Anket hazırlama firması

Tez ödev proje firmasında anket hazırlama hizmeti verilmektedir. Anket hazırlama ve anket analizi için 7/24 bizi arayabilirsiniz….

Editörün seçimi:

Anketin planlanması ve yürütülmesi

Epidemiyolojik araştırmalar, çeşitli çalışma tasarımları kullanır ve geniş çapta geniş bir aralıktadır. Bir uçta, vaka kontrol araştırması 50’den az kişiyi kapsayabilirken, diğer yandan, bazı büyük boylamsal çalışmalar birkaç on binlerce yıldır binlerce insanı takip etmektedir. Ana çalışma tasarımları daha sonraki bölümlerde açıklanacaktır, ancak burada, spesifik tasarımları ne olursa olsun, anketlerin planlanması ve yürütülmesi için ortak olan önemli özellikleri tartışıyoruz.

planlama

Veri toplama başarısı, dikkatli bir hazırlık gerektirir. İlk ve çoğu zaman en zor olan soru “Neden bu anketi yapıyorum?” Birçok çalışma, ilginç bir şeyin ortaya çıkacağına dair genel bir umutla başlar ve çoğu kez hayal kırıklığına uğrar. Genel ilgi ilk önce kesin olarak formüle edilmiş yazılı amaçlara çevrilmiştir. Her anketin, en az bir spesifik soruya yeterli bir cevap vermesi için makul ölçüde emin olması gerekir. Bu ilk planlama, nihai analiz hakkında bir fikir gerektirir; ve son rapor için anahtar tabloları özetlemek ve büyük hücrelerinde beklenen vaka sayılarını dikkate almak için başlangıçta yararlı olabilir.

Her çalışmanın öncelikli bir amacı vardır. Tartışması kolay “Orada konulara sahipken, aynı zamanda ölçelim …”; Ancak, araştırmacılar veya konular olsun, aşırı yüklenme, herhangi bir şekilde birincil amacı tehdit ediyorsa kaçınılmalıdır. Bazen yan amaçları alt örneklere de (her n konusu, ya da belirli bir yaş grubunda) takip ya da ikinci bir inceleme için, bazı konuları hatırlatarak edilebilir: başlangıçtaki temas elverişli olmadığında, yanıt çağırmak için genellikle iyidir.

Arkaplan okuma

Bir çalışmanın detayını planlamaya başlamadan önce, ilgili arkaplan yayınlarının kütüphane araştırması yapmak akıllıca olacaktır. Bazen bu, daha fazla veri toplamaya ihtiyaç duymadan çalışma sorusunun cevabını gösterebilir; ya da kayıt memurlarının genel mortalitesi ve kanser kayıt raporları gibi yayınlanmış bilgilerin yararlı kaynaklarını ortaya çıkarabilir, bu da pahalı ve zaman alıcı bir alan araştırması gerekmeden bir analizin temelini oluşturabilir. Anket çalışması gerekli olduğunda bile, daha önceki ilgili araştırmalardaki deneyim, tasarımda yol gösterici olabilir veya kaçınılması gereken tuzakları gösterebilir.

Sınav yöntemlerinin seçimi
Epidemiyolojik bir araştırmada en çok ihtiyaç duyulan ihtiyaç, yeterli büyüklükteki temsili bir örneği standart ve yeterli derecede geçerli bir şekilde incelemektir. Bu, muayene yöntemlerinin seçimini ve bunların klinik uygulamadan farklı olduğu noktaları belirler. Yöntemler kabul edilebilir olmalı ve eğer mümkünse non-invazif, ya da başka bir işbirliği acı çekecek ve çalışma grubu temsilci olmayacaktır. Nispeten ucuz ve hızlı olmalı ya da yeterli sayıda konu incelenememelidir: sabit kaynaklarla, sayılara ihtiyaç duyulan detay çatışmaları ihtiyacı. En önemlisi, yöntemler ve gözlemciler titiz bir standardizasyona sahip olmalı; Bu, klinik yargının yararlarını hariç tutsa bile.

Mevcut kayıtlardan alınan bilgiler

Bazen yeterli standart bilgi mevcut kayıtlardan elde edilebilir. Örneğin, tirotoksikoz için radyoiyot ile tedaviden sonra uzun süreli hipotiroidizm insidansını inceleyen bir çalışmada, tedavi edilen hastaları tanımlamak ve onları takip etmek için gerekli bilgileri elde etmek mümkün olmuştur (adı, doğum tarihi, cinsiyet, adres, vb.) hastane dosyalarını arayarak. Mevcut kayıtlar bu şekilde kullanıldığında, gerekli bilgiler normal olarak özel olarak tasarlanmış bir formda soyutlanır veya hatta bir taşınabilir bilgisayara yönlendirilir.

