performansdeğerlendirme

Çalışanlarınıza gelişmiş kârlılık sağlamak için ihtiyaç duydukları rehberliği vermenize yardımcı oluyoruz.

Performans değerlendirmeleri, yalnızca bir işletmenin veya kuruluşun başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için değil, aynı zamanda çalışan motivasyonunu ve kariyer planlamasını desteklemek için de önemlidir. Etkili bir çalışan incelemesi, bireysel hedefleri kuruluşun hedeflerine göre düzenlemeye yardımcı olur, iş sorumlulukları ve hedefleri etrafında net iletişim sağlar, eğitim ihtiyaçlarını belirler ve çalışanlar ile yönetim arasındaki olumlu ilişkileri teşvik eder. Performans değerlendirmeleri ayrıca, genellikle ücret değişiklikleriyle ve promosyonlarla çakıştığı için iş planlamasına bağlıdır.

Performans değerlendirme sisteminin temel amacı, çalışanın işgücüne katkısının adil bir şekilde ölçülmesini sağlamak, çalışanı ve işvereni korumak için doğru değerlendirme belgeleri üretmek ve üretilen işte yüksek kalite ve nicelik elde etmektir. Uygulamanızda bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak için aşağıdaki beş adımı izleyin:

Bir değerlendirme formu geliştirin.

Performans ölçülerini tanımlayın.

Geri bildirim için yönergeleri ayarlayın.

Disiplin ve fesih prosedürleri oluşturun.

Bir değerlendirme takvimi ayarlayın.

Ekibimiz İK profesyonelleri, işletme sahipleri, programcılar, kullanılabilirlik uzmanları ve endüstri analistlerinden oluşmaktadır. Ürün, yıllarca süren araştırmaların, birkaç ülkede saha testlerinin ve müşterilerin mükemmel tavsiyelerinin bir sonucudur.

Çalışan gözden geçirme süreci genellikle her şirket için benzersizdir, müşteri beklentileriyle birlikte sunulan ürün veya hizmetin doğası çalışanlar için değerlendirme yapılmasını sağlar. Dünya standartlarında bir çalışan değerlendirme sistemine ek olarak, üretkenliği izleyerek iş zekası sunduğumuz sistem , bir matris olarak proje karlılığını kullanarak yazılımın çalışan performansı hakkında rapor vermesini sağlayan ödüllü bir zaman çizelgesi yazılımıyla birlikte gelir

SPSS Veri Analiz Hizmeti

Bu önemli SPSS hizmetlerinin karşısında , istatistikçilerimiz aşağıdakilerle birlikte yüksek kaliteli SPSS desteği sunmaktadır:

 • Temel SPSS İstatistikleri

Tanımlayıcı istatistikler
Varyans Analizi (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA)
Ki-Kare Testleri
Korelasyon (Bivariate, Point-Biserial, Spearman, Phi)
Regresyon (İkili, Hiyerarşik, Doğrusal, Lojistik, Çok Değişkenli, Aşağı Adım ve Aşamalı)
Faktör Analizi (Exploratory, Confirmatory)
Küme analizi
Güvenilirlik analizi
Parametrik Olmayan Analiz

 • Özel SPSS Testleri

Karar teorisi
Sağkalım Analizi
Oyun Teorisi
Zaman Serileri Analizi (Üstel düzeltme; Hareketli ortalama, Uydurma eğilimi ve Mevsimsel modeller)
Dizin Numaraları
Ekonometri
İş istatistikleri
Biyoistatistik.

Günümüzde istatistiklerin istatistikî analiz yapmak için kullandığı birçok program var. Bunlar arasında çok daha fazlası arasında SPSS, R, STATA, SAS, Minitab, Matlab bulunur. Web sitemizi ziyaret eden öğrencilerin çoğunun yaygın olarak kullandıkları programın SPSS olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için uzman SPSS veri analizi yardımcılarını tuttuk.

 

İstatistikçilerimiz her türlü istatistiksel yöntemle konuşurlar. Aşağıdaki istatistiksel yöntemler hakkında tez için uzman veri analizi yardımını sunacağız:

 • Diskriminant analizi
 • Temel bileşenler Analizi
 • Yapısal eşitlik modellemesi
 • Doğrusal ve lojistik regresyon analizi
 • Karışık modeller
 • Kategorik veri analizi
 • Logit ve Probit modelleri
 • Demografi ve Bayes modelleme
 • ANOVA, ANCOVA ve MANOVA
 • Çok değişkenli istatistiksel analiz faktörü ve küme analizi
 • Hayatta kalma analizi ve modelleme

 

Uzman SPSS veri analizimiz, tez hizmetinin, istatistiksel yöntemlerin yeterince anlaşılmaması ve gerçek yaşam durumuna uygulanmasını sağlayan öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Çoğu veri analizi şirketi, uygun eğitimli personel ve kapasite eksikliği nedeniyle kaliteli hizmet sunmamaktadır. Uzman yazma yardımı, SPSS uzmanlarını işe alarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır . Veri analiz yardımcılarımız istatistik konusunda iyi eğitilmiş ve analiz ve rapor yazma alanında birkaç yıla sahiptir.

