,

TUNCELİ              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ŞANLIURFA        İlindeki en iyi Tez Firması  ,

UŞAK    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

VAN      İlindeki en iyi Tez Firması  ,

YOZGAT              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ZONGULDAK     İlindeki en iyi Tez Firması  ,

AKSARAY            İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BAYBURT            İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KARAMAN         İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KIRIKKALE           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BATMAN             İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ŞIRNAK İlindeki en iyi Tez Firması  ,

BARTIN İlindeki en iyi Tez Firması  ,

ARDAHAN          İlindeki en iyi Tez Firması  ,

IĞDIR    İlindeki en iyi Tez Firması  ,

YALOVA              İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KARABÜK           İlindeki en iyi Tez Firması  ,

KİLİS      İlindeki en iyi Tez Firması  ,

OSMANİYE         İlindeki en iyi Tez Firması  ,

DÜZCE  İlindeki en iyi Tez Firması  ,

 

 

tez yazdırma

Kurumumuzda doktora,yüksek lisans,lisans tezleri yazılmaktadır. Tez yazdırmak için 7/24 tez merkezimizle iletişim kurabilirsiniz. Bugüne kadar kurumumuzda her bölüme özel tez yazımı yapılmıştır. Özgün yazım prensibi ile tez yazdırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tez yazımı uzmanlık gerektiren bir hizmettir bu nedenle kurumumuzda tez yazımını uzman kişiler yapmaktadır. Tez merkezleri içinde en iyi tez merkezi olarak hizmet veren kurumumuz öğrenciler tarafından en çok tercih edilen tez merkezi konumundadır.

Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz….

BENZER YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Bolu),        
 2. İnönü Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Malatya),
 3. Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Aydın),         
 4. İstanbul Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Afyon),           
 6. İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 7. Akdeniz Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Antalya),        
 8. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 9. Anadolu Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Eskişehir),     
 10. İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 11. Ankara Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),           
 12. İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 13. Atatürk Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Erzurum),       
 14. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmir),
 15. Atılım Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),             
 16. İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmir),
 17. Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul), 
 18. Kadir Has Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 19. Balıkesir Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Balıkesir),      
 20. Kafkas Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kars),
 21. Başkent Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),         
 22. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kahramanmaraş),
 23. Beykent Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),       
 24. Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Trabzon),
 25. Bilkent Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),           
 26. Kırıkkale Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kırıkkale),
 27. Boğaziçi Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),       
 28. Kocaeli Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kocaeli-İzmit),
 29. Celâl Bayar Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Manisa),   
 30. Koç Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 31. Cumhuriyet Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Sivas),      
 32. Maltepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 33. Çağ Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Tarsus-İçel),          
 34. Marmara Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 35. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Çanakkale),  
 36. Mersin Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Mersin-İçel),
 37. Çankaya Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),        
 38. Mimar Sinan Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 39. Çukurova Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Adana),        
 40. Muğla Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Muğla),
 41. Dicle Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Diyarbakır),         
 42. Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Hatay),
 43. Doğuş Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),           
 44. Niğde Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Niğde),
 45. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmir),      
 46. Okan Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 47. Dumlupınar Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kütahya),
 48. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Samsun),
 49. Ege Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmir),       
 50. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),
 51. Erciyes Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Kayseri),           
 52. Osmangazi Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Eskişehir),
 53. Fatih Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),             
 54. Pamukkale Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Denizli),
 55. Fırat Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Elazığ),    
 56. Sabancı Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 57. Galatasaray Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 58. Sakarya Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Sakarya-Adapazarı),
 59. Gazi Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara), 
 60. Selçuk Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Konya),
 61. Gaziantep Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Gaziantep),
 62. Süleyman Demirel Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Isparta),
 63. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Tokat),             
 64. Trakya Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Edirne),
 65. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmit-Kocaeli),   
 66. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),
 67. Hacettepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),    
 68. Ufuk Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Ankara),
 69. Haliç Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),             
 70. Uludağ Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Bursa),
 71. Harran Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Şanlıurfa),        
 72. Yaşar Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İzmir),
 73. Işık Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul), 
 74. Yeditepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),
 75. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (Zonguldak),       
 76. Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Doktora tez yazdırma   (İstanbul),

ödev yapan yerler

Kurumumuzda İngilizce ve Türkçe ödevleriniz yapılmaktadır. Ödev yaptırmak istiyorsanız 7/24 bizimle iletişim kura bilirsiniz. Kurumumuzda ödev yaptırmak güvenli ve şeffaf bir işlem olarak değerlendirilmektedir. Her alandan ödevlerinizi bize emanet edebilirsiniz.

