Araştırma Sorusu ve Hipotez Geliştirme

Tez konusunu seçtikten sonra, araştırma sorularınızı düzeltmeniz gerekir. Önemli olarak, çalışmanızın niceliksel veya niteliksel bir yaklaşım kullanıp kullanmadığı, araştırma sorularının en az iki şey olması gerekir: ilginç ve yeniden keşfedilebilir. Şimdi, sizin sorularınız, sorularınızı yüksek bir öneme sahip olan iyi tanımlanmış bir problemin altını çizerse, sorunuzu incelemek ilginç olacaktır. Ek olarak, verilerinizin size kolayca ulaşabileceğini, yapıların değişkenlere göre işlevselleştirilebileceğini ve konunun boyut olarak yönetilebildiğini doğrulayabiliyorsanız, sorularınızın yeniden keşfedilebileceğini bileceksiniz. Aşağıdaki örnekler nicel ve nitel araştırma soruları etrafında ek bağlam sağlar.

Nicel Araştırma Soru Örneği

Belirli bir sosyal çevrenin insanların kişiliklerini etkileyip etkilemediğini incelemek istediğinizi düşünün. Bu fikir ilginç bir problemdir çünkü hem sosyal ortam hem de bireyin kişiliği, araştırmacıların herhangi bir sayıda farklı bileşeni araştırıp kolayca ölçebildikleri yapıları temsil eder. Örneğin, bir ülkenin yaşadığı sosyal çevre mi? Belki de büyüdüğü nesildir? Sosyal çevrenin bir yapı olarak tanımlanmasına katkıda bulunan bir diğer bileşen ve bu örnekte kullanacağımız, bir aile içindeki doğum sırasıdır. Benzer şekilde, araştırmacılar birçok onaylanmış testten birini kullanarak kişilikleri çok yönlü olarak ölçebilir.

Elbette, bir yapıyı tanımlayan değişkenleri tanımlamaya ek olarak, ilgi değişkenlerinizin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu, tipik olarak sonuçların tahmin edilmesi veya gruplar arasındaki farklılıklar gösterilerek açıklanmalıdır. Örneğin, bir araştırma sorusu ve daha önce tanımlanan değişkenleri ve yapıları kullanan ilgili hipotezler şunlar olabilir:

Araştırma sorusu – Dışadönüklük-dışadönüklük puanları ile ölçüldüğü gibi doğum sırasındaki farklılıklar (doğum sırasına göre (yani ilk doğanlara karşı ilk doğanlara göre) farklılıklar var mıdır? İlk doğan çocukların tüm doğum sırasındaki çocuklara göre daha yüksek dışadönüklük puanları var mıdır?

H o – ilk doğan çocuk dışa dönüklük puanlarının diğer tüm doğum sırası çocuklarda önemli ölçüde farklılık yok öyle ki doğum sırası (yani ilk diğerlerine göre doğumlu) tarafından, içe dönüklük-dışa dönüklük puanlarının ile ölçülen, dışa dönüklük hiçbir fark yoktur .

H a – Dışadönüklük-dışadönüklük puanları ile ölçüldüğü üzere doğum sırasındaki farklılıklar, doğum sırasına göre (yani, ilk doğanlara karşı ilk doğan), ilk doğan çocukların tüm doğum sırasındaki çocuklara göre anlamlı olarak daha yüksek dışadönüklük puanları vardır.

Nitel Araştırma Soru Örneği

Sosyal bilimlerde kalitatif araştırmalar genellikle fenomenolojik, temellendirilmiş teori veya örnek olay araştırması şeklini alır. Bu yöntemler, ölçülebilir önlemlerden çok, katılımcıların derinlemesine deneyimlerine odaklanmaktadır. Yukarıdaki örnekte bulunan yapıları kullanarak, belki de araştırmacı, katılımcılara ilk doğan çocuk olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu soracaktır, ister içe dönük ister dışadönük olarak düşünsün, ve bu özelliğin gelişiminde doğum düzeninin oynayabileceği rolün ne olduğunu sormalıdır. . Nitel bir araştırma sorusu örneği aşağıdaki gibidir (tipik olarak nitel araştırma sadece araştırma soruları vardır ve resmi hipotez oluşturmaz):

Araştırma sorusu – Bir dışadönükün yaşanmış deneyimi ve ilk doğan olmanın rolü bu özellikte oynamış olabilir mi?

Bazı tezlerin birkaç araştırma sorusu gerektireceği düşünülürse, süreci başlatmak için harika bir yer, bir konuyu seçerek başlar ve değişkenleri ve yapıları ifade etmeye başlar çünkü bu girdiler araştırma sorularınızın ardındaki temeli oluşturur. Her zaman olduğu gibi, araştırma soruları veya hipotezler oluştururken yardımımızı istiyorsan, bizi ara ve bizle birlikte bir yol planlamantan çok mutlu oluruz!

 

05439437601