 

Tez Hizmeti için Uzman SPSS veri analizi yardımını sunuyoruz

SPSS veya R, S-plus veya STATA gibi diğer herhangi bir istatistiksel program kullanılarak yapılan istatistiksel analiz, parkta bir yürüyüş değildir. Veri kodlaması, veri girişi veya veri analizi sırasında ufak bir hata, araştırma hedeflerini değiştirerek bulguları büyük ölçüde etkileyebilir. Bu düşünceyle, uzman servisimiz SPSS veri analizinin, kusursuz ve doğru sonuçların elde edilmesine yönelik olarak tasarlanması için yardımcı olur. Bu yüzden verileri yönetme ve manipüle etme konusunda ellerinde sadece en iyi analistleri işe alıyoruz. Bizden tez için uzman SPSS veri analizi yardımına başvurduğunuzda aşağıdaki avantajları garanti edersiniz:

 • Ücretsiz SPSS analizi ekran çıktısı
 • İstatistik analiz sonuçlarının ücretsiz yorumları
 • Ücretsiz istatistik istişareleri
 • Sonuçların zamanında teslim edilmesi
 • Gizlilik

 

Ödev Sitesi, Ödev Hazırlama, SPSS Analiz

Tez merkezimizde;

 • Tez Yazımı,
 • Yüksek lisans ödev hazırlama,
 • Doktora ödevi hazırlama,
 • SPSS Analiz hizmetleri verilmektedir,

ÖDEV HİZMETLERİMİZ SİZİN İSTEKLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAKTADIR. Ödev sitemizde her branşa özel uzmanlarımız ödevleriniz için uğraşmaktadır. Bunun haricinde;

 • SPSS Analiz,
 • İstatistik Ödevi,
 • Anket Tasarımı,
 • Örnekleme Hesaplama,
 • Bulgular bölümünün yazılması gibi hizmetleri bizden alabilirsiniz.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analiz yürütme yeteneği, birçok derece derslerin önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, istatistiksel analiz özellikle karmaşık, teknik ve zaman alıcı bir görev olabilir ve farklı yazılım paketleri hakkında derinlemesine bilgi ister. Bu uzmanlık becerileri olmadan, özellikle aşırı çalışma durumundaysanız veya son teslim tarihleriyle mücadele etmekte iseniz, istatistiksel analizi tamamlamak çok zor olabilir.

İstatistiksel Analiz Desteği

Herkes matematiksel bir tabut değildir. İstatistiksel analizlerle uğraşıyorsanız endişelenmeyin, çünkü yardım etmek için buradayız.

 

Büyük bir profesyonel istatistik ekibimiz var. İstatistikçilerimiz, aşağıdakileri içeren geniş bir yazılım yelpazesiyle deneyim ve uzmanlığa sahiptir:

 • SPSS
 • Excel
 • Eviews
 • Polystat
 • Stata
 • Lateks
 • Matlab

 

Araştırmalarınızı ve veri toplama yöntemlerinizi kurmanın en iyi yolunu size tavsiye etmek için buradalar. Henüz verilerinizi toplayamadıysanız, sonuçlarınızı girmeniz için bir Excel dosyası oluşturabiliriz.

İstatistik Hizmetlerimiz

 • Temel istatistikler
 • Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, medyan, mod, standart sapma, aralık, çizelgeler ve grafikler)
 • Olasılık (olasılık / şartlı olasılık hakkında temel teoremler)
 • Ayrık olasılık dağılımları (binom, Poisson, geometrik, hipergeometrik)
 • Sürekli olasılık dağılımları (Normal, T, Ki-kare, F)
 • Z puanı
 • Ortalama, standart sapma ve orantı için güven aralığı
 • Ortalama ve orantı hakkında hipotez testi
 • Standart sapma ve varyans hakkında hipotez testi
 • ANOVA (Tek yönlü / İki yönlü)
 • MANOVA
 • Korelasyon (Pearson korelasyonu, rank korelasyonu)
 • Biyoistatistik
 • Doğrusal regresyon (basit doğrusal regresyon / çoklu doğrusal regresyon)
 • Doğrusal olmayan regresyon
 • Lojistik regresyon
 • Parametrik olmayan test (Ki-kare, çalışma testi, işaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon’un eşleştirilmiş işaret sırası testi, Kruskal Wallis Testi)
 • İstatistiksel kalite kontrol (grafik, R grafik, C şeması, P grafik, NP şeması)
 • Karar teorisi
 • Oyun Teorisi
 • Doğrusal programlama problemi
 • Zaman serileri analizi (hareketli ortalama, üstel düzeltme, uydurma eğilimi ve mevsimsel modeller)
 • Dizin numaraları
 • İş istatistikleri
 • Ekonometri

 

Belirli bir araştırma alanı üzerinde çalışıyorsanız veya çok yönlü çok geniş bir veritabanını yorumluyor olun, tüm istatistiksel analiz ihtiyaçlarınız için buradayız.