Kurumumuzda bugüne kadar bir çok alanda ödev yapımı gerçekleştirilmiştir. Ödev yapan siteler içinde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  Bize ulaşarak Ödev hazırlama siteleri  hakkında öğrenmek isteğiniz her türlü bilgiye erişebilirsiniz. Ödev Hazırlama merkezi OLARAK kurumumuzda;

 • Türkçe ve İngilizce ödev yapımı
 • Lisans ödev yapımı
 • Yüksek lisans ödev yapımı
 • Doktora ödev yapımı gerçekleştirilmektedir.

Her alandan ödevleriniz için bizimle konuşmadan karar vermeyin

BENZER YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

tez yazma merkezi

Merkezimizde tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırmak için 7/24 tez yazım merkezimizi arayabilirsiniz. Tez yazımı kurumumuz tarafından özgün olarak yapılmaktadır. Tezin kabul edilebilmesi için intihal oranının belirlenen kısıtlar içinde kalması gerekmektedir. Örneğin, Üniversitenin yüzde 15 olarak belirlemiş olduğu intihal oranı karşısında yüzde 20 düzeyinde bir tez sunarsanız teziniz kabul edilmeyecek ve intihal düzenlemesi yapmanız gerekecektir. Bir tez üzerine intihal düzeltmesinin yapılabilmesi için asıl kaynaklara sahip olunması gerekmektedir. Kurumumuzda size sunulan tezler intihal garantili olarak yazılmaktadır.

Türkiye’de kendisini verdiği hizmet standartları ile kabul ettiren tez merkezimiz tez yazımını ciddiye alarak gerçekleştirmektedir. Bu konuda daha önce tez yazmış ve tecrübe sahibi olan kişiler ile tezleriniz kabul edilmektedir. Tez yazımı konusunda dikkat edilmesi gereken ikincil koşul tez yazım kılavuzuna uygunluktur. Günümüzde tezlerin üniversite tarafından kabul edilmesi için tez yazıl kılavuzuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Tez merkezimizde tez yazım kılavuzu düzenlemesi yapılmaktadır. Tez merkezimizde teslim edilen tezler tez yazım kılavuzuna uygun olarak teslim edilmektedir.

 

………….. Tez yazdırmak için Güvenilir tez merkezi arıyorsanız size hizmet vermek için buradayız. Tez merkezimize 7/24 0543 943 76 01’i arayarak ulaşabilirsiniz……………….

BENZER YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

ödev yapılır

Kurumumuzda yüksek lisans, doktora ödev yazım hizmeti verilmektedir.  Türkiye’nin her bölgesinden yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Öğrenciler beni yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak istiyorum ve  yüksek lisans, doktora ödev yazdırma ücretleriniz nedir gibi sorular için aramaktadır. Kurumumuzda yüksek lisans, doktora ödev yazım ücretleri konusunda size yardımcı olmak üzere danışmanlarımız 7/24 sizinle ilgilenmektedir.

Yüksek lisans, doktora ödev merkezimiz Türkiye’nin her bölgesinden hocalarla çalışmaktadır. Bu nedenle İzmir’de yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler, Antalya’da yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler,  İstanbul’da yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler, Ankara’da yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler ve diğer illerden yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler kurumumuzdan yüksek lisans, doktora ödev yazım hizmeti almaktadır.

Yüksek lisans, doktora ödev yazdırma merkezlerinde yüksek lisans, doktora ödev yazım ücretlerinden ziyade önemli olan yüksek lisans, doktora ödevlerinizin en iyi şekilde teslim edilmesidir. Yüksek lisans, doktora ödevi başkasına yazdırmaktan daha büyük bir durumu ifade eden bu olay ciddiyetle belirlenmesi gereken kriterlere sahiptir. Kurumumuzda doktora yüksek lisans, doktora ödev yazdırma, yüksek lisans parayla yüksek lisans, doktora ödev yazdırma, güvenilir yüksek lisans, doktora ödev yazdırma hizmetlerimiz için 7/24 bizi araya bilirsiniz.

Yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak isteyenler İngilizce ve Türkçe yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak için yüksek lisans, doktora ödev merkezimizde her zaman bir danışman sizinle ilgilenmek için beklemektedir. Yüksek lisans, doktora ödev yazdırma kaç para, yüksek lisans, doktora ödev yazdırma ne kadar, yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak ne kadar, online yüksek lisans, doktora ödev yazdırma nasıl olur, yüksek lisans, doktora ödev proje yazdırmak istiyorum, yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak kaç para, parayla yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak istiyorum, paralı yüksek lisans, doktora ödev yazdırmak istiyorum, yüksek lisans, doktora ödev yazdırma sitelerini arıyorum, yüksek lisans, doktora ödev yazdırma sitesi var mı?, ve yüksek lisans, doktora ödev yazdırma yerleri vb. sorularınız için 7/24 bizimle iletişim kura bilirsiniz.