Akademik Çalışmalar

Akademik çalışma programı, öğrencilere bilimsel, profesyonel ve sanatsal başarılarını geliştirme ve uygulama fırsatı verirken, profesyonel çalışma programı daha sonraki çalışmalar için gerekli bilgi ve becerileri uygulamalarını sağlar.

Akademik çalışmalar aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Lisans akademik çalışmaları, üç ila dört yıl süren ve tamamlanmalarına bağlı olarak 180 ila 240 AKTS puanı verilir. Birinci derece akademik çalışmaları en az 180 AKTS puanı ile tamamlayan bir öğrenci, belirli bir alanda Lisans derecesini alır . En az 240 AKTS ile birinci derece akademik çalışmaları tamamlayan bir öğrenci mesleki unvanını kazanır .

Bir ya da iki yıl süren ve tamamlanmaları üzerine 60 ila 120 AKTS puanı veren yüksek lisans akademik çalışmaları. Bu ikinci derece akademik çalışmaları tamamlayan bir öğrenci Master akademik unvanını kazanır.

Uzmanlaşmış akademik çalışmalar, en az bir yıl süren ve tamamlanmasından sonra en az 60 AKTS puanı veren. Bu ikinci derece uzman akademik çalışmaları tamamlayan bir öğrenci bir Uzmanın mesleki unvanını kazanır.

Doktora akademik çalışmaları, en az üç yıl süren ve tamamlanmalarına bağlı olarak, en az 180 AKTS puanı verilir.

Tıp bilimlerindeki akademik çalışma programları, lisans ve yüksek lisans akademik çalışmalarını entegre edebilir, böylece bir öğrenci tamamlandığında 360 AKTS puanı kazanır.

Profesyonel çalışmalar aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Lisans profesyonel çalışmaları, üç yıl süren ve tamamlanmalarına bağlı olarak, 180 AKTS puanı;

Uzmanlaşmış profesyonel çalışmalar, en az bir yıl süren ve tamamlanmasından sonra en az 60 AKTS puanı veren.

 

05439437601