 

En İyi Tez Merkezi

Tez merkezi nedir? Sorusunun cevabı farklı olsa da genel itibari ile tez yazımı konusunda uzmanlaşmış olan tez kurumlarının genel ifadesi olarak adlandırılabilmektedir. Yüksek lisans ödev tez proje merkezi olarak diğer tez merkezlerinden ayrışarak öğrenci odaklı hizmet prensibini benimsemekteyiz. 

Tezli yükseklisans ve doktora öğrencileri açısından vermiş olduğumuz tez hizmeti muadillerine nazaran daha aktif bir konuma sahiptir. Tez merkezimizde yapılan tezler süresiz düzenleme olanağı ile öğrenciye teslim edilmektedir. Diğer tez merkezlerinde olandan ziyade tez merkezimizde sürekli olarak düzenleme fırsatı bulunmaktadır. Bu nedenle tez yazdıran öğrenciler tezleriniz seneler sonra daha düzenletmek için bize göndere bilmektedir. 

Buna ek olarak tez merkezimizde tezsiz yükseklisans projeleri yada diğer adıyla bitirme tezleri yazım hizmeti verilmektedir. Bu hizmet dahilinde tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin proje talepleri karşılanabilmektedir.

TEZ MERKEZİMİZDE TESLİM EDİLEN TEZLER MAKSİMUM %10 İNTİHAL ORANI İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. BU DURUM TEZ MERKEZİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR STANDARDI İFADE ETMEKTEDİR.

TEZ MERKEZİMİZDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

 • TEZ YAZIMI,
 • TEZ DÜZENLEME,
 • SPSS ANALİZİ,
 • TEZ EDİTÖRLÜĞÜ
 • SUNUM HAZIRLAMA
 • ÖDEV YAZIMI GİBİ DİĞER HİZMETLERDE VERİLMEKTEDİR.

EN İYİ TEZ MERKEZİNE ULAŞMAK İÇİN BİZİ 7/24 ARAYABİLİRSİNİZ…

 

Tez Merkezi/Tez Yazdırma

TEZ MERKEZİMİZDE;

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora tez yazımı yapılmaktadır. Tez yazdırmak önemli bir konudur  Tez merkezimizde Tecrübeli tez yazarları tez yazım hizmeti vermektedir.  Güçlü yazar ve editörler ekibimiz, herhangi bir eğitim alanında herhangi bir akademik ödevle başa çıkmamızı sağlar. Tez yazdırmak için 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Tez yazım hizmeti haricinde;

Ödev hazırlatmak,

Spss analiz yaptırmak,

Anket veri girişi yaptırmak,

Sunum hazırlatmak vb. Akademik danışmanlık hizmetleri için 7/24 bize ulaşabilirsiniz…

 

SPSS Analiz ve Anket Hazırlama

Bu merkez, SPSS’nin temellerini, çoğu anketten kaynaklanan veri türlerini analiz etmek için öğrenmenize yardımcı olacaktır. SPSS kullanarak daha önce doğrudan deneyime sahip olmayan öğrenciler SPSS ve anket verilerini gün sonunda analiz edebileceklerdir.

SPSS Analiz ekibimiz 7/24 çalışarak siparişlerinizi değerlendirecek ve en iyi şekilde teslim edeceklerdir. İstatistikçilerimiz alanında uzman kişilerden oluşmaktadır.

SPSS tarafından analiz için bir dizi veri nasıl hazırlanır?
Farklı veri türleri için hangi istatistiklerin uygun olduğunu nasıl belirleyebilirim?
Temel frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistikler nasıl üretilir?
SPSS çıkışı nasıl okunur?
SPSS’de grafikler nasıl üretilir?
PowerPoint, Excel, Word ve diğer uygulamalarda SPSS çıktısı nasıl kullanılır;
Çapraz tabloların nasıl üretileceği, anlaşıldığı ve yorumlandığı;
İki oranın farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
İki grubun bağımsız gruplar için farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
İki yolun eşleştirilmiş sorular için farklı olup olmadığı nasıl test edilir?
Üç veya daha fazla aracın farklı olup olmadığı nasıl test edilir (ANOVA);
Bir bağımlı değişken ve birkaç bağımsız değişken arasındaki ilişki nasıl anlaşılır (doğrusal regresyon);
Diğer birkaç temel test nasıl yapılır?
SPSS’de temel kalıp ve afiş tabloları nasıl oluşturulur? ve
SPSS ile başka neler yapılabilir?

bu konularla bırakın biz ilgilenelim….

