Monthly Archives: Mayıs 2018

//Mayıs

tez hazırlama merkezi

Sadece yüksek lisans tezini yazmak istiyor musun? Diploma tezini yazmak istiyorsun , ama planladığın kadar hızlı ilerlemiyor musun? Böyle bir durumdaysan yüksek lisans tezi veya bitirme projeni yazarken seni destekliyorum . Bunun gibi sorular için size destek olabilirim:

Konuyu bul ve daralt
Yüksek lisans tezim veya diploma tezim için nasıl bir konu bulurum?
Konunun üniversite çalışmam için uygun […]

Mayıs 25th, 2018|Makaleler|0 Comments

TEZ VE TEZ HAZIRLAMA

Tezinizi hazırlarken, son onay için danışmanınızdan, hatasız, iyi yazılmış bir yazının sunulması önemlidir. Metin ve tablo, şekil ve grafikler, baskı ve elektronik formatlarda kolayca okunabilecek kadar geniş, keskin ve büyük olmalı ve mikrofilm, foto-çoğaltma veya diğer çoğaltma yöntemleri için uygun olmalıdır.

Araştırma protokolünün anonimlik gerektirdiği durumlarda, fakülte danışmanları ve yüksek lisans öğrencileri, Bilgilerin Tanımlanmasını * kaldırmaktan […]

Mayıs 23rd, 2018|Makaleler|0 Comments

ödev sitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Bolu       tez ödev proje sitesi 2018 ,

Abdullah Gül Üniversitesi**       Kayseri tez ödev proje sitesi 2018 ,

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi     Adana   tez ödev proje sitesi 2018 ,

Adıyaman Üniversitesi  Adıyaman           tez ödev proje sitesi 2018 ,

Adnan Menderes Üniversitesi   Aydın    tez ödev proje sitesi 2018 ,

Afyon Kocatepe Üniversitesi      Afyonkarahisar tez ödev proje sitesi […]

Mayıs 18th, 2018|Makaleler|0 Comments

seminer ödevi yazdırma

Kurumumuzda SEMİNER ÖDEVİ YAZIMI YAPILMAKTADIR. Seminer ödevi yazdırmak için 7/24 bizi arayabilirsiniz….

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu seminer ödevi yazan yerler,
Abdullah Gül Üniversitesi** Kayseri seminer ödevi yazan yerler,
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana seminer ödevi yazan yerler,
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman seminer ödevi yazan yerler,
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın seminer ödevi yazan yerler,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar seminer ödevi yazan […]

Mayıs 18th, 2018|Makaleler|0 Comments

tez örneği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI

 
1.1 PARA KAVRAMI
 

Para kavramı, her türlü mal yada hizmeti satınalma gücüne sahip olan varlık olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre; para üreticilerin yada tüketicilerin piyasa imkanları doğrultusunda alış-veriş yapmalarını sağlayan değişim aracıdır.  Paranın değer kazanabilmesi için yasal karşılığının olması ve herkes tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede paranın özellikleri aşağıdaki […]

Mayıs 11th, 2018|Makaleler|0 Comments

tez öneri formu örneği

Kurumuzda tez öneri formu yazımı yapılmaktadır. Aşağıda tez öneri formu örneği verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Tezin Başlığı………………………………………………………………………………………….1
Giriş………………………………………………………………………………………………………1

            2.1. Problem Durumu……………………………………………………………………..1

            2.2. Problem Cümlesi………………………………………………………………………1

            2.3. Alt Problem Cümleleri………………………………………………………………1

            2.4. Araştırmanın Amacı ve Önemi………………………………………………….1

            2.5. Sayıltılar……………………………………………………………………………………2

            2.6. Sınırlılıklar………………………………………………………………………………..2

            2.7. Tanımlar…………………………………………………………………………………..3

3.Yöntem…………………………………………………………………………………………………..3

            3.1. Araştırmanın Modeli…………………………………………………………………3

            3.2. Evren ve Örneklem……………………………………………………………………4

            3.3. Veri Toplama Araçları………………………………………………………………4

            3.4. Verilerin Çözümlenmesi…………………………………………………………….5

4.Çalışma Planı………………………………………………………………………………………….5

5.KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………….6

6.EKLER……………………………………………………………………………………………….7-9

 

 

           

                                      

 

1.TEZİN […]

Mayıs 8th, 2018|Makaleler|0 Comments

psikoloji ödev tez proje

Kurumumuzda psikoloji bölümü; ödev, tez ve proje yazımı yapılmaktadır. Psikoloji bölümü ödev tez ve projeleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz…

 

Mayıs 8th, 2018|Makaleler|0 Comments

muhasebe ödev tez proje

Kurumumuzda muhasebe ödevleri yapılmaktadır. Muhasebe ödevleriniz, tezleriniz ve projeleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz…
> Amortisman ödevi yapan yerler,
>> Anonim Şirketler ödevi yapan yerler,
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro ödevi yapan yerler,
>> Asgari Ücret – AGİ ödevi yapan yerler,
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları ödevi yapan yerler,
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku ödevi yapan yerler,
>> Aylık Ücret Bordrosu ödevi yapan yerler,
>> Bilanço […]

Mayıs 8th, 2018|Makaleler|0 Comments

ödev sitesi

Üniversite ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirisiniz. Kurumumuzda ödevleriniz özgün birşekilde zamanında teslim edilmektedir. Ödevlerinizi 0 543 943 76 01 i arayarak bize iletebilirsiniz.

Adli Tıp   Forensic Medicine ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ağaç İşleri   Wood Products ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aile Hekimliği   Family Medicine ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aile Planlaması   Family Planning ödevleriniz için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aktüerya […]

Mayıs 1st, 2018|Makaleler|0 Comments
×
Merhaba WhatsApp ile bize 7/24 ulaşabilirsiniz...