Veri girişi için soyutlama formunun veya bilgisayar programının tasarımı, kaynak materyalin düzenini dikkate almalıdır. Kaynak kaydıyla art arda ve ileriye doğru itmek zorunda kalmak sadece sıkıcı ve zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hata olasılığını da artırabilir. Her bir özet kaydı bir seri numarası ile tanımlanmalı ve kontrol edilmesi için kaynak materyaline kolay erişim sağlamak için gerekli bilgileri içermeli ve gerekirse ek verilere uymalıdır. Veriler doğrudan bilgisayara aktarılmadığında, daha sonra bilgisayara aktarma, sayısal kodlama ile genellikle kolaylaşacaktır, bu durumda, soyutlama formunun sağ tarafında kodlama kutuları sağlanabilir. Bazı veri öğeleri (örneğin, doğum tarihleri) doğrudan kodlama kutularına yazılabilir. Diğerleri, meslek gibi kelimelere kaydedilmeli ve daha sonra ayrı bir alıştırma olarak kodlanmış olabilir. Sayısal olmayan bilgiler, mümkün olduğunda, yazılmak zorunda olmaktan ziyade zil ya da işaretlenmişse, harcanan zaman en aza indirilir. Hata olasılığını en aza indirgemek için, sayısal verilerin yeniden biçimlendirilmesi (örneğin, doğum tarihine ve kabul tarihine kadar hastaneye başvuruda yaşın türetilmesi), bilgisayar tarafından, tarih girişi sonrasında değil, soyutlama sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilmelidir. . Verileri kodlarken bilgi eksikliğine izin verilmelidir. doğum tarihinden ve kabul tarihinden itibaren hastaneye yatış yaşının türetilmesi), tarih girişinden sonra bilgisayar tarafından yapılmalı ve soyutlama sürecinin bir parçası olarak yapılmamalıdır. Verileri kodlarken bilgi eksikliğine izin verilmelidir. doğum tarihinden ve kabul tarihinden itibaren hastaneye yatış yaşının türetilmesi), tarih girişinden sonra bilgisayar tarafından yapılmalı ve soyutlama sürecinin bir parçası olarak yapılmamalıdır. Verileri kodlarken bilgi eksikliğine izin verilmelidir.

Anket

Epidemiyolojik veriler sıklıkla anketlerle elde edilir. Bunlar kendiliğinden uygulanabilir (yani, konuyla doldurulur) veya görüşme sırasında uygulanabilir. Kendi kendine uygulanan anketlerin standartlaştırılması daha kolaydır çünkü görüşme tekniğindeki sistematik farklılıklardan kaçınılır. Öte yandan, tüm konular tarafından açık bir şekilde anlaşılma ihtiyacıyla sınırlıdırlar. Bir görüşmeci, karmaşık konular hakkında bilgi toplamak için gerekli olabilir.

Anketlerin iyi tasarımı yetenek gerektirir. Kullanılan dil açık ve basit olmalıdır. Her biri bir noktayı kapsayan iki kısa soru, bir kerede iki noktayı kapsayan bir sorudan daha iyidir. Önceki bir çalışmada başarılı bir şekilde kullanılan bir sorunun belirgin avantajları vardır. Soruların sırası, kendilerine yöneltilen kişinin hassasiyetlerini dikkate almalıdır – “Doğum tarihiniz nedir?” Ile başlamak daha iyidir. “Gonore için tedavi gördün mü?” – ve hatırlamayı kolaylaştırmak için tasarlanmalıdır. Örneğin, kişinin yaşamının bir aşamasına ilişkin tüm sorular birlikte gruplanabilir. Bilginin güvenilirliğini kontrol etmek için, bazen örtüşen soruları dahil etmek yararlı olabilir. Sırt ağrısı için risk faktörlerinin araştırıldığı bir çalışmada Bazı insanlar işlerinin günde dört saatten fazla sürmeyi gerektirdiğini ancak iki saatten fazla oturmayı gerektirmediğini bildirdi. Bu, soruları doğru bir şekilde anlamadıklarını göstermektedir. Önemli bir husus, kapalı veya açık uçlu soruların kullanılıp kullanılmayacağıdır. Kapalı uçlu sorular, her olası cevap için bir kutu ile (“bilmiyorum” dahil) daha kolay cevaplanır ve sınıflandırılır, ancak her zaman gereken ayrıntıda bilgi toplayamaz. Görüşmeciler kullanıldıklarında, soru sordukları ifadeler, yararlı bilgi edinme ihtiyacına göre standartlaştırılmalıdır. Mevcut kayıtların soyutlanmasında olduğu gibi, sorulara cevapları kaydetmek için kullanılan formlar, kolaylık ve tamamlanma doğruluğu için tasarlanmalı ve sonraki kodlama ve analizi basitleştirilmelidir.

Fizik muayene ve klinik araştırmalar

Fizik muayene yöntemleri, gözlemcilerin içindeki ve arasındaki varyasyonları azaltmak için tasarlanmalıdır. Çoğu zaman, niceliksel bir ölçüm (örneğin, solunum hızı), kalitatif bir yargıdan (birisinin takipnoik olup olmadığı) standartlaştırmak daha kolaydır. Laboratuar analizlerinin standardizasyonu, numunelerin toplanması ve saklanması ve analizin titiz kalite kontrolü ile dikkatli bir şekilde belirtilmesiyle geliştirilebilir.

Hangi veri toplama yöntemi benimsenirse, genellikle ana araştırmaya başlamadan önce bir pilot ankette denemeye değer. Bu aşamada pratik takılmaların belirlenmesi daha sonra çok zor olabilir. Büyük çalışmalarda, anket ya da kayıt tasarımı daha sonra analizde ilgilenecek olan istatistikçi ile tartışılmalıdır.

 

05439437601