İstatistiksel analiz yürütme yeteneği, birçok derece derslerin önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, istatistiksel analiz özellikle karmaşık, teknik ve zaman alıcı bir görev olabilir ve farklı yazılım paketleri hakkında derinlemesine bilgi ister. Bu uzmanlık becerileri olmadan, özellikle aşırı çalışma durumundaysanız veya son teslim tarihleriyle mücadele etmekte iseniz, istatistiksel analizi tamamlamak çok zor olabilir.

SPSS
Excel
Eviews
Polystat
Stata
Lateks
Matlab

Araştırmalarınızı ve veri toplama yöntemlerinizi kurmanın en iyi yolunu size tavsiye etmek için buradalar. Henüz verilerinizi toplayamadıysanız, sonuçlarınızı girmeniz için bir Excel dosyası oluşturabiliriz.

İstatistik Hizmetlerimiz

 • Olasılık (olasılık / şartlı olasılık hakkında temel teoremler)
  Ayrık olasılık dağılımları (binom, Poisson, geometrik, hipergeometrik)
  Sürekli olasılık dağılımları (Normal, T, Ki-kare, F)
  Z puanı
  Ortalama, standart sapma ve orantı için güven aralığı
  Ortalama ve orantı hakkında hipotez testi
  Standart sapma ve varyans hakkında hipotez testi
  ANOVA (Tek yönlü / İki yönlü)
  MANOVA
  Korelasyon (Pearson korelasyonu, rank korelasyonu)
  Biyoistatistik
  Doğrusal regresyon (basit doğrusal regresyon / çoklu doğrusal regresyon)
  Doğrusal olmayan regresyon
  Lojistik regresyon
  Parametrik olmayan test (Ki-kare, çalışma testi, işaret testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon’un eşleştirilmiş işaret sırası testi, Kruskal Wallis Testi)
  İstatistiksel kalite kontrol (grafik, R grafik, C şeması, P grafik, NP şeması)
  Karar teorisi
  Oyun Teorisi
  Doğrusal programlama problemi
  Zaman serileri analizi (hareketli ortalama, üstel düzeltme, uydurma eğilimi ve mevsimsel modeller)
  Dizin numaraları
  İş istatistikleri
  Ekonometri

Belirli bir araştırma alanı üzerinde çalışıyorsanız veya çok yönlü çok geniş bir veritabanını yorumlıyor olun, tüm istatistiksel analiz ihtiyaçlarınız için buradayız.

Bu nedenle, kursunuzun stresini biraz al ve ihtiyacınız olan dereceyi elde etmeyi garantileyen ısmarlama istatistiksel analizler al. Sunduğumuz işin en yüksek akademik standartta olacağına ve tam gereksinimlerinize uygun olacağını garanti et. Sakin ol – iyi ellerindesin.

 

Essay Yazımı

“ESSAY WRITING”

Shakespearepeare’in dediği gibi “kalem kılıçtan daha güçlü” olmasına rağmen kalemin kendisi etkili bir yazar yapmak için yeterli değildir. Aslında, hepimiz bir sonraki Shakespeare olarak düşünmek istesek de, etkili yazmanın anahtarını bulamayız.  Görüyorsun, İngilizce makalelerin formatları diğer yazılardan farklı olabilmektedir. Bu nedenle kurumumuzda ESSAY yazımı uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Hani o bir türlü başlayamadığınız, başlasanız da aklınızdaki cümleleri bir türlü bir araya getiremediğiniz, bitmek bilmeyen ESSAY ödevleriniz var ya?

İşte onları bana bırakın!

Yıllardır Dünya’nın en canlı ve işlek yeri olan New York, Amerika’da okumuş, çalışan ve yaşayan biri olarak essay ödevinizi konusu ne olursa olsun en hızlı ve kaliteli şekilde yazıyorum!

Memnuniyet ve kalite garantidir!

ESSAY yazdırmak için 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz…

 

 

Ücretlendirme Politikamız

Orijinal bir tez size zaman kazandırmak ve stresi azaltmak için ihtiyaç duyduğunuz akademik avantajı sağlayabilir. Öğrencilerin tezlerini veya tezlerini yazarak ek yardıma ihtiyaçları olması sürpriz değildir. İhtiyacınız olan özel akademik yardımı size sunmak için buradayız. Onunla yüzleşelim – tüm öğrenciler zamandan ve yazı ve araştırma ile nasıl denge kuracakları konusunda mücadele veriyorlar. Profesyonel bir tez yazarı ve araştırmacının yardımından faydalanabileceğinizi düşünüyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Size inanılmaz bir zaman ve para kazandırabiliriz

Endüstri eşitlerine göre rakipsiz olan bir fiyatlandırma sunuyoruz. Bu, öğrencilerin ekonomik eğitimden yoksun bırakılmaması gerektiğine inanan, hem ekonomik nedenlerden dolayı hem de müşterilerimize paralarının alabildiği ve gerçekten gurur duyabilecekleri en iyi belgeleri sunmaya inanan, inançlı ve sağlam inancımız üzerine kurulmuştur. kendi.

Fiyatlandırma politikalarımız, sadece en iyi endüstri uygulamalarına değil, aynı zamanda talep-arz hareketlerine, karşılanabilirliğe ve en önemlisi, değerli müşterilerimize, müşterilerimize maliyet avantajları, maliyet etkinliği ve değer eklemeleri sağlama konusunda dikkatli ve titiz bir araştırma yaptıktan sonra iskeleye oturtulmuştur. ve eğitici devamlılık boyunca müşteri. Bu aynı zamanda bizim temel felsefemize dayanıyorsa, kendimize% 100 adalet yapmak istiyorsak, öncelikle tüm değerli müşterilerimize ve güven, inanç ve kaynakları bize ve yetkinliklerimize yerleştiren herkese% 100 adalet sağlamanız gerekir.

Çoğu online yazım söz konusu olsa da, fiyatlandırma bir ikiye bölünürken, işimizin söz konusu olduğu kadar değil, yalnızca şeffaf, şeffaf ve kolay takip edilebilir fiyatlandırma mekanizmamızdan değil, aynı zamanda fiyatlandırma politikamızdan da kaynaklanıyor. Rekabetçi ve fiyat duyarlı pazardaki en iyi çevrimiçi yazım endüstrisi standartlarını ve ahlakını karşılar ve geçerliliğini korur.

Fiyatlandırmayı belirleyen faktörler:
Online tez ve tez yazımının alanlarında, hem makro hem de mikro düzeyde fiyatlamayı belirleyen birçok değişken faktör vardır. Makro seviyelerimizde, en iyi endüstri fiyatlandırma uygulamaları, talep-arz dengeleri, kur değerlemeleri, enflasyonist eğilimler ve alandaki rekabetçi unsurlar, hüküm sürüyor. Bununla birlikte, etik olmayan iş ideallerini ve politikaları, etik olmayan uygulamalara titizlikle uymak ve etik olmayan bir şekilde iş yapmak için aldığımız en düşük teklifleri göz önünde bulundurarak, bağlı iş uygulamalarımızın bir parçası olmayacaktır.

Dahası, mikro düzeylerde, kağıdın türü, sayfa sayısı, kağıt seviyeleri ve standartları, zaman çerçeveleri ve kalitesi, gerekli referanslar, vb. Hepsi fiyat belirleyicilerinin temel yönlerini oluşturmaktadır.

En iyi endüstri fiyatlandırma uygulamaları:
Bizler, yazarlık şirketlerinin, bize sağlamak için ihtiyaç duydukları kâğıt türünden bağımsız olarak, her aşırı şarj veya kısa süreli müşteriden bizi yasaklayan güçlü şirket politikaları var. Fiyatlandırma politikalarının fiyat açısından hassas yönlerinin etkilerinin tamamen farkındayız ve fiyatlandırma uygulamalarımızı kolay, rekabetçi ve kullanıcı dostu hale getirmeye çalışırken, ucuz, tatsız ve derecelendirilmiş olmamak için sürekli çaba gösteriyoruz.

Kalitenin her zaman bir fiyat etiketi vardır:
Nitekim kalite standartlarımız ve yüksek değerlerimiz, sadece fiyatlandırma modellerini ciddiyetle ve titizlikle sürdürerek en iyisini sunmamız gerektiğini belirlemektedir. Kalitenin bir fiyatı olduğu için, düşük bütçeleri karşılamak için yüksek kaliteden ödün vermeyi uygun bulmuyoruz.

İndirim Politikası
En yüksek standartlara ve etik iş uygulamalarının ayırt edici özelliklerini koruyoruz ve cazip indirimler sunmak için fiyatları artırmıyoruz. Farkındalık duyan müşterilerin bu oyunda doğru görebildiğini biliyoruz ve bu, düşük maliyetli kağıtlar için bile gerçekten üretken olabilir. Ayrıca, değerli müşterilerimize farklı oranlar sunmayı etik olarak görmüyoruz.

 

Yüksek Lisans Doktora Tez Konusu Belirleme

 

Mükemmel Yüksek lisans ve Doktora Konuları İçin Kalite İpuçları ve Hizmetler

Bir tez konusu ile gelmek çoğu öğrenci için bir kabus olabilir. Birisi, akademik açıdan sağlam ve konuyla ilgili anlayışlarını gösteren uygun bir kavram hakkında eleştirel düşünmelidir. Ayrıca, lisans ve lisansüstü çalışmalarda lisans programlarının çoğunda bir tez yazmak bir gerekliliktir. Bu yüzden bir tez konusu yazmanın yardımı, birçok akademisyen için bir gerekliliktir.

Tanım olarak, bir tez, bir kişinin mesleki yeterlilik veya akademik bir program için adaylıklarını kanıt olarak sunması gereken yazılı bir belgedir. Yazar tarafından üstlenilen bir projeden araştırma ve bulgular gerektirir. Bir tez de tez olarak anılabilir. Ancak, bazı eğitim sistemlerinde, lisansüstü makaleleri tanımlamak için bir tez kullanılırken, tezler yüksek lisans ve doktora gibi yüksek öğretim düzeylerine uygulanır.

İyi bir tez konusu yapan nedir? – Yararlı İpuçları

Çeşitli faktörler, konunuzun öne çıkmasına yardımcı olacaktır:

İyi bir öneri yaz

Bir öneri, son tezde yazacağınız ana kavramların bir özetini içerir. Bu belgeyi yazma amacı, akademik komite üyelerini karmaşık bir soruna çözüm getiren veya bir konuya daha derin bir bakış açısı kazandıran entelektüel ve ilginç bir projeyi gerçekleştirme yeteneğiniz hakkında ikna etmektir. Teklifler genellikle kısa ama çok önemlidir. Bu aşamada, tezinizin ele alacağı tüm kritik soruları düşünecek, bir taslak oluşturmak için bir yol haritası hazırlayacak ve sonunda yazıyı yazacaksınız.

Kapsamlı araştırma yürütmek

Teklifinizin kalitesinden memnun kaldığınızda veya komite size ilerlemek için yeşil ışık verirse, araştırma aşamasına girmelisiniz. Bu, kağıdınızın son kalitesinin ana belirleyicisi olacaktır. Araştırma faaliyetleriniz için bir zaman çizelgesi oluşturun ve ihtiyacınız olan kaynakları, kitapları, dergileri ve diğer bilimsel çevrimiçi yayınları bulun. Daha sonra tüm kaynakları not alarak ve tüm kaynakları kaydederek düzenleyebilirsiniz.

 

 

Tezi yaz

Bu, sürecin en önemli bölümünü oluşturur. Birçok öğrenci bir tez konusunu güvenle seçer ve ardışık aşamaları etkili bir şekilde ele alır, ancak bir tez yazarken gerekli olan yeterli beceriye veya deneyime sahip olmadıklarını keşfederek göz korkutur.

Tez Yazımında Karşılaşılan Zorluklar

Aynı zamanda, bir tez için iyi bir konu seçme sürecini ve gerçek yazıyı karmaşıklaştıran bazı şeyler olabilir. Bunlar:

Erteleme

Bazen öğrenciler tüm dönem boyunca MBA tez konularını düşünerek yazabilirler. Uzun süreden beri, proje için çok zamanları olduğuna inanıyorlar. Başlangıç ​​tarihini ertelemeye devam ediyorlar ve kâğıdı teslim etmek için sadece birkaç gün kaldığında çılgın bir acele ediyorlar.

Kötü araştırma becerileri

Bazı öğrencilerin tez yazımında yeterli deneyimi yoktur. Daha da kötüsü, bazılarının bu görevi asla bilhassa lisans öğrencileri olmadan yapmamış olması. Araştırmanın hepsinin rastgele gerçekleri toplayıp birleştirmek olduğuna inanıyorlar. Bu gerçeklerden uzak. Bir tez, analiz ve içgörü ile gerekir. Bu nedenle, tez konusu yazımı konusunda yardım istemelidirler.

Kötü yazma becerileri

Akademik yazıdaki tüm yazı stilleri izlenecek kesin kurallara sahiptir. Bazı öğrenciler bu prosedürleri bilmiyorlar. Diğerleri de düzgün yazarak kendilerini ifade edememekten muzdariptirler.

Güvenilir Yazma Şirketinden Yardımla Bu Sorunları Çözme

Karşılaştığınız tüm yazı zorluklarını çözecek ünlü bir firmayız. Öğrenci gazetelerinde çalışmak için yerli yazarları işe alıyoruz. Bu nedenle, yüksek kaliteli dilbilgisi ile doktora alacaksınız. Bu nedenle, bu önemli akademik gereksinim için akıcı ve kusursuz bir yazı sunacaksınız.

Dahası, yazarlarımız yazarken son derece hızlı ve verimli. Yavaş hızda mı çalışıyorsun? Ya da yaklaşan teslim tarihi mi? Yazarlarımız doktora başvurabilir ve son teslim tarihinizde teslim edebilirler.

Ajansımız size tamamen özelleştirilmiş kağıtlar sunacaktır. Her öğrencinin bir konuda benzersiz fikirleri ve görüşleri olduğunu anlıyoruz. Tüm yazılar, düşüncenin özgünlüğünü artırmak için sıfırdan yazılır. Yazarlar ayrıca uzman araştırmacılar ve tezler için bilimsel makaleler kullanıyorlar. Bu nedenle, taleplerinize uygun ve güvenilir kaynaklar içeren bir kağıt alacaksınız. Şirketimiz bu talepleri karşılayacağından, araştırmaya ve güvenilir bir tez sunmaya daha fazla vurgu yapmayın.

Dahası, makalelerinizde intihal içerik yoktur. Copyscape yazılımını, diğer kaynaklardan gelen tüm içeriğin algılandığından ve gerekli düzeltmelerin uygun şekilde yapıldığından emin olmak için kullanıyoruz. Diğer yazarlara ait bilgiler uygun şekilde belirtilmelidir. Bu nedenle, son teslim tarihi içinde sunacak orijinal ve kaliteli bir doktora sahip olacaksınız.

Deneme Konularından Örnekler Alışının Avantajları

Firmamız, yüksek kaliteli iş ve müşteri ile iyi niyet inancına değer verir. Bizi işe alırsanız aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz.

Daha fazla konfor için 24 saat hizmet.

Yüksek Lisans ve Doktora profesyonel yazılı dokümanlar için yazarlar

Tüm akademik seviyelerde yazılar yazıyoruz

Aşılanmış içerikten% 100 orijinal kağıt

Birçok farklı konu için yazı yazıyoruz

En iyi yardım için son derece profesyonel müşteri hizmetleri

En kaliteli kağıtların teslimini sağlayacak üst sınıf yazarlar.

Sadakatinizi geliştirmek ve daha fazla sipariş vermenizi sağlamak için teklifler ve promosyonlar veriyoruz

Tekrar Doktora Geçme

Kolej tezi yazmak zorunda kalmayla ve nerede başlayacağınızı bilmediğinizde, kolay çözümler için MBA tez konularımdan örnekler alın.

tez konusu belirleme,

tez konusu önerileri,

tez konusu belirleme süresi,

tez konusu belirleme formu,

tez konusu bulma kategorisi,

tez konusu önerileri,

tez konusu bulamıyorum,

tez konu başlıkları,

tez konuları,

tez konusu örnekleri,

 

 

Tez Nedir Tez nasıl Yazılır

Bir tez, ait olduğunuz araştırma topluluğuna ana katkınız hakkında konsolide bir belgedir.

Tezde belirtilen temel katkılar, araştırmanın da yayınlandığı ilgili makaleler tarafından desteklenmektedir. Tipik bir tezin uzunluğu çok uzun olduğu için (~ 125 sayfa vb.), İnsanların bunu okumak isteyeceği muhtemel değildir. Yazarın bu çalışmayı yapmak için yıllar sürmesi halinde, bir okuyucunun tüm bu materyalleri sindirmesini beklemek pek olası değildir. Karşılaştırıldığında, makalelerin okunması daha olasıdır. Bu yüzden tipik bir okuyucu tez çalışmasında ilginç bir parça bulabilir, çalışmanın nerede yayınlandığını (eğer varsa) arar ve bu kağıdı okuyabilir. Bu şekilde sınırlı iş alt kümesi kavramak çok daha kolaydır.

Benim düşünceme göre, bireysel tez bölümleri daha bağımsız bağımsız çalışma parçaları (ve bu bağımsızlık için iyi tezler denemeye çalışırlarsa) yönetilebilir kapsamı nedeniyle okunması daha olasıdır. Fakat tipik olarak değillerdir: notasyon, terimlerin tanımları ve teoremler vb. İle ilgili diğer bölümlere başvurmalısınız.

Akademik dünyaya ses getiren ve çekici olan tez yazımı nedir? Bir doktora dersinde bile bu soruya gerçek bir cevap verilememesi büyük bir sürpriz olabilir. Daha önemlisi, sorunun cevabı değil, öğrencinin sağlam bir araştırma ödevi ile gelebilmesidir. Amacı bir araştırma ödevi yazmak olan herhangi bir öğrencinin bunun muazzam miktarda iş gerektirdiğini bilmesi gerekir. Bu, farkına varmak için ilk şey olmalı; geçen yıl veya programdaki, sahip olabileceğiniz en kötü akademik deneyim olabilir. Bunu akla getirdikten sonra, aşağıdakilere dikkat edin:

Yazmak istediğiniz konuya karar verin. Hemen her durumda, konuyu seçme izniniz olacak. Böylece, sizin için en çok ilginizi çeken şey ve zaman sınırı içinde tamamlayabileceğinizi düşündüğünüz şey nihai seçim olacaktır. Bir konuya yerleştiğinizde, seçmiş olduğunuza özel olun. Kapsamı disiplinler arasında kesilen, ancak belirli bir şeye daraltmış bir konu seçebilirsiniz. Eğer konunuz çok belirsiz ise, belli bir şeyi açıklamakla sonuçlanabilir, oysa asıl amaç sadece tanımların ötesinde olmalıdır.

Çoğu öğrencinin anlayamadığı bir şey, ne zaman bir araştırma konusu seçeceğidir. Bir araştırma yapacağınızı düşündüğünüzde bu ilk seçenek olmalı. Seçiminizi mümkün olduğunca erken yapın. Belki bu program için kaydolduğunuz ilk günü doğru şekilde yapılmalıdır. Bu araştırmayı yapmanın saatini veya dönemini beklemeyin. Erken seçim yapmamanın başarısız olmayı seçmek anlamına gelebileceğini unutmayın.

 

Konuyla birlikte hazır olun, bölümünüze gidin ve çalışma alanınıza bağlı bir denetçi seçmeyi tercih edin. Bu konuda bir araştırma ödevi yapılabileceğini kabul etsin. Bazı durumlarda, konunun kaydedilmesi gerekecektir. Eğer öyleyse, hemen yap.

Araştırmanızı bir kerede başlatın. Gönderme için son son tarih çok uzak olabilir. Ama hemen başla. Zamanın ötesinde zamanın ötesine geçmek daha iyidir. Yaklaşan tüm düzeltmeleri ve hatta diğer şeyleri dinlenmek veya yürütmek için daha fazla zamanı etkilemek için her zaman sahip olacaksınız. Kendinize kişisel ve daha erken son tarihler verin ve bu son tarihlere göre çalışmaya karar verin.

Her zaman etrafta bir not defteri bulundurun ve kağıdınız için kullanılabileceğini düşündüğünüz her şeyi yazın. Ön aşamalarda hiçbir şey atmayın. Her gün araştırmanıza her zaman bir şeyler eklemek için bir karar verin. Her kaynağınızı özellikle arkadaşlarınız ve sınıf arkadaşlarınızdan yararlanın.

Hiç soruyu sordun mu: Bir tez cümlesi nedir? Şimdi bir cevap alabilirsiniz. Ayrıca tez yazımı, kitap araştırma ödevi ve iş araştırma ödevi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Tez metninin neye benzediğini varsayalım? Kağıdınız en iyi modda temsil edilmeli ve en yüksek olgunluk derecesini göstermelidir. Bu yüzden, bir sayfa yazdığınızda, yazdıklarınız başlığınızla bir ilgisi varsa, dur ve geri dön. Yazdığın şeye yakın ol ve iyi yaz. Çoğu insanın okumak ve eleştirmek için bir gün alacağı bir araştırma ödevi tamamlamak için her zaman var. İyi dilbilgisi kullanın ve anlaşılması güç olan herhangi bir jargondan kaçının. Düzgün alıntı yapmayı unutma.

Özel yazı hizmetimizin en yüksek standartlara ve şartnamelere uygun olmasını sağlamak için çok çalıştık ve becerilerimizi geliştirdik. Bunlar şunları içerir:

Akademik yazı

 • Üniversite Denemeleri
 • A-Seviye, GCSE Kursları
 • Lisans Dönem Ödevi
 • Lisansüstü, Yüksek Lisans Araştırma Makaleleri
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezleri
 • Doktora tezi

 

İş Kariyer Araştırması

 • İş planı
 • Hibe başvurusu
 • İkna edici Konuşma
 • Powerpoint sunum
 • Diğer servisler

Düzenleme servisi

 • Başvuru / Uygulama Yazma
 • Düzeltme
 • Kitap raporları
 • Web Geliştirme
 • Metin Yazarlığı

 

Deneyimden, kaleme geldiğinde kalitenin çok önemli olduğunu öğrendik. İyi yazılmış ve profesyonelce düzenlenmiş içerik, YARDIMCI olarak büyük önem taşır

Müşteriler daha iyi sonuçlara ulaşırlar. İş arayanlar daha yüksek ücretli işler elde ederler. Site sahipleri daha yüksek trafik ve sayfa elde ederler. Yeni işler fırsatları bulurlar.

Bu yüzden size en iyi yazılı stil, analiz, dilbilgisi, biçimlendirme, imla ve noktalama işaretleri sunuyoruz. Yazma hizmetlerimizle, makalenizin tamamen gözden geçirildi ve gözden geçirilmiş olduğundan emin olabilirsiniz.

Ne garanti ediyoruz

Herhangi bir sebeple yazım veya kurgulama hizmetlerimizi tatmin edici bulmazsanız, onayınız alıncaya kadar kağıdınız ilk belirtimlerinize göre hiçbir ek ücret ödemeden yeniden düzenlenir.

 

0543 943